Hoppa till huvudinnehåll

"Det är fullständigt hopplöst att vara papperslös"

Nina Stubb framför en lönn (utomhus).
Nina Stubb Nina Stubb framför en lönn (utomhus). Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth nina stubb

Det finns inte många papperslösa i Vasa, flera som har hamnat i den situationen kan ha sökt sig till huvudstadsregionen. Men det betyder inte att det är lättare att vara papperslös i Helsingfors, säger Röda Korsets Nina Stubb. "Det är aldrig enkelt att vara papperslös."

Mångkulturutvecklare Nina Stubb på Röda Korset i Vasa känner igen att det inte verkar finnas många papperslösa i Vasa.

- Jag tror inte att det inte finns alls, men det kan handla om ett mycket litet antal, mindre än fem.

Stubb tror att de flesta som fått sitt negativa beslut och blivit papperslösa har sökt sig bort från Vasa eller gått under jorden.

- Man kan ha sökt sig till större städer där det finns större nätverk för detta och bättre utvecklad service för papperslösa.

Men det innebär inte, understryker Stubb, att det är lättare för papperslösa i huvudstadsregionen.

- Det är aldrig enkelt att vara papperslös, det är fullständigt hopplöst.

Lite erfarenheter

Det finns begränsade erfarenheter av papperslösa i Finland, menar Stubb. Mest finns det i huvudstadsregionen.

Stubb tycker att det skulle vara viktigt att utöka de papperslösas rättigheter till att gälla mer än akutvård. På flera ställen i just huvudstadsregionen har man valt att erbjuda också barn- och mödrarådgivning till de som behöver det.

Stubb vill påminna om att det handlar om människor som har ansett att de inte kan åka tillbaka till sitt hemland.

- De kan inte vara utanför alla skyddsnät, de måste få vård och omsorg.

Inte olagligt att hjälpa

Mycket av det som kan ses som något extra för de papperslösa ser Stubb som basala saker för ett gott liv. Det att man kan få en sängplats till natten men inte någonstans att vara under dagen, oavsett väder.

- Man behöver kunna duscha och tvätta sina kläder.

Röda Korset jobbar en hel del med att informa om vilken hjälp som finns att få, och mycket av hjälpen ges av frivilliga.

- Man har rätt att hjälpa papperslösa, det är inte kriminellt, säger Stubb.

Att skapa förståelse bland allmänhet och politiker är svårt i frågan om papperslösa, säger Stubb, men inte det allra svåraste.

- Det svåraste är att det är människor som hamnar i den här situationen, det borde inte behöva hända i ett land som Finland.

- Vi ska inte tro att det är vårt samhälle som är offret, utan det är faktiskt de här människorna, som inte kan åka tillbaka till sina hemländer, som är offren.

Det här gäller när en papperslös behöver brådskande hjälp

  • Den offentliga sjukvården måste erbjuda akut vård till alla som behöver den, oberoende om de bor i kommunen eller annars har rätt till tjänster, enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  • Det är kommunens ansvar att papperslösa får akut vård, enligt Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation från 31.1.2017.
  • Var och en som vill ha brådskande socialhjälp ska kontakta FPA som sedan styr klienten vidare till kommunerna.
  • Kommunen får inte meddela polisen eller Migri om klienten lyfter utkomststöd. Om polisen eller Migri däremot frågar efter uppgifterna, får kommunerna ge ut dem, enligt Social och hälsovårdsministeriets guide.

Källa: Marja-Leena Remes, chef för familje- och social service i Esbo

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten