Hoppa till huvudinnehåll

Niklas Guseff: Bra att kommunen beslöt satsa på Kimito hälsostation

Mat i förgrunden och byggarbetare på taklagsfest i bakgrunden.
På onsdag firades det taklagsfest i Kimito hälsostation. Mat i förgrunden och byggarbetare på taklagsfest i bakgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell Taklagsfest,kimito hälsostation

Renoverandet och utvidgandet av Kimito hälsostation är i full gång. Både tidtabellen och budgeten på 4,4 miljoner euro ser ut att hålla och i början av december får cirka 70 personer börja jobba i nyrenoverade och nybyggda utrymmen i Kimito.

Det var i slutet av september som Kimitoöns kommunfullmäktige efter långa diskussioner klubbade igenom beslutet att investera totalt 4, 4 miljoner euro i en renovering och utvidgning av Kimito hälsostation. I bygget ingår också ett nytt centralarkiv för kommunen.

Kommundirektör Anneli Pahta ville på grund av vårdreformen helst skjuta upp investeringsbeslutet men en majoritet av politikerna tyckte annat. Beslutet väckte uppmärksamhet också utanför Kimitoöns kommungränser eftersom man i många kommuner resonerat precis tvärtom och inte velat investera stora summor i vårdfastigheter vars framtid i och med vårdreformen är osäker.

Satsningen på Kimito hälsostation är det bästa kommunen kan göra för att garantera att det också i framtiden går att få kostnadseffektiv och god vård på ön
Niklas Guseff längst fram till vänster och Fredrik Laurén till höger.
Niklas Guseff till vänster. Niklas Guseff längst fram till vänster och Fredrik Laurén till höger. Bild: Yle/Monica Forssell kimitoöns fullmäktige

Niklas Guseff, ordförande för omsorgsnämnden i kommunen, deltog i taklagsfirandet på onsdag och påpekade i sitt hälsningstal att utrymmena måste vara ändamålsenliga och bra oberoende av vem som driver verksamheten i framtiden.

- Satsningen på Kimito hälsostation är det bästa kommunen kan göra för att garantera att det också i framtiden går att få kostnadseffektiv och god vård på ön, säger Guseff.

Men gäller samma resonemang för grannfastigheten, Almahemmet? Nej, anser Guseff.

Inte samma situation för äldreomsorgen

Kimitoöns kommunstyrelse fattade på tisdag beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att man satsar en miljon euro på att renovera Almahemmet.

Byggnad med gräs och träd i förgrunden.
Byggnad med gräs och träd i förgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell almahemmet

Renoveringen kommer upp i fullmäktige på måndag (29.5). Guseff hör till dem som inte är övertygad om att det lönar sig att satsa på en renovering av äldreboendet just nu.

- Det är en viss skillnad mellan äldreomsorgen och hälsocentralen. Då det gäller renoveringen och utvidgningen av hälsostationen så ser jag det inte som ett realistiskt alternativ att det skulle ha kommit någon privat som skulle ha investerat i en stor hälsocentral med läkarmottagning. Inom äldreomsorgen har vi redan andra alternativ, alltså privata företag som etablerat sig på ön.

Enligt Guseff kan ett beslut om renovering av Almahemmet vänta till exempel till hösten då man kanske kommit vidare med planerna på ett tvåspråkigt åboländskt vårdbolag.

”Bäddavdelningen kommer inte att stå tom”

Kimito hälsostation förstoras nu med totalt cirka 1000 kvadratmeter. Bland annat fysioterapin och rådgivningen får nya utrymmen men också hälsocentralssjukhuset blir större och får rum för de patienter som i dag vårdas på bäddavdelningen i Dalsbruk.

Kimito hälsostation utifrån.
Den förstorade bäddavdelningen (hälsocentralssjukhuset) kommer att finnas på andra våningen och rådgivningen samt arkivet i nedre våningen. Kimito hälsostation utifrån. Bild: Yle/Monica Forssell kimito hälsostation

De som är skeptiska till kommunens satsning på hälsostationen i Kimito menar att just satsningen på hälsocentralssjukhuset är extra riskabel. Det här för att det inte är klart att det i de kommande vårdcentralerna ska ingå några hälsocentralssjukhus.

Man befarar att landskapets affärsverk, som enligt nuvarande tolkning av lagförslaget ska ansvara för hälsocentralssjukhusen, inte är intresserat av ett sjukhus på Kimitoön.

Niklas Guseff tror ändå inte att hälsocentralssjukhuset kommer att stå tomt en enda dag, utan att dess användning kanske bara förändras.

- Tankegången nu är att bäddavdelningarna inte ska lyda under vårdcentralerna. Jag tror ändå inte att vi i något skede kommer att ha den nya bäddavdelningen tom. De här platserna kommer i framtiden kanske att vara framtidens åldringshem, tror Guseff.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland