Hoppa till huvudinnehåll

Din # kan locka folk till Västnyland

En spång leder över en mossa i Västerby friluftsområde.
Ekenäs jaktvårdsförening har byggt spången över Långmossen på Västerby friluftsområde. En spång leder över en mossa i Västerby friluftsområde. Bild: Yle/Marica Hildén långmossen

Du ser en spång gjord av lärkträd som löper över en mosse. Du ser ett vackert berg som vågorna slår mot. En fågelholk är fastsatt i en tall. Allt det här tar du bilder på och delar på sociala medier. Då hjälper du din egen hemort med marknadsföringen och det kan leda till flera invånare i Västnyland.

Raseborgs turistsekreterare Martina Österberg ser en stor potential i naturstigar och vandringsleder. Staden marknadsför lederna på olika sätt och hon hoppas också att alla som rör sig i naturen i Västnyland fotograferar och delar med sig av bilderna.

Det kan i sin tur leda till att allt flera rör sig i regionen och till sist beslutar sig för att flytta hit.

En sjö omgiven av skog. Långträsket i Västerby friluftsområde i Raseborg.
Den här vyn över Långträsket kan man se från en vandringsled på Västerby friluftsområde. En sjö omgiven av skog. Långträsket i Västerby friluftsområde i Raseborg. Bild: Yle/Marica Hildén vatten

Raseborgs turistbyrå vid Rådhustorget i Ekenäs får allt flera besökare som hör sig för om olika sätt att röra sig i naturen. Martina Österberg styr dem gärna exempelvis till Västerby friluftsområde.

Västerby storträsket på Västerby friluftsområde syns bakom höga tallar.
Raseborgs stad har röjt så att man kan se Västerby storträsket bättre. Västerby storträsket på Västerby friluftsområde syns bakom höga tallar. Bild: Yle/Marica Hildén natur

Raseborgs stads skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson tycker att det nu är en bra mängd med besökare i Västerby friluftsområde.

- Litet flera skulle kunna hitta hit, men naturupplevelsen blir lidande om trängseln blir stor i skogen.

Västerby friluftsområde

Västerby friluftsområde är 1 500 hektar stort och ägs av Raseborgs stad.

Besökarna kan välja stigar som är allt mellan två och 15 kilometer långa.

Bra startpunkter är Grabbskog träsks strand och Västerby skidcentrum.

En vandringsled i Västerby friluftsomårde som går över ett berg.
Skogsvägarna är stängda för trafik från mitten av april till midsommar så att fåglarna har lugn och ro under häckningstiden. Men om man är rullstolsburen så får man låna nyckel till låsen i grindarna så att man kan köra så nära som möjligt till en plats om man till exempel vill grilla eller ha picknick. En vandringsled i Västerby friluftsomårde som går över ett berg. Bild: Yle/Marica Hildén tallar

Det är Carl-Johan Jansson som skapat vandringslederna i Västerby. Han var bekant med området då han började sin yrkesbana i Ekenäs stad för 30 år sedan.

- Jag började märka ut stigar utan att ha en budget, och kunde se att det fanns tydliga stigar på området efter något år. Så har stigarna växt litet varje år.

Nu har Raseborgs stad en budget på 10 000 euro för all friluftsverksamhet som skogssektorn ansvarar för. Största delen av den summan används till att fylla på ved för dem som vill grilla och till att städa rastplatserna.

- Den här summan räcker till det vi gör i dag, men det behövs mera pengar om områdena ska göras till en turistfälla eftersom servicen då kräver mera resurser.

Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson med sina hundar Ika och Fanny i Västerby friluftsområde.
Carl-Johan Jansson och hundarna Ika och Fanny på rastplatsen vid Långträsket. Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson med sina hundar Ika och Fanny i Västerby friluftsområde. Bild: Yle/Marica Hildén västerby friluftsområde

Carl-Johan Jansson säger att han inte har funderat på hur Västerby friluftsområde skulle kunna utvecklas.

- Det är den här nivån jag tänkte mig då projektet startade. Tre personer sköter om friluftsområdena och vi klarar inte av mera med den personalstyrkan. Det ser dessutom ut som om vi bara är två från och med nästa år.

De anställda ska också sköta ekonomi- och parkskogarna.

- Det här räcker för mig, men om beslutsfattarna tycker annorlunda så behövs det absolut mera pengar.

Vedklabbar som man kan använda till grillning på Västerby friluftsområde.
Besökarna i Västerby är för det mesta skötsamma, säger Carl-Johan Jansson. De övriga kan få till stånd en ganska stor förödelse: det har lett till att det inte längre finns yxor där staden lägger ut vedklabbar. Vedklabbar som man kan använda till grillning på Västerby friluftsområde. Bild: Yle/Marica Hildén klabbar
En tall som någon skadat barken på i Västerby friluftsområde.
Vid grillplatsen vid Långträsket kan man se en tall som någon skavt barken av. En tall som någon skadat barken på i Västerby friluftsområde. Bild: Yle/Marica Hildén västerby friluftsområde

Det finns inga nedskrivna regler för hur man ska bete sig på friluftslederna, Carl-Johan Jansson tycker att det sunda förnuftet borde räcka till.

- Man tar skräpet med sig härifrån och det fungerar för det mesta. En del av dem som går här brukar städa efter dem som skräpar ner, och det är fint.

Allemansrätten i korthet

Allemansrätt betyder att var och en har rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger eller förvaltar området.

Man behöver inte markägarens tillstånd då man vistas i naturen inom de gränser som allemansrätten ger.

Det här får du göra:

Allemansrätten innebär att du får röra dig till fots, åka skidor och cykla i naturen så som i skogar, på naturängar och på vattendrag och sjöar.

Du får rida och tillfälligt vistas och övernatta på sådana områden där det är tillåtet att röra sig. Du kan plocka vilda bär, svampar och icke-fridlysta växter eller meta och pilka. Du kan använda båt, simma och vistas på is.

Det här får du inte göra:

Det finns också sådant du inte får göra: orsaka olägenheter för markägarens markanvändning, röra dig på gårdsplanen, planteringar och odlade åkrar.

Du får inte heller fälla eller skada levande träd, ta torra eller kullfallna träd, ta mossor eller lavar.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld på annans mark, störa hemfriden exempelvis genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen.

Skräpa inte ned i naturen, kör inte ett motorfordon i terrängen, stör eller skada inte fågelbon och fågelungar eller andra djur.

Fiska och jaga inte utan tillstånd.

Din hund får inte springa utan koppel på allmän badstrand, lekpark eller -område för barn. De får inte heller springa på preparerat skidspår eller idrottsanläggning.

Här kan du läsa om allemansrätten på naturskyddsområden.

Det är inte bara Jansson och hans kolleger som sköter friluftslederna i Västerby. Ekenäs jaktvårdsförening hjälper också och har till exempel förnyat spången över Långmossen.

Spången förnyades i fjol och är till största delen gjord av lärkträd som fällts. Spången är cirka 300 meter lång.

Raseborgs turistbyrå marknadsför sina vandringsleder bland annat i broschyrer, Facebook och Instagram. Information finns också på svenska, finska och engelska på stadens webbplats, snart finns informationen på franska, tyska och ryska.

- Inför till exempel morsdag och påsk brukar jag också tipsa vad man kan göra på våra friluftsområden.

Turistsekreterare Martina Österberg i Raseborg.
Martina Österberg tycker att folk lägger märke till stadens marknadsföring av friluftslederna. Allt flera invånare, sommargäster och utländska och inhemska turister kommer till turistbyrån vid Rådhustorget i Ekenäs för att fråga var de kan röra sig i naturen. Turistsekreterare Martina Österberg i Raseborg. Bild: Yle/Marica Hildén martina österberg

Österberg konstaterar att turistbyrån gör så mycket den kan med de resurer som finns till buds, men privatpersoners marknadsföring av Västnyland ser hon som väldigt viktig.

- Det är oftast bättre att privatpersoner berättar att något ställe är vackert än att en offentligt aktör gör det.

Därför hoppas Österberg att alla fotograferar och publicerar fina bilder på sociala medier och sätter #visitraseborg i samband med bilden eller # och den ort man just då befinner sig på.

- Turister bryr sig inte så mycket om de är i Ingå, Hangö eller Raseborg, de vill ha vacker natur. Vi kan alla hjälpa till med att marknadsföra vår region.

Skip Instagram post

Det i sin tur kan leda till ett störe antal besökare på friluftsomådena och därmed ett större behov av pengar. Martina Österberg menar att alla områden inte behöver underhållas.

Hon tycker att Raseborg borde ha en tydlig strategi till vilka friluftsområden turister slussas, medan många andra klarar av att röra sig i skog och mark som inte behöver underhåll trots det.

- Men om det här sker i en mera organiserad form så måste det finnas mera pengar för skötseln.

Friluftsleder i Västnyland

Här kan du läsa om en del av de naturstigar som finns i Västnyland.

Föreningen Nylands friluftsområden har också många friluftsleder i Västnyland som man kan vandra längs.

Ingå

- Böleudden är ett område på 3,4 hektar på Östra Langös udde. Porkalafjärden ligger ytterom området. Där finns brygga, grillplats och torrdass.

- Jakobsberg är ett landområde på 18 hektar på Jakobramsjö och finns invid stora farleden till djuphamnen. Inga bekvämligheter.

Hangö

- Tulluddens naturstig är en 6,7 kilometer lång naturstig. Tulluddens naturstig för besökarna till den yttre skärgården, till Finlands sydligaste spets, där Skärgårdshavet och Finska viken möts.

Gammal bänk på Tulluddens naturstig i Hangö
Tulluddens naturstig i Hangö. Gammal bänk på Tulluddens naturstig i Hangö Bild: Yle/Helena Rosenblad uddskatan

- Högholmens naturstig i Tvärminne är ett privat naturskyddsområde med en naturstig. På naturskyddsområdet finns tallbestånd, sandstränder, dyner och undervattenssandbankar.

Naturstigen är en kilometer lång.

- Svanvik är en öppen och grund havsvik där sjöfåglar och vadare samlas under fåglarnas flyttningar.

En naturstig leder till ett fågeltorn vid stranden. Stigen går genom en hage som är naturbetesmark för boskap och det är därför förbjudet att ha hundar med sig.

- Trollbergets naturstig finns på den norra sidan av Hangö udd. På området finns en hassellund, en naturstrand och en mängd andra natur- och strandtyper.

I ändan av Furunäs udde finns ett vindskydd med eldstad och wc.

Lojo

- Naturparken Karkali och Torhola grotta är ett av södra Finlands finaste lundområden med leder på mellan 0,5 och 6 kilometer.

- Torhola grotta är en av Finlands största grottbildningar, som uppstått genom inverkan av smältvatten under istiden. Grottan är nästan 30 meter lång och innehåller olika större och mindre gångar.

- Naturstigen i Lahokallio har en led som går genom en klibbalslund och på bergsytorna växer ljus tallskog.

På toppen av berget får besökarna en fin utsikt över Isoselkä i Lojo sjö. Naturstigen är 1,5 kilometer.

Naturstig på Liessaari i Lojo.
Naturstig i Liessaari i Lojo. Naturstig på Liessaari i Lojo. Bild: yle/Petra Thilman naturstig i lojo

- Naturstigen på Liessaari löper två kilometer genom lundar, moskogar och berg med stenbrott.

I lundskogen trivs stora ormbunkar och lungört med rödblå blommor samt härmsångare och svarthätta, i talldungarna trädpiplärka och rödstjärt.

Ormbunkar.
Ormbunkar. Ormbunkar. Bild: Yle/Fredrika Sundén arboretum mustila

- Naturstigen i Hasseludden (Pähkinäniemi) Hasseludden har fått sitt namn av de hasselbuskar som växer på olika håll på udden.

Hasseludden är känd också för sitt växt- och svampbestånd. Den kalkhaltiga jordmånen har skapat goda växtplatser för många hotade arter. Naturstigen är 1,2 kilometer lång.

- Naturstigen i Paavola startar vid Saaren koulus gård. Den löper en kilometer genom en ekskog, där det också finns mycket hasselbuskar.

Sommartid kan man få se skogsknipproten. Lojos största ek finns också nära skolan. På Storön finns också tre andra friluftsleder och på Karislojosidan en naturstig.

Raseborg

- Västerby friluftsområde är ett 1 500 hektar stort friluftsområde med varierande vandringsleder och skidspår. Det finns flera vandringsleder med rastplatser på området, den längsta av dem är 16 kilometer lång.

- Trollskogsrundan är en 5,5 kilometer lång vandringsled i Västerby som är anpassad för barn.

- Öuddens naturstig på Fåfängön nära Skåldö har ett arboretum med över 500 olika träd och buskar. De flesta är planterade mellan 2002 och 2014.

- Trädslagsstigen i Fiskars är cirka 1,8 kilometer lång och där kan vandrarna bekanta sig med de vanligaste skogstyperna och trädslagen samt deras virke. Det finns 23 olika trädslag längs stigen.

En ek som är årsbarn med bruket, är över 365 år gammal.

En sjö i Karis som heter Läppträsket syns bakom strandens vegetation.
Läppträsket i Karis. En sjö i Karis som heter Läppträsket syns bakom strandens vegetation. Bild: Yle/Pia Santonen sjö

- Läppträskets kultur- och miljöstig i Karis är 2,3 kilometer och där finns flera fornlämningar och natursevärdheter.

Vid stigen finns till exempel spår av mänsklig verksamhet från järnåldern som har bevarats i landskapet i kullarna vid åkrarna. Läppträsket är en av Nylands mest värdefulla fågelsjöar.

- Ramsholmens parkskog i Ekenäs är ett cirka 55 hektar stort friluftsområde.

Det blommar på Ramsholmen i Ekenäs.
Ramsholmen i Ekenäs. Det blommar på Ramsholmen i Ekenäs. Bild: YLE/Malin Valtonen ramsholmen tystnar,Ekenäs

Parkskogsområdet har status som naturskyddsområde och det hör till Natura 2000-nätverket. Träd som fälls eller har fallit på området måste lämnas på sina platser eller flyttas inom området. Man får plocka bär och svamp och vitsippor på området, men andra växter får inte plockas eller skadas. Husdjur skall vara kopplade.

Österberg anser att naturen är ett trumfkort i jakten på nya invånare som regionen också behöver. Där spelar satsningen på turismen en stor roll, säger Österberg.

- Turismen är bästa sättet att få nya invånare. Satsningen på turismen syns inte genast, men på lång sikt. Det sås ett frö i huvudet på folk: tänk att få bo på ett sådant ställe.

En åttakantig grillkåta i Västerby friluftsområde.
Ekenäs jaktvårdsförenings grillkåta används vintertid... En åttakantig grillkåta i Västerby friluftsområde. Bild: Yle/Marica Hildén kåta

Stenar på marken som visar var Svartbäck torp funnits en gång. Nu Västerby friluftsområde.
...men då man går förbi den så kan man se grunden till det som var Svartbäck torp. Stenar på marken som visar var Svartbäck torp funnits en gång. Nu Västerby friluftsområde. Bild: Yle/Marica Hildén västerby friluftsområde

Naturen tål ändå inte hur stor belastning som helst, så naturturismen måste ske med stort ansvar. Österberg säger att en viss minimalism behövs.

- Annars tappar vi det som folk är ute efter: lugn och ro, tystnad och att få vara i fred.


Läs också