Hoppa till huvudinnehåll

Vaccinationstvång för anställda inom vård och omsorg

Vaccin i spruta.
Arkivbild. Vaccin i spruta. Bild: Yle / Victoria Wirén vaccinering,vaccin,influensavacciner,influensa,svininfluensa

Den nya smittskyddslagen som trädde i kraft den första mars i år kräver att anställda inom social- och hälso- och sjukvården måste ha ett fullgott vaccinationsskydd för att skydda klienter från följder av smittsamma sjukdomar.

Anställda och studerande på praktik skall ha skydd mot mässling och vattkoppor via vaccination eller genom att man självt haft sjukdomen.

Ett årligt vaccinskydd mot influensa är också ett krav liksom kikhostevaccin för dem som arbetar med spädbarn. Det sistnämnda vaccinet gäller alltså också personal inom den kommunala barndagvården.

Årliga influensavaccin

Inom social- och hälsovårdsverket i Jakobstad är det bara en femtedel av de anställda som har tagit det årliga influensavaccinet.

- Det finns inte ett värst stort ideologiskt motstånd mot influensavaccin, det handlar om praktiska saker som skiftgång och liknande och möjlighet att ta vaccinet, säger chefläkare Pia-Maria Sjöström vid Malmska sjukhuset i Jakobstad.

- Vaccinering är den absoluta rekommendationen och vi måste diskutera med personalen men vi vet att vi har en stor utmaning framför oss.

Chefläkare Pia -Maria Sjöström vid Malmska sjukhuset i Jakobstad
Pia-Maria Sjöström. Chefläkare Pia -Maria Sjöström vid Malmska sjukhuset i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,pia-maria sjöström

- När det blir lag eller tvång finns en tendens att diskussionen spetsas till.

Tydliga kriterier för personalen

Enligt Pia-Maria Sjöström finns säkert också inom organisationen vid Malmska anställda som av olika anledningar inte vill ta de här vaccinationerna. Där måste man nu göra upp tydliga kriterier vad som gäller den personalen och på vilka premisser man kan arbeta vidare på sin nuvarande arbetsplats.

- Med ett munskydd kan man till en del skydda sig under influensasäsongen.

Är det ett vettigt alternativ att gå med munskydd på arbetsplatsen under en influensasäsong som sträcker sig över flera månader?

- Nåja, det beror på vilken enhet man jobbar på och vilken typ av arbete man har, vaccination är den absoluta rekommendationen.

Läroanstalterna påverkas

Det är inte bara på fältet som den här nya lagen kommer att ha följder, redan i utbildningsskedet av ny personal kommer den att märkas. Det är enligt lagen studerandehälsovården som ska se till att vårdstuderande har det vaccinationsskydd som krävs till exempel i samband med praktikperioder på sjukhus och vårdinrättningar av olika slag.

- Lagen kommer att påverka läroanstalterna vid intagning av nya studerande och under praktikperioder, säger Pia-Maria Sjöström.

Läs också