Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karins svenska skola ska renoveras, trots att föräldrar vill att skolan stängs

Ännu är skolgången tom
Ännu är skolgången tom Bild: YLE/Nina Bergman s:t karins svenska skola

Hovirinta skolfastighet i S:t Karins föreslås få ett extraanslag på 1,4 miljoner euro, så att eleverna går i baracker samtidigt som skolbyggnaden renoveras.

Eleverna i S:t Karins svenska skola och Hovirinnan koulu har redan länge lidit av den dåliga inomhusluften. I en del klassrum har det varit tungt att andas och många har fått huvudvärk. Föräldrar har krävt att skolan stängs och att staden skaffar ersättande lokaler.

Mögelhundar har undersökt byggnaden och de markerade 54 platser. Men då staden gjorde fuktmätningar och öppnade väggarna på dessa platser, så var konstruktionerna torra på alla ställen och man hittade inget som skulle ha förorsakat inomhusluftproblemen.

Det enda som enligt undersökningarna borde åtgärdas är ventilationen av bottenbjälklag, vilket kan åtgärdas i samband med grundrenoveringen. Dessutom har staden redan tidigare gjort stora renoveringar i skolan.

Stadsdirektör Harri Virta föreslår därför att skolbyggnaden renoveras. Med tillfälliga utrymmen för högst 16 undervisningsgrupper kan renoveringen göras på ett år, så att klasserna kunde flytta tillbaka in i Hovirinta skolfastighet hösten 2018.

Eleverna ska gå i skola i baracker i närheten av skolan och de kan vara på plats om tre månader, det vill säga i början av höstterminen, föreslår stadsdirektör Harri Virta.

Staden har också undersökt möjligheten att placera undervisningsgrupper i andra lokaler, i allaktivitetshuset i Littois eller i Vapari, men de fastigheterna är inte optimala för skolorna. Det krävs elevtransporter, skolenheterna splittras och man kör bort andra grupper som annars skulle ha använt de lokalerna.

Stadsstyrelsen i S:t Karins behandlar ärendet på måndag.

Rubriken är 26.5.2017 klockan 09:45 ändrad. Ursprungligen stod det att S:t Karins svenska skola ska renoveras, trots inomhusluftproblem.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland