Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg säljer Grantorp och Gamla bastun

En gul stor träbyggnad som är omgiven av lummiga träd och buskar.
Lägergården Grantorp behövs inte längre för stadsbarnen. En gul stor träbyggnad som är omgiven av lummiga träd och buskar. Bild: YLE/Malin Valtonen grantorp

Raseborgs stad säljer fastigheten Grantorp invid Pojoviken i Raseborg.

Lägergården med tillhörande bastu och ekonomibyggnad bjuds till försäljning genom anbud.

Fastigheten är sporadiskt i stadens eget bruk och uthyrd under veckoslut eller veckovis till externa hyresgäster.

För stadens lägerskolverksamhet finns alternativa lokaler i Raseborg med omgivning.

Danspaviljong till salu

Byggnaderna på Gumnäs festplats läggs också ut till försäljning. Byggnaderna är belägna på fastigheten Gumnäs gård.

Markområdet överlåts inte. Kring byggnaderna kunde ett cirka 5 500 kvadratmeter stort område utarrenderas i samband med överlåtelsen av byggnaderna.

Gumnäs festplats vid Pojoviken i Pojo och den gamla danspaviljongen.
Dansplatsen i Gumnäs. Gumnäs festplats vid Pojoviken i Pojo och den gamla danspaviljongen. Bild: YLE / Pia Santonen gumnäs udd,Västnyland

I Gumnäs finns en danspaviljong med service- och ekonomiebyggnader.

Området är enligt detaljplanen för Pojo kyrkoby anvisat som parkområde som bör bevaras i naturtillstånd.

Fastigheten Pojo telefoncentral på Gamla Fiskarsvägen 2 säljs som rivningsobjekt med tillhörande mark.

Koncernsektionen i Raseborg föreslår också att byggnaden Strandparken vid Brunnsgränd i Karis bjuds ut till försäljning tillsammans med ett arrendeområde kring byggnaden.

Gamla Bastun kan säljas

Fastigheten Gamla Bastun med tillhörande bostadsbyggnad och ekonomibyggnad säljs i Ekenäs.

Byggnaderna Gamla bastun och Nya bastun är delvis uthyrda till externa hyresgäster med kortvariga hyresavtal. Bostadshuset är delvis uthyrt som bostad.

Gamla bastun i Ekenäs
Gamla Bastun i Ekenäs kan säljas. Gamla bastun i Ekenäs Bild: Yle/Minna Almark Ekenäs,gamla bastun

Gamla Bastun är i gällande detaljplan anvisad som kvartersområde för allmänna byggnader där den bebyggda miljön bör bevaras. (Y/s)

Koncernsektionens förslag om försäljning av fastigheter behandlas av stadsstyrelsen i Raseborg den 12.6.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland