Hoppa till huvudinnehåll

Kroppsmissnöje, ätstörningssymptom och sexuella besvär är en egen speciell form av psykologiska besvär

Vågar du se dig i spegeln?
Vågar du se dig i spegeln? Bild: YLE/Glowimages spegel

Psykologiska problem som rör förhållandet till ens kropp och sexualitet är en avgränsad grupp av psykologiska besvär som är mest förekommande hos medelålders kvinnor, enligt en ny vetenskaplig studie gjord vid Åbo Akademi.

En nyutkommen studie visar att psykologiska problem relaterade till ens kropp, såsom kroppsmissnöje, ätstörningssymptom och sexuella besvär, är sinsemellan sammankopplade men inte kopplade till problem så som aggressivitet och missbruk eller till problem så som depressiva symptom och ångest.

Genom att analysera data från 13 000 vuxna män och kvinnor har forskare vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi upptäckt att problem som rör kroppen och sexualiteten inte är uttryck för andra, underliggande problem som till exempel ångest eller missbruk, såsom man tidigare ansett, sägs det i pressmeddelandet.

En jämförelse av nivåerna av olika symptom mellan könen och olika åldersgrupper visar att kvinnor i medelåldern rapporterar mer symptom som rör kroppen och sexualiteten.

Studien som publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften PLoS One ger viktig information med tanke på både diagnostisering och behandling av psykologiska problem.

Artikeln av Patrizia Pezzoli, Jan Antfolk och Pekka Santtila kan läsas här.

Källa: Åbo Akademi

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland