Hoppa till huvudinnehåll

Digiträning: Så här gör du ditt barns smarttelefonanvändning tryggare

Barn som spelar på sina telefoner
Barn som använder sina mobiltelefoner Barn som spelar på sina telefoner barn (familjemedlemmar),mobiltelefoner,Säkerhet,digiträning

Många barn som går i förstaklass har redan en smarttelefon i sin egen ficka.

Hur ska du tryggt guida ditt barn i smarttelefonernas värld? Här är några tips.

1) Förhåll dig positivt, lyssna och diskutera

Skräm inte barnet med skräckvisioner utan förhåll dig positivt till barnets telefonanvändning. En positiv attityd betyder inte att du inte bryr dig eller flyttar ansvaret på barnet.

Att skrämma funkar dåligt

Lyssna: Vad bekymrar eller intresserar ditt barn i telefonanvändningen? Vad vill hen göra med sin telefon?

Diskutera: Vad kan man och vad får man göra med sin telefon? Vad är förbjudet? Vad gör man om man blir retad via telefonen? Hur ska man hålla reda på sin telefon? Vad är din familjs gemensamma regler? Får man använda sin telefon vid matbordet eller då ni har gäster? Hur sent om kvällarna får telefonen vara på?

Lär ditt barn att själv reglera sin tidsanvändning på telefonen och lär dig själv det också samtidigt.

Följ med vad ditt barn gör med sin telefon. I stället för att bara tänka på skärmtid är det viktigt att veta vad barnet gör med sin telefon. Hurudana videon ser hen på? Vad spelar hen? Fråga med vem barnet spenderar sin tid på nätet. Hur står det till med nätlivet?

Pojke sitter med telefon på trappa.
Håll koll på vad ditt barn använder sin telefon till. Pojke sitter med telefon på trappa. Bild: Gaelle Marcel/Unsplasch smarttelefoner,spelande,självmord

2) Ställ in säkerhetsinställningar rätt på barnets smarttelefon

I alla smarttelefoner går det att begränsa användningstiden. Bekanta dig med säkerhetsinställningarna i barnets telefon – framförallt om barnet har en annan än telefon du själv har.

Olika operatörer erbjuder också säkerhetspaket med vilka du kan följa och begränsa barnets nätanvändning. Här följer tips på vilka begränsningar du kan göra på Iphone- och Androidtelefoner.

Apple iOS
Att koppla på begränsningar på en Iphone är enkelt. Det är bara att klicka bort de applikationer du inte vill att barnet ska komma åt, exempelvis åtkomst till applikationsbutiken App Store, webbläsaren (Safari) eller YouTube.

Inställningar > Allmänna > Begränsningar > Aktivera begränsningar > Ange din lösenkod för begränsningar

Skärmdump på inställningar för begränsningar i Apple iOS.
Skärmdump på Begränsningar i Iphone. Där kan du justera vilka begränsningar du vill införa eller ta bort Skärmdump på inställningar för begränsningar i Apple iOS. Bild: Charlotte Lindroos/Yle dataskydd,smarttelefoner,digitalisering,digiträning

Google Android
Att ta i bruk begränsningar på en Androidtelefon kan vara lite mer komplicerat än på en Iphone. Utöver de råd som följer kan du kolla upp saken på Googles Säkerhetsverktyg. Stegen kan variera beroende på telefonens modell.

Så här kan du förhindra att ditt barn i misstag gör uppköp i Playbutiken:
Play Butik > klicka på de tre strecken uppe i vänster hörn > Inställningar > Kräv autentisering vid köp > För alla köp via Google Play från den här enheten.

Så här installerar du barnlås till Playbutiken:

Play Butiken > De tre strecken upp i vänster hörn > Inställningar > Föräldrakontroller > Skapa pinkod för innehållet > Ange innehållsbegränsning > Appar och spel

Skärmdump på inställningar för barnlås på Android telefon.
Skärmdump på inställningar för barnlås på Android telefon. Bild: Anu Heikkinen/Yle säkerhetsteknik,barn (åldersgrupper),digiträning

PEGI -åldersmärkning är ett system som används för att tydligt ange innehållets lämplighet i underhållning, t.ex. filmer, DVD-skivor och datorspel, efter åldersgrupp. Åldersmärkningen ger vägledning till konsumenter (i synnerhet föräldrar) när de beslutar om de ska köpa en viss produkt.

Gör sökningar med telefonen säkrare exempelvis så här:
Google sökmaskin-applikationen > De tre strecken uppe i vänster hörn > Inställningar > Konton och Sekretess > SafeSearch- filter

Google lovar att SafeSearch-filtret filtrerar bort den största delen av sökresultaten som är ämnade endast för vuxna.

I Androidtelefonerna kan du också ta bort enskilda applikationer, men då de inte är bakom lösenord så kan barnet själv ta dem i bruk igen.

Inställningar > Programhanterare > t.ex. Chrome > Inaktivera

Parental control-applikationer som begränsar telefonanvändningen

Både i Playbutiken och i App Store hittar du olika applikationer med vilka du som förälder kan begränsa ditt barns smarttelefonanvändning. Tanken med applikationerna är att de begränsar vilka applikationer barnet kan använda på sin telefon och hur länge de kan använda en viss app.

- I en Androidtelefon lönar det sig att välja en applikation som fått flest stjärnor eller blivit mest nedladdad.
- Förbered dig på att många applikationer börjar kosta efter en första gratisperiod.
- Exempel på program: Screen Time Parental Control och Kids Zone Parental Control

De begränsande applikationerna har kritiserats för bland annat det att de inte utvecklar samspelet mellan barn och förälder.

Läs mer om om barn och telefonanvändning i vår expertintervju:

Lär ditt barn använda sin smarttelefon på ett smart sätt och lär dig själv på samma gång

Enligt Netta Vahteri på Rädda Barnen ry är en av de vanligaste frågorna när barnet får sin första smarttelefon, vad barnet gör med sin telefon. Många är också fundersamma vad man ska ta i beaktande när man skaffar den första telefonen, hur man ska prata med barnet om telefonanvändningen.

Enligt Satu Irisvik, som har skrivit en bok om att uppfostra diginativa (Kuinka kasvattaa diginatiivi), är det viktigt att föräldrarna förhåller sig positivt till användningen av smartapparater.

- Att skrämma med skräckbilder funkar inte. Då vågar barnet inte berätta om hen stött på problem på nätet om hen är rädd för att föräldrarna får ett raseriutbrott eller att telefonen hamnar på hyllan.

Att skrämma med skräckbilder funkar dåligt

Inne på samma linje är också Netta Vahteri. Enligt henne förstärker föräldrarnas närvaro och intresse för barnets medievanor den gemensamma tilliten.

Småbarnsföräldrar har själva bekantat sig med smartapparater först i vuxen ålder och de har ofta en tendens att tänka skärmtid och hotbilder.

Nutidens barn växer upp med den digitala världen från spädbarnsåldern, så att hjälpa barnet klara sig i digidjungeln är enligt Satu Irisvik viktigare än att tänka på skärmtid.

- Skärmar finns överallt – till och med i brödrosten. Hur mäter man skärmtid då? I stället för att fokusera på tid är det väsentligare att tänka på innehållet i den tid som används.

Vid sidan om den positiva attityden är det enligt Satu Irisvik bra att installera säkerhetsinställningar på barnets telefon.

Många föräldrar köper den möjligast billiga telefon åt sina barn vilket kan medföra problem om barnets operativsystem är ett annat än föräldrarnas och de inte orkar ta reda på hur man på riktigt fixar säkerhetsinställningarna.

Ett barn på under 9 år behöver inte en webbläsare på sin egen telefon.

Enligt Irisvik behöver ett barn på under 9 år inte ha internet eller exempelvis YouTubeapplikationen på sin egen telefon.

- I USA finns det redan en YouTube Kids-applikation, men så länge det utbudet inte finns i Finland rekommenderar jag att barnet inte använder YouTube på egen hand.

Redan reklamerna på fem sekunder som kommer innan programmen börjar kan vara för skrämmande för barn. För att inte tala om videon på mumintroll som bland annat använder svordomar.

Netta Vahteri tycker att det är bra att tillsammans med barnet kolla upp telefonens meddelandeinställningar så att barnet också vid behov får vara i fred.

- Man behöver inte reagera och svara på alla aviseringar och meddelanden och på natten ska man sova i lugn och ro.

Det är bra att barnet lär sig att reglera sin egen tidsanvändning.

Parental Control-applikationer rekommenderas ibland för att kontrollera barnets telefonanvändning. Netta Vahteri förhåller sig skeptisk till dylika applikationer. Hon tycker att det är viktigare att veta vad barnet gör med sin telefon.

Inte heller Satu Irisvik gillar tidsbegränsande program. Enligt henne är det det sista utvägen för att få kontroll över barnets användning av smartapparaten. Det är lätt att köpa sig ett rent samvete via applikationen och utlokalisera barnets apparatanvändning till de som utvecklar apparna så att de i stället följer vad barnet gör.

- Det största problemet är att de inte lär ut en öppen dialog och gemensamma överenskommelser. Barn behöver lära sig att själva reglera sin tidsanvändning och på samma gång kan föräldrarna själva också lära sig.

Ursprungsartikeln, Näin teet lapsesi älypuhelimen käytöstä turvallisempaa, har skrivits av redaktör Anu Heikkinen på Yle Oppiminen.

Digiträning