Hoppa till huvudinnehåll

"Borgåbornas kritik mot höjda direktörslöner är förståelig"

stadsstyrelsens rum i borgå
stadsstyrelsens rum i borgå Bild: YLE/Stefan Härus stadsstyrelsens rum

Efter många om och men är det nu klart att tre Borgådirektörer får påökt. Men löneförhöjningarna blir mindre än vad stadsdirektören föreslog på grund av ett kompromissförslag. Det var ett sätt att få ett avslut på frågan, säger stadsstyrelsemedlem Berndt Långvik (SFP).

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag om att tre Borgådirektörer borde få löneförhöjning har debatterats i stadsstyrelsen i flera omgångar.

Det handlar om biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, bildningsdirektör Hilding Mattsson och social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.

borgå chefer
Tre Borgådirektörer får löneförhöjning: Pia Nurme, Fredrick von Schoultz och Hilding Mattsson. Bildkollage av Robin Halttunen. borgå chefer Bild: Yle/Fredrika Sundén (bilden i mitten); Borgå stad (bilderna till höger och vänster) Borgå,ledare,hilding mattsson

Då stadsstyrelsen tog upp frågan på måndagen beslöt man att direktörerna ska få en löneförhöjning på 400 euro i månaden. Förhöjningen var ändå lägre än den som Ujula föreslog i beredningen.

"Direktörerna var nöjda med sina löner"

Styrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) var en av sex ledamöter som lämnade in en avvikande åsikt till beslutet.

– Jag representerade en sådan åsikt att vi skulle ge direktörerna samma lön som de får nu. Då vi intervjuade dem bad ingen av dem om löneförhöjning, utan de var nöjda med sina löner, säger Nuutti.

Förslaget om löneförhöjning har väckt en hel del kritik bland Borgåborna, som anser att det rimmar illa med konkurrenskraftsavtalet. Enligt konkurrenskraftsavtalet ska bland annat kommunalt anställda avstå från 30 procent av sina semesterpenningar.

Hur ser du på kritiken från Borgåborna, Matti Nuutti?

– Folk är förstås berättigade till sina åsikter. De har ganska starkt varit på den linjen att vi ska säga nej till löneförhöjningar i det här skedet.

Nuutti konstaterar att det kommer att bli förändringar i kommunernas verksamhet i och med vårdreformen och landskapsreformen.

– Då måste vi ta upp allt på bordet på nytt, både vad gäller nuvarande löner och tjänster.

Ville få frågan avslutad

Det var Berndt Långvik (SFP) som kom med kompromissförslaget om lägre löneförhöjningar.

Han säger att direktörerna valdes på nytt till sina tjänster för nästan ett år sen, och att fullmäktige då beslöt att direktörernas avtal ska förnyas. Där ingår också lönerna.

Beslutet om direktörsavtalen har ändå dragit ut på tiden, bland annat eftersom politikerna inte har kunnat komma överens.

– Det här var ett försök att placera kyrkan mitt i byn för att komma vidare med frågan och få den avgjord. Det är den här styrelsens sak att verkställa gamla fullmäktiges beslut och inte skjuta upp det, säger Långvik.

Enligt Matti Nuutti har direktörerna inte själva bett om löneförhöjning. Varför vill man ändå ge dem en löneförhöjning?

– Samtliga har jobbat nu i sju år. Jag upplever inte det som exceptionellt att de här direktörerna också någon gång får någonting, speciellt eftersom de valdes på nytt nu.

Hur ser du på Borgåbornas kritik mot förslaget?

– Det är klart att det kommer kritik. Det är förståeligt. Men jag tror inte att konkurrenskraftsavtalet har någon direkt konsekvens i den här frågan. De här direktörerna har också avstått från sin semesterpeng precis som alla andra, säger Berndt Långvik.