Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor syns dåligt i politiken i Sjundeå

Sjundeåpolitikerna Arja Alho och Merja Laaksonen.
Sjundeåpolitikerna Arja Alho och Merja Laaksonen står utanför Charlotta Lönnqvists hem som kallas Fanjunkars. Sjundeåpolitikerna Arja Alho och Merja Laaksonen. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

Fullmäktige i Sjundeå har flera kvinnliga ledamöter än tidigare, ändå syns de knappt då ordförandeposterna delas ut. SFP:s Merja Laaksonen är den enda kvinnan på en tung post eftersom hon fortsätter som ordförande för kommunstyrelsen.

Nuvarande fullmäktigeordföranden Arja Alho (SDP) tycker att det är synd att kvinnors kunskaper inte tas till vara.

Alho anser att orsaken till att kvinnorna inte syns är samarbetet mellan Svenska folkpartiet, Samlingspartiet och Sannfinländarna.

- De tar ordförandeposterna och har inte valt kvinnor.

De tre partierna bildar ett block i fullmäktige med 17 ledamöter.

Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet bildar en mindre grupp med tio ledamöter.

Kvinnlig ledning i Sjundeå i flera år

Sjundeå har sedan kommunalvalet år 2012 letts av två kvinnor.

Merja Laaksonen (SFP) är ordförande för kommunstyrelsen och Arja Alho (SDP) leder kommunfullmäktige.

Kvinnor i fullmäktige i Sjundeå

I det avgående fullmäktige i Sjundeå finns sex kvinnliga ledamöter. Fullmäktige har 27 ledamöter.

Efter kommunalvalet i april i år är elva ledamöter i fullmäktige kvinnor.

SFP, Saml och Sannf samarbetar och de har tillsammans sex kvinnor.

SDP, De Gröna och VF har fem kvinnor i fullmäktige.

  • SFP har fyra kvinnor i fullmäktige. Partiet har totalt åtta ledmöter.
  • Samlingspartiet: 1 kvinna av 8 ledamöter.
  • Sannfinländarna har en representant i fullmäktige och det är en kvinna.
  • SDP har tre ledamöter i fullmäktige och två av dem är kvinnor.
  • De gröna: Tre av fem är kvinnor.
  • Vänsterförbundet har två män i fullmäktige.

Efter valet 2012 hade enbart SFP, SDP, De gröna och Siuntion Porkkalan Kokoomus kvinnor i fullmäktige.

Laaksonen fortsätter som ordförande för kommunstyrelsen och Heikki Kaisla (Saml) leder fullmäktige.

Då man ser på Sjundeås webbplats kan man se att situationen just nu är sådan att grundtrygghetsnämnden leds av en kvinna och att viceordförandena i revisionsnämnden och centralvalnämnden är kvinnor.

Det finns enbart 6 kvinnor av 27 i det avgående fullmäktige. Efter kommunalvalet i april ökade antalet kvinnor i Sjundeå fullmäktige till 11.

Intresse och kunskap

Merja Laaksonen sköter en tung post i kommunen, i övrigt finns det en kvinnlig viceordförande i miljö- och byggnadsnämnden, resten av nämnderna leds av män.

På sektionsnivå har man lyckats hitta kvinnor: De båda bildningssektionerna leds av kvinnor.

Laaksonen tycker att fördelningen ändå är ganska jämn.

- Det handlar mera om intresse och kunskap då posterna delas ut. Det har också en viss betydelse att vi har många nya politiker.

Arja Alho tycker inte att det borde ha varit svårt att hitta kvinnor till ordförandeposterna.

Den gruppering som hennes parti tillhör föreslog Tuula Elo (SDP) som ordförande för grundtrygghetsnämnden och Karin Gottberg-Ek (Grön) som ordförande för miljö- och byggnadsnämnden.

- Men det är frågan om politiska avtal och det är synd att resultatet blev att kvinnorna förlorade. Det finns kvinnlig kompetens i Sjundeå, men den används inte nu.

Karin Gottberg-Ek deltar i en debatt.
Karin Gottberg-Ek. Karin Gottberg-Ek deltar i en debatt. Bild: Yle/Linus Westerlund Gröna förbundet,politiker,Sjundeå,Västnyland,karin gottberg-ek

Alho konstaterar att situationen i Sjundeå är som den är, och att det nu gäller att anpassa sig och samarbeta.

Maktbalansen avgör fördelningen

Har uppdelningen i två block i Sjundeåpolitiken gjort det svårare att få fram kvinnliga ordföranden, Merja Laaksonen?

- Samlingspartiet har problem med att hitta kvinnliga kandidater till sina poster. Det är synd att det inte är kompetens och intresse som avgör, utan maktbalansen efter valet.

Laaksonen tycker också att det är trist att politiken i Sjundeå är mansdominerad, men ander att man inte ska ge ordförandeposterna för stor tyngd.

Det finns kvinnor i nämnderna och i kommunstyrelsen där de kan påverka.

Borde det största politiska blocket i Sjundeå ha tänkt på ett annat sätt och tagit med kvinnor från partier i det mindre blocket, Merja Laaksonen?

- Jo, det kunde man har gjort, säger hon och kan inte låta bli att ge SDP ett tjuvnyp.

Laaksonen påminner om att hon gärna hade blivit styrelseordförande för två perioder sedan, men SDP och Samlingspartiet körde fram en man på posten, och då leddes både fullmäktige och styrelsen av män.

Visst är det sant att man gjort avtal förr, medger Alho.

- Men inte avtal som betyder att något parti inte får ordförandeposter i en nämnd. Så nu har SDP, De gröna och Vänsterförbundet inga poster.

Laaksonen påminner då om att Vänsterförbundet leder revisionsnämnden.

Alho svarar snabbt: För att ingen annan ville ha den ordförandeposten.

- Men vi är nöjda med att Antero Honkasalo leder revisionsnämnden.

Och Laaksonen fortsätter.

- SDP har ju en kvinnlig ordförande i den finskspråkiga bildningssektionen.

Laaksonen: Könet har inte så stor betydelse

Sjundeå har alltså letts av två kvinnor sedan år 2012, finns det någon skillnad i kvinnligt och manligt ledarskap?

Merja Laaksonen tror inte det.

- Kvinnor har kanske litet mera mjuka värden, men i det stora hela anser jag att könet inte har så stor betydelse.

Sjundeå fullmäktige behandlar metropolutredningen
Ett av Sjundeås fullmäktigemöten 2013. Sjundeå fullmäktige behandlar metropolutredningen Bild: Yle/Marga Sandström sjundeå fullmäktige

Arja Alho anser att ledarskapet kan vara litet annorlunda då kvinnor styr.

- Män kan också vara kvinnovänliga, jag anser ändå att kvinnor som röstar ska få kvinnor som ordföranden.

Är det alls nödvändigt att fundera på om tunga ordförandeposter i en kommun leds av kvinnor eller män?

- Det borde vara naturligt att använda både kvinnors och mäns kompetenser, säger Alho. Jag hoppas att det blir tvärtom efter nästa val.

- Jag tycker inte att könet ska avgöra, utan kunskap och intresse, säger Laaksonen.

Läs också