Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Yles samarbetsförhandlingar över

Samarbetsförhandlingarna inleddes den 15 mars och omfattade 161 tillsvidareanställda personer inom Svenska Yles nyheter, fakta och fiktion, utgivning och verksamhetsutveckling. Förhandlingarna avslutades den 19 maj 2017.

Efter avslutade samarbetsförhandlingar har 42 uppgifter upphört och 30 nya kommit till. Totalt är minskningen 20 årsverken. Sammanlagt 7 personer sägs upp. Då förhandlingarna inleddes var bedömningen att högst 18 personer skulle sägas upp.

Bakgrunden till förhandlingarna är bland annat den parlamentariska arbetsgruppens krav på att Yle ska öka inköpen av tjänster och program.

“Förhandlingarna har förts i konstruktiv anda och tillsammans med personalen har vi hittat flera lösningar som minskat behovet av uppsägningar. Förutom pensioneringar uppnås minskningsbehovet bland annat genom omorganiseringar“, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

För mera information:
Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle, tfn 09 1480 5396
marit.af.bjorkesten@yle.fi