Hoppa till huvudinnehåll

Vid barnenheten uppmuntras det till en levande tvåspråkighet

Dörren till barnenheten vid Borgå sjukhus
Dörren till barnenheten vid Borgå sjukhus sjukskötare,tvåspråkighetsdiplom

Alla patienter vid barnenheten vid Borgå sjukhus får tala sitt modersmål. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt premierade nyligen enheten för att ha främjat tvåspråkigheten.

Det var skötaren Heidi Naumanen som kom på idén att nominera sin arbetsplats för en fungerande tvåspråkighet.

Avdelningsskötaren Karin Jensen visste ingenting om Heidi Naumanens initiativ.

- Jag blev glatt överraskad, otroligt fint, säger Jensen.

Kian är nöjd med vården

Kian Nicoireachtaigh har varit och träffat en läkare på barnenheten. Han talar både svenska och engelska hemma.

Skötaren och läkaren kunde svenska och engelska så Kian förstod allt av det som talades på mottagningen.

- Skulle de ha talat finska skulle jag inte ha förstått, säger han.

Kiam är nöjd över att kunna prata svenska på mottagningen
Kian är glad över att kunna tala svenska med vårdarna. Kiam är nöjd över att kunna prata svenska på mottagningen Bild: Yle/Carmela Walder kiam

Kians mamma Linda är nöjd med bemötandet familjen har fått på barnenheten den här gången.

Då Kian var här senast för kanske ett år sedan talade läkaren inte svenska och inte skötaren heller.

- Åtminstone idag har det varit bra, jättebra, säger Linda.

Hon ser det som en bra sak att enheten satsar på svenskan och att de arbetstagare som inte kan svenska uppmuntras att lära sig det gratis på arbetstid.

"Jag är imponerad"

Heidi Naumanen kom till enheten för femton år sedan som helt finskspråkig. Redan under arbetsintervjun talade hon några ord svenska för att visa att hon var intresserad av att lära sig språket.

- Överskötaren som intervjuade med för jobbet sade att hon var imponerad, men jag visste inte vad det betydde, säger Heidi Naumanen med ett skratt.

Hon gick hem och slog upp ordet i en ordbok och blev glatt överraskad då hon förstod vad överskötaren hade menat. Hon fick jobbet.

Heidi Naumanen föreslog att hennes avdelning skulle få tvåspråkighetsdiplom
Heidi Naumanen nominerade sin arbetsplats för en fungerande tvåspråkighet. Heidi Naumanen föreslog att hennes avdelning skulle få tvåspråkighetsdiplom Bild: Yle/Carmela Walder sjukskötare,tvåspråkighetsdiplom

Karin Jensen har varit avdelningsskötare på barnenheten sedan årsskiftet. Hon är nöjd med de anställdas inställning till svenskan.

- Det är viktigt att patienterna blir bemötta på sitt modersmål.

Enligt avdelningsskötaren finns det många barn som besöker avdelningen som inte kan finska. Kian Nicoireachtaigh hör till dem trots att han redan snart är tonåring.

Finsk- och svenskspråkiga hjälper varandra

Heidi Naumanen berättar att hon får stöd och uppmuntran av sina arbetskamrater att använda svenska. De ställer upp och berättar vad vissa ord är på svenska.

Hon tycker att det är betydligt lättare att tala om vardagliga saker med barnen än att förklara ingrepp och medicinering på svenska.

- Vi eftersträvar att en skötare med svenska som modersmål förklarar det som har att göra med vården, säger hon.

Heidi Naumanen säger att det inte bara är finskspråkiga vårdare som behöver hjälp med svenskan. Också svenskspråkiga vårdare frågar vad saker och ting heter på finska av de finskspråkiga.

All information finns på svenska och finska
Alla meddelanden finns både på svenska och finska vid enheten. All information finns på svenska och finska Bild: Yle/Carmela Walder sjukskötare,influensa,borgå sjukhus

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland