Hoppa till huvudinnehåll

Privat dagisjätte vill bygga daghem i Jakobstad och i Vasa

Barn på Barnabo i Jakobstad.
Barn på Barnabo i Jakobstad. Barn på Barnabo i Jakobstad. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist barnabo

Det Uleåborgsbaserade privata företaget Touhula vill bygga ut daghem i Österbotten. Företaget verkar på 40 orter i landet med 140 daghem men Österbotten är en vit fläck för företaget.

Diskussioner har förts med tjänstemän både i Jakobstad och i Vasa men några politiska beslut har inte gjorts om att släppa in privata aktörer i stor skala i dagvården.

Jakobstad planerar att bygga stordaghem

Jakobstad har liksom många andra orter problem med daghems- och skolfastigheter.

Ett stordaghem har planerats för att flera mindre och oändamålsenliga fastigheter som kräver stora investeringar skulle kunna avvecklas.

Hittills har det enbart handlat om att bygga i egen regi men andra alternativ har seglat upp under våren.

Företag i branschen följer förstås med utvecklingen i kommunerna och föräldrarnas möjligheter att via servicesedlar fritt välja serviceleverantör om kommunen går in för en sådan lösning.

Det här ger möjligheter för företagen att komma in på bred front som en aktör i kommunernas dagvård.

Det största företaget inom privat barndagvård i Finland heter Touhula och ägs av dels finska men också ett stort svenskt riskkapitalbolag.

- Våra resurser har ökat efter att vi fått in nya ägare, säger Esa Haverinen som är kundchef vid Touhula företaget.

- Vi har fört inledande diskussioner med ledningen för bildnings- och småbarnspedagogiken i Jakobstad och planerar att ordna en träff vid ett Touhula daghem om man så önskar från Jakobstads sida.

Inga politiska diskussioner har ännu förts i Jakobstad i den här frågan, den finns ännu så länge enbart på tjänstemännens bord.

- Det är klart att det finns ett intresse från privata aktörer inom dagvården, det går inte att förneka. Privata aktörer har haft kontakt med oss och frågat hur situationen är, säger dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad.

Enligt tidigare planer skulle den gamla BI-fastigheten ha byggts om till ett stordagis i Jakobstad med plats för kanske tio avdelningar.

De planerna har skrinlagts eftersom marken är förorenad och en sanering blir alltför kostsam.

dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad
Tom Enbacka. dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,dagvård,tom enbacka

Privat lösning blir billigare tror företagare

Kundchef Esa Haverinen vid Touhula anser att en privat lösning blir förmånligare också för kommunen och något annat är förstås inte att vänta från den kanten.

Han anser att det finns klara siffror som visar att så är fallet.

Företaget har modullösningar som anpassas efter de lokala förhållandena och den tomt som kommer ifråga.

Byggtiden för ett daghem på 4-6 avdelningar är 6-7 månader enligt Haverinen och totala tiden inklusive bygglov nio månader.

- Jag tror att de största ekonomiska vinningarna för kommunerna ligger i investeringarna, att kommunen slipper dem. Det är säkert ett alternativ som på kort sikt är lockande för kommunerna, säger dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad.

- De interna hyrorna är höga i dagsläget, i synnerhet i Jakobstad och vi klagar hela tiden på dem. Vi får pengarna från stadsstyrelsen men om det är till kommunens bästa vet jag inte.Låga hyror är det inte.

Jakobstad har redan idag tre privata daghem, bland annat ett engelskspråkigt daghem, med sammanlagt ett 80-tal platser. De här daghemmen är ändå lokala och ingår inte i någon kedja.

Daghem är business

Touhulas historia går tillbaka till mitten av 1980-talet men det är först under senare år som verksamheten har expanderat kraftigt.

Företaget har idag 140 daghem på 40 orter i landet. Daghemmen används av mer än 8000 barn och företaget har över 2000 anställda.

Vem äger Touhula?

Riskkapitalbolagen har också i Finland upptäckt dagvården som ett sätt att göra affärer. Touhula ägs förutom av personer i operativa ledningen av flera riskkapitalbolag.

Ifjol kom svenska EQT in i bolaget. Det företaget hör till den så kallade Wallenbergsfären i Sverige.
Övriga ägare är finska riskkapitalbolag som COR Group, Norvestia och Suomen Teollisuussijoitus. Det sistnämnda är ett statligt investeringsbolag.

Touhula satsar också hårt på att bygga ett varumärke.

Det finska ordet syftar Touhula på ett ställe där det är fart och fläkt och företaget har följdriktigt hockeystjärnan Teemu Selänne som fadder och ett samarbetsavtal med den finska olympiska kommittén.