Hoppa till huvudinnehåll

Bankhusaffären i Sjundeå: Sparbanksstiftelsen kräver att kommunen köper timmar i nya hallen

En översiktsbild på en stor allaktivitetshall med blått golv.
Sparbanksstiftelsen i Sjundeå är en av dem som finansierat allaktivitetshallen i Sjundeå. Stiftelsen vill att kommunen köper idrottstider för barn i hallen i stället för att betala 170 000 euro för bankhuset i centrum. En översiktsbild på en stor allaktivitetshall med blått golv. Bild: Yle/Malin Valtonen folksam arena,allaktivitetshallar,idrottshallar,Sjundeå

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå vill inte skänka bankhuset till kommunen. Stiftelsen kräver nu att kommunen anvisar 170 000 euro för barn och unga för att köpet ska bli av. Stiftelsen vill att minst hälften av pengarna ska gå till idrottsturer i nya bollhallen.

Den nya boll- och allaktivitetshallen har varit en av stiftelsens stora satsningar i Sjundeå.

Kommunstyrelsen i Sjundeå möttes 22.5 för att ännu en gång diskutera ett köp av bankhuset som ägs av Sparbanksstiftelsen i Sjundeå. Kommunen skulle behöva fastigheten eftersom det är problem med inneluften i många av kommunens byggnader.

Efter omröstning beslutade Sjundeåstyrelsen föreslå fullmäktige att kommunen köper bankhuset för 1 euro och går med på kravet att satsa 170 000 euro på barn och unga.

Kommunstyrelseordföranden Merja Laaksonen (SFP) säger ändå att hon inte uppfattade att hälften av pengarna måste användas specifikt till idrottsturer i nya bollhallen utan till idrottsturer i stort.

I köpet ingår också skulder på 775 000 euro.

Tandläkarna kunde flytta in

Sjundeå kommuns tekniska kansli finns i fastighetens övre våning. En möjlig lösning är att också tandhälsovården flyttar in byggnaden, berättar Laaksonen (SFP).

Tandhälsovårdens nuvarande lokaler har problem med inomhusluften.

Sjundeå och bankhuset

I Sjundeå har alla skolor problem med inneluften. Även hälsocentralen och flera daghem har drabbats av liknande problem.

  • Sparbanksstiftselsen i Sjundeå föreslog då att kommunen köper huset. Tekniska nämnden behandlade ärendet den 4 januari i år, men var inte beredd att fatta något belsut så ärendet remitterades.
  • På mötet i februari tyckte tekniska nämnden att Sjundeå kommun borde köpa bankhuset mitt i byn. Nämnden föreslog att kommunen köper huset av Sparbanksstiftelsen i Sjundeå.
  • Sjundeå kommunfullmäktige svalde inte nämndens förslag (6.3) utan ville att ett eventuellt köp av bankhuset i kommunen utreds grundligare. Ärendet remitterades efter omröstning. Fullmäktige beslöt med rösterna 21-5 att remittera ärendet. Kommunen skulle få köpa huset av Sparbanksstiftelsen i Sjundeå för 170 000 euro. Nu blev det också klart att Sjundeå i praktiken skulle betala närmare en miljon euro för byggnaden eftersom det också finns lån som kommunen skulle ta över.
  • I april behandlas ärendet igen i kommunstyrelsen som besluter föreslå fullmäktige att Sjundeå betalar en euro för sparbankshuset i Sjundeås centrum. Därutöver får kommunen också de skulder som följer med fastigheten.
  • Fullmäktige har inte mötts för att behandla ärendet.
  • Sparbanksstiftelsen i Sjundeå möts den 10 maj och kommer med ett motförslag: För att köpet ska bli av måste kommunen vika 170 000 euro för Sjundeåbornas välfärd.
  • Kommunstyrelsen möts den 22 maj för att diskutera ärendet.

Henrik Rehnberg är ordförande för Sparbanksstiftelsen som äger bankhuset i Sjundeå. Rehnberg berättar att idén med att kräva att kommunen viker pengar för barn och unga uppstod då kommunstyrelsen i april föreslog att kommunen köper bankhuset för 1 euro.

- Vi har gett ett förslag och vi håller fast vid att huset kostar 170 000 euro med lån. Vi har ingen anledning att skänka bort det.

- Nej, det är fult sagt. Det är en hygglig förhandling.― Henrik Rehnbergs svar på frågan om det handlar om utpressning.

Summan på 170 000 euro var det första anbudet till kommunen från stiftelsens sida. Men med fastigheten följer skulder på cirka 775 000 euro. Det betyder att det verkliga priset för fastigheten enligt den ursprungliga offerten skulle bli 945 000 euro.

Bankhuset bollas fram och tillbaka

Sjundeå har länge diskuterat ett köp av bankhuset, men ännu inte kommit fram till ett beslut.

Aktiakontoret i Sjundeå.
Bankhuset i Sjundeå. Aktiakontoret i Sjundeå. Bild: Yle/Malin Valtonen aktiakontor

Ärendet diskuterades senast den 24 april då kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att Sjundeå köper bankhuset för 1 euro. Därutöver skulle kommunen också få de skulder som följer med fastigheten.

Fullmäktige har aldrig behandlat ärendet.

Nu står det klart att stiftelsens styrelse inte godkänner anbudet på 1 euro.

Gamla beslutet förkastas

Tjänstemän har förhandlat med stiftelsen och det har lett till att förslaget i kommunstyrelsen i kväll är att beslutet från den 24 april förkastas.

Vidare sägs det i beredningen att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Sjundeå köper aktierna i Fastighets Ab Sjundeå Bankhus för 1 euro.

Sjundeå sparbanksstiftelse ställer ett villkor för att köpet ska godkännas: fullmäktige måste för nästa ekonomiplaneringsperiod anvisa 170 000 euro för att främja välbefinnandet bland Sjundeåbor och speciellt bland barn och unga.

Minst hälften av summan ska i så fall användas för att köpa idrottsturer i den nya bollhallen för skol- och daghemsbarn.

"Det är synd om barnen"

Henrik Rehnberg förklarar att idén med att hälften av summan används till tider i nya allaktivitetshallen beror på att stiftelsen tycker synd om skol- och daghemsbarnen.

- Många föräldrar tycker att barnen har dåliga lekplatser och trånga lokaler, så då tycker vi att kommunen borde använda den nya hallen som vi varit med och finansierat. Det är ett billigt sätt att hjälpa många till en bättre vardag.

Henrik Rehnberg förklarar att stiftelsen vill att kommunen anvisar 170 000 euro till att främja Sjundeåbornas välbefinnande eftersom sparbanksstiftelsen förlorar den summan då huset inte säljs till det priset.

- Om stiftelsen inte får de pengarna, så får inte Sjundeåborna dem heller. Den här summan måste kommunen då ta med i tilläggsbudgeten och satsa på barn och unga.

Utpressning?

Rehnberg vet inte om det är vanligt att stiftelser har sådana krav i samband med försäljningar.

- Det är ju en affär som sker frivilligt, så då kan man göra vilka avtal som helst i anslutning till affären.

Är det utpressning att ha ett krav på att 170 000 euro viks till ett speciellt ändamål om affären genomförs?

- Nej, det är fult sagt. Vi har gett ett hyggligt anbud och det var skickligt av kommunen att bara erbjuda 1 euro. Stiftelsen måste ha ryggrad då den köpt huset av Aktia och investerat i fastigheten. Det är inte utpressning, utan en hygglig förhandling.

Så man ska kalla det här för förhandlingar?

- Båda sidor har sin syn på vad objektet är värt i alla affärer. Kreativa tankar har lett till en sådan här lösning.

Rehnberg: Vi måste inte sälja

Henrik Rehnberg säger att sparbanksstiftelsen fortsätter som förut och hyr ut lokaler i huset om fullmäktige besluter att Sjundeå kommun inte köper huset.

- Vi är inte tvungna att sälja huset. Två lokaler är tomma på grund av försäljningsprocessen, men dem hyr vi i så fall ut.

Det är besvärligt för Sjundeå sparbanksstiftelse att förlora hyresintäkter, säger Rehnberg som inte är förvånad över att processen drar ut på tiden.

- Kommunalpolitiken har förändrats på olika sätt de senaste 30 åren då riktigt lokala förmågor slutat och nytt folk kommit med i politiken. Då blir det så här på små orter.

Rehnberg anser att man gör politik även i de minsta ärenden.

- Det gör att det tyvärr drar ut på tiden. Tydligen är det så här det går till nu för tiden.

Artikeln uppdaterades efter kommunstyrelsebeslutet 22.5

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland