Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stad höjer arvoden för stadens förtroendevalda

Olli A. Manni
Nästa stadsstyrelseordförande i Åbo kommer att ha en månadslön på 5800 euro. Nuvarande ordförande, samlingspartisten Olli A.Manni (på bilden) har fått nöja sig med 5500 euro i månaden. Olli A. Manni Bild: Yle/Niclas Lundqvist olli a. manni

Åbo stadsstyrelse beslöt att höja arvoden för stadens förtroendevalda vid måndagens möte.

Enligt styrelseordförande Olli A.Manni (Saml) handlar det om en höjning på ungefär fyra procent jämfört med nuvarande arvoden.

-Det handlar om en traditionell indexhöjning. Senast höjdes arvodena för fyra och ett halvt år sedan då nuvarande fullmäktige tillträdde.

I praktiken betyder höjningarna att till exempel årsarvodet för den nya fullmäktigeordföranden höjs från 8500 euro till 9000 euro.

Stadsstyrrelsens ordförande, som är heltidsanställd, får ett lönepåslag som uppgår till 300 euro i månaden. Den nya månadslönen ligger på 5800 euro.

Både Olli A.Manni, vice ordförande Toni Eklund (SDP) och styrelsemedlem Satu Alanen (Saml) beskriver höjningarna som moderata och rimliga.

Frågan kommer ännu att behandlas av stadsfullmäktige.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland