Hoppa till huvudinnehåll

Åbo vill själv sysselsätta sina ungdomar och långtidsarbetslösa

Uteserving vid åstranden i Åbo
Uteserving vid åstranden i Åbo Bild: Yle/Fredrik Häggman Uteservering,åstranden i åbo,Åbo

Det går igen ekonomiskt bättre för Åboregionen, och man efterlyser allt fler arbetstagare till marin- och bilindustrin. Trots det minskar arbetslösheten långsamt.

Fyra kommuner i Egentliga Finland börjar själva ansvara för att sysselsätta personer under 25 år och alla dem som kontinuerligt varit arbetslösa i minst tolv månader. Åbo, Reso, Nådendal och Pemar deltar i ett nationellt sysselsättningsförsök.

En lagändring gör det möjligt för kommunerna att för första gången själva dirigera hela serivicen för de här grupperna som har varit de svåraste att sysselsätta. Syftet är att åstadkomma effektivitet när det gäller att sysselsätta och aktivera långtidsarbetslösa och unga.

Det nya sysselsättningsförsöket ska också ge en mer individuell och mer helhetsinriktad kundservice.

Kommunerna känner mer för sina egna arbetslösa

- Det är fråga om samma individer, samma långtidsarbetslösa och samma unga utan arbete, men nu tar städerna mera ansvar för dem, då vi personligen träffar och hjälper dem, säger Johannes Joutsenlahti, som är chef för sysselsättningstjänster i Pemar.

Totalt kommer 31 personer att flyttas över från TE-byrån till städerna, där de specifikt ska hjälpa unga arbetslösa, långtidsarbetslösa och invandrare. De tjänster som överförs till kommunerna är bland annat periodiska intervjuer med arbetslösa, då man gör sysselsättningsplaner.

Kommunerna tar också över aktiverings- och integrationsplaner, arbetsförmedling, yrkes- och karriärvägledning samt beslut om startpeng och lönesubvention.

- Vi har som mål att minska långtids- och ungdomsarbetslösheten, ensamheten och utslagningen, berättar Åbos servicedirektör Mika Helva. Åtminstone hälften av alla vi intervjuar ska få jobb eller andra tjänster att kunna gå vidare med.

Åbo stad utmanar också sina egna enheter att delta till exempel i den rehabiliterande arbetsverksamheten och att aktivt erbjuda arbetsprövningsplatser samt öppna utbildningsplatser inom läroavtalsutbildningen.

Försöket fortsätter till den 31 december 2018. Liknande försök pågår också i Björneborg och Raumo i Satakunta, samt i 18 kommuner i Norra Savolax, Lappland och Birkaland.

Läs också