Hoppa till huvudinnehåll

Inga papperslösa har uppsökt hälsovård i Vasa

Liten flicka söker asyl med sin familj på Vasa polisstation
Arkivbild. Liten flicka söker asyl med sin familj på Vasa polisstation Bild: Yle/Sofi Nordmyr vasa polisstation

I Vasa är det inte aktuellt att utöka hälsovårdstjänsterna för papperslösa, det vill säga personer utan uppehållstillstånd. Behovet verkar inte finnas.

Ledande överläkare Markku Sirviö säger att man inom hälsovården i Vasa inte haft att göra med papperslösa personer överhuvudtaget.

- Vi har inte ännu behövt fundera på den här frågan.

Enligt hälsovårdslagen har alla, också personer utan uppehålls- eller arbetstillstånd, rätt till brådskande vård.

Kommunerna kan dessutom själva besluta om att ge papperslösa personer tillgång till mer omfattande hälsovårdstjänster än den lagstadgade vården.

Hit hör till exempel barn- och mödrarådgivning.

österbotten
Markku Sirviö. österbotten Bild: YLE/Luzilla Backa markku sirviö

En svår fråga att ta ställning till

Vanda beslöt tidigare i veckan att börja erbjuda hälsovård också för papperslösa barn och gravida kvinnor. Helsingfors och Esbo har fattat samma beslut redan tidigare.

Vasa stads ledande överläkare Markku Sirviö tycker att frågan om gratis mödrarådgivning för papperslösa är svår.

- Det kan uppstå akuta situationer som gör att man måste få hjälp genast. Men ska man ha rätt till alla förebyggande granskningar under nio månader? Det vet jag inte.

"Kan uppstå problem med smittosamma sjukdomar"

Sirviö ser också praktiska utmaningar med att erbjuda mödrarådgivning till papperslösa.

- De kommer från länder där förhållandena och bakgrunden är helt annorlunda. Det kan uppstå problem med smittosamma sjukdomar eller vad som helst.

Sirviö tror inte att mängden papperslösa i Vasa kommer att bli väldigt stor.

- Men om alla papperslösa skulle lockas att komma hitåt på grund av gratis mödrarådgivning vet jag inte vad det skulle innebära.

Staden tar upp frågan om behov uppstår

Thomas Öhman (SFP), ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Vasa, säger att utgångspunkten är att alla människor i nöd ska få hjälp.

När det gäller frågan om mer omfattande hälsovårdstjänster för papperslösa konstaterar Öhman samma sak som Sirviö, att behovet inte verkar finnas i Vasa.

- Det är inte många som stannar kvar här efter att de fått negativa asylbeslut. Men om behovet uppstår måste vi ju se över saker och ting.

Thomas Öhman, ordförande för social-och hälsovårdsnämnden.
Tomas Öhman. Thomas Öhman, ordförande för social-och hälsovårdsnämnden. Bild: YLE/Juho Karlsson thomas öhman

Några papperslösa har fått socialhjälp

Öhman säger att grundfrågan är hur Finland hanterar hela flyktingfrågan.

- Kommunerna har olika praxis men det är inte det vi borde diskutera. Man borde se över det här grundligt på statligt håll.

Socialsektorn i Vasa har inte heller mycket erfarenhet av papperslösa. Hittills har några enstaka papperslösa individer fått hjälp.

- Jag har inga exakta siffror men det handlar om 5-10 stycken, berättar Erkki Penttinen, resultatområdeschef för socialarbete och familjeservice.

Hurudan hjälp har de fått?

- Vi ger bara brådskande hjälp. Det beror på hurudan situation den enskilda människan har. De får logi och kanske lite mathjälp och läkemedel om det behövs. Inget annat.

Erkki Penttinen är chef för socialt arbete och familjeservice vid Vasa stad.
Erkki Penttinen. Erkki Penttinen är chef för socialt arbete och familjeservice vid Vasa stad. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist erkki penttinen

Inga papperslösa barn i Vasaskolorna

Hur många papperslösa som kommer att behöva hjälp av Vasa stad i fortsättningen går inte att förutspå, säger Penttinen.

- Hittills har det varit väldigt lugnt och de som fått negativa asylbeslut har oftast inte stannat i Vasa. Men vi får se hur det går.

I Vasas grundskolor finns för tillfället inte ett enda barn utan uppehållstillstånd.

- Det har funnits väldigt få fall, någon enstaka elev. Men situationen kan förändras hastigt så det är en uppföljning på gång hela tiden, säger bildningsdirektör Christina Knookala.

Christina Knookala
Christina Knookala. Christina Knookala Bild: YLE/Roger Källman christina knookala

Hur går ni till väga om ett barn utan uppehållstillstånd vill gå i skola i Vasa?

- Vi stänger inte dörrarna för några barn. Om de vill gå i skola i Vasa så har de den möjligheten, även papperslösa. Där följer vi Utbildningsstyrelsens instruktioner och anvisningar.

Det här gäller när en papperslös behöver brådskande hjälp

  • Den offentliga sjukvården måste erbjuda akut vård till alla som behöver den, oberoende om de bor i kommunen eller annars har rätt till tjänster, enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  • Det är kommunens ansvar att papperslösa får akut vård, enligt Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation från 31.1.2017.
  • Var och en som vill ha brådskande socialhjälp ska kontakta FPA som sedan styr klienten vidare till kommunerna.
  • Kommunen får inte meddela polisen eller Migri om klienten lyfter utkomststöd. Om polisen eller Migri däremot frågar efter uppgifterna, får kommunerna ge ut dem, enligt Social och hälsovårdsministeriets guide.

Källa: Marja-Leena Remes, chef för familje- och social service i Esbo

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten