Hoppa till huvudinnehåll

De långtidsarbetslösa blir färre - men arbetslöshetsgraden steg

En grupp kollegor har möte runt ett kaffebord.
En grupp kollegor har möte runt ett kaffebord. Bild: CC0 kollegor

Långtidsarbetslösheten minskar. I april fanns den 109 200 långtidsarbetslösa i Finland, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande i minst ett år utan avbrott. Det här är 13 000 färre än i april i fjol, visar siffror från Arbets- och näringsministeriet.

Ministeriet räknar de arbetslösa som är registrerade vid arbets- och näringsbyråerna.

Sammanlagt fanns det 304 3000 arbetslösa arbetssökande i april, vilket är 36 700 färre än ett år tidigare. Skillnaden till mars månad är markant. På en månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 000.

De arbetslösas antal minskar i både de yngsta och de äldsta åldersklasserna. De under 25-åringa arbetslösa minskade med 6 100 på ett år till 36 700. Bland över 50-åringarna minskade antalet arbetslösa med 10 800 till 118 000.

Färre lediga jobb

Samtidigt med de arbetslösa arbetssökande minskar också antalet lediga jobb. Arbets- och näringsministeriet räknade till 46 300 nya lediga jobb i april, en minskning med 13 900 jämfört med året innan.

Sammanlagt fanns det över 100 000 lediga jobb i april.

Också de permitterade minskar. I slutet av april var 26 300 personer permitterade runt om i landet, 9 000 färre än ett år tidigare.

Arbetslöshetsgraden 10,2 procent

Uppgifter från Statistikcentralen visar samtidigt att det fanns 21 000 flera sysselsatta i april än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,6 procent, 0,6 procentenheter högre än i april i fjol.

Samtidigt ökade ändå antalet arbetslösa med 15 000 till 279 000. Arbetslöshetsgraden var 10,2 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än i april i fjol.

Olika räknesätt

Skillnaderna i statistiken från Statistikcentralen och Arbets- och näringsministeriet beror på olika sätt att räkna.

Där ministeriet räknar arbetslösa arbetssökande som är registrerade vid arbets- och näringsbyråerna baserar Statistikcentralen sina uppgifter på en urvalsundersökning.

Statistikcentralen är också striktare i sin definition av vem som är arbetslös. Det förutsätts att den arbetslösa aktivt söker jobb. Det är Statistikcentralen som producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna som är jämförbara internationellt.

Läs också