Hoppa till huvudinnehåll

Besvär över Stormossens upphandling på ny domstolsrunda

Stormossen.
Stormossen Stormossen. Bild: Yle/Jukka Tyni biogas,stormossen

På Stormossen i Korsholm kan man sedan en tid tillbaka tanka sin biogasdrivna bil. Långdansen kring upphandlingen av gasrening fortsätter ändå och nu ska marknadsdomstolen än en gång behandla en förkastad offert.

Det var i oktober år 2014 som Stormossen godkände en offert för leverans av en anläggning för rening av biogas till fordonsgas. En annan offert förkastades och parterna meddelades per e-post och brevpost.

Den förlorande parten lämnade in besvär mot upphandlingen till marknadsdomstolen. Besväret behandlades inte med hänvisning till att det anlänt efter att besvärstiden hade löpt ut.

Den förlorande parten vände sig då till högsta förvaltningsdomstolen. Nu har HFD gett dem rätt och ärendet sänds tillbaka till marknadsdomstolen för ny handläggning.

Besvärstid 14 dagar

Det var den 10 oktober 2014 som Stormossen valde entreprenör för leverans av gasreningsanläggningen. Den förlorande parten fick besked om detta per e-post som sändes samma dag och per brev som postades den 13.10.

I samma meddelanden informerades om besvärsrätten och gavs anvisningar för hur besvär görs. Enligt finsk lag är besvärstiden 14 dagar efter att mottagaren anses ha emottagit meddelandet. I delgivningsbeslutet angavs att detta är sju dagar efter att brevet har postats.

Enligt marknadsdomstolen löpte besvärsrätten ut fjorton dagar efter sju dagar efter den 10.10 - dagen då e-posten sändes. Eventuella besvär borde därmed ha lämnats in den 31.10.

De förkastade besvären hade anlänt till statens server fredagen 31.10.2014. De anlände dock först klockan 17:22, vilket var efter tjänstetid, som tog slut kl 16:15. Därför ansågs de ha inkommit till marknadsdomstolen följande vardag, det vill säga måndagen 3.11 - efter besvärstidens utgång.

I tid, trots allt

Högsta förvaltningsdomstolen tolkar saken annorlunda. Enligt HFD började besvärstiden löpa sju dagar efter att brevet med delgivningen hade satts på brevlådan. Därmed löpte besvärstiden ut fjorton dagar efter sju dagar efter den 13.10 - alltså den 3.11.

Högsta förvaltningsdomstolen återvisar därmed ärendet till marknadsdomstolen för ny handläggning.