Hoppa till huvudinnehåll

Böjer sig medierna för påtryckningsförsök? Åsikterna går isär bland chefer och anställda

Kvinna skriver i ett anteckningsblock.
Kvinna skriver i ett anteckningsblock. Bild: Mostphotos studerande,datorer,journalistik,journalister

Chefredaktörerna har en starkare tro än sina anställda på att utomstående påverkningsförsök inte påverkar det journalistiska innehållet. Redaktioner till exempel med hot om att de mister annonsintäkter.

Chefredaktörerna har enligt en färsk undersökning en rosigare bild än anställda om hur väl finländska medier klarar av att stå emot utomstående påverkningsförsök.

Det finns ett förtroendegap mellan förmän och anställda, säger journalistikforskaren Ilmari Hiltunen vid Tammerfors universitet, som utfört undersökningen.

- Chefredaktörer stöter på en viss typ av påverkningsförsök mer än andra, men de litar på sin egen förmåga att stå emot det. Journalisternas tillit till förmännens förmåga att stå emot påtryckning är klart lägre, säger Hiltunen.

I enkätundersökningen syftar det högsta ledarskapet på chefredaktörer. Bland annat redaktionschefer och redaktionssekreterare hör till mellancheferna.

Åsikterna går också isär kring om påverkningsförsöken borde behandlas i offentligheten. Chefredaktörerna anser enligt enkäten oftare än andra att man inte ska diskutera påverkningsförsöken i offentligheten.

Det här handlar forskningen om:

Enkätundersökningen om utomstående påverkan och utpressning som riktas mot journalister genomfördes i mars 2017.

Enkäten genomfördes som ett samarbete mellan Tammerfors universitet, tidningen Journalisten och föreningen för grävande journalister.

Webbenkäten skickades per e-post åt 8 275 medlemmar av Journalistförbundet samt tre chefredaktörsföreningar.

875 journalister svarade på webbenkäten. Den slutliga svarsprocenten var 10,6.

Av de svarande arbetade 67 procent som journalister eller bildredaktörer, 19 procent som redaktionschefer, förmän eller producenter och 10 procent som chefredaktörer. 4 procent av de svarande arbetade med andra journalistiska uppgifter.

Enligt journalistreglerna ska beslut som berör journalistiskt innehåll göras enligt journalistiska kriterier och man får inte överlåta beslutanderätten åt någon utanför redaktionen.

"Påverkningsförsök är alltid undantag"

Många journalister säger sig ha upplevt påtryckning, men den är oftast mild. Till exempel fysisk påtryckning som riktas mot journalister är sällsynt.

I det mest typiska fallet kan en intervjuad kräva ändringar utan journalistisk grund, t.ex. gällande ordval i en artikel. Också politiker och inflytelserika personer inom näringslivet kan försöka påverka redaktionen. Enligt Hiltunen är hatpost mot journalister också vanligt.

Enligt de svarande har påtryckningen ändå haft en marginell inverkan på deras jobb.

I allvarligare påtryckningsfall kan till exempel en annonsör hota med att dra bort sina reklamer, i fall en nyhet som innehåller uppgifter som är besvärliga för företaget publiceras. Men vanligt är det inte.

- Det positiva som undersökningen visar är att påtyckningsförsöken alltid är undantag. Enligt svaren har de inte blivit en normal del av redaktionsarbetet någonstans, säger Hiltunen.

Yle-skandalens inverkan

Ylekrisen som fick sin början i och med Terrafame-rapporteringen syns inte just alls i resultatet. Opinionsnämnden för massmedier gav ett fällande beslut åt Yle för att ha överlåtit den journalistiska beslutanderätten utanför redaktionen. Också Olli Mäenpääs rapport som utvärderade Yles journalistiska beslutsfattande konstaterade att Yles ledarskap gav efter för yttre påverkan.

Enligt Hiltunen kan man se att i en del frågor som berör yttre påverkan har Yle till och med en strängare linje än andra medier. Å andra sidan påpekar han att också allvarliga problem på enskilda redaktioner kan begravas i den stora svarsmängden i så här stora enkätmaterial.

Yleanställda uppfattar också politikernas påverkningsmöjligheter som lite större än anställda vid andra medier. Högst antagligen har den omfattande offentliga behandlingen av Terrafame-fallet inverkat, säger Hiltunen.

Du kan läsa mer om undersökningen i tidningen Journalisten.

Också Yle utredde chefredaktörernas inställning till påverkningsförsök i en egen enkät förra veckan.

Ursprunglig text: Matti Koivisto, Yle uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes