Hoppa till huvudinnehåll

Plugga vid ÅA: Engelska språket och litteraturen

Kaisa Korpinen och professor Tuija Virtanen-Ulfhielm.
Studerande Kaisa Korpinen och professor Tuija Virtanen-Ulfhielm Kaisa Korpinen och professor Tuija Virtanen-Ulfhielm. Bild: Yle/Linus Hoffman tuija virtanen-ulfhielm

Man lär sig bäst engelska genom att studera litteraturen, samhället och kulturen.

- Eftersom engelska är ett världsspråk finns det en fantastisk skattkista av litteratur.

Ämnesansvariga professorn i ämnet Engelska språket och litteraturen, Tuija Virtanen-Ulfhielm, menar att litteraturen på engelska är nästan oändlig. Liksom de språkliga varianterna.

- Vi galopperar genom den engelskspråkiga världen och alla olika sorters engelska varianter som finns.

För att bli språkspecialist i engelska måste man läsa om samhället, kulturen och historia.

Engelskan störst bland humaniora

Kaisa Korpinen är femte årets studerande och håller på med magisterstudier och pro gradu avhandling i ämnet. Det är professor Tuija Virtanen-Ulfhielm som så småningom ska underteckna hennes papper och godkänna hennes examen.

Engelskan är det största ämnet inom humaniora vid Åbo Akademi. Och det svåraste att komma in på. Just nu är över hundra studerande närvaroregistrerade vid ämnet.

Lär sig av varandra

Tuija Virtanen-Ulfhielm betonar att studenterna mycket långt lär sig av varandra. Man ordnar s.k. tutorials där man presenterar, skriver och jobbar tillsammans med andra och därför utvecklas väldigt bra i sin engelska. Där lär man sig också hantera stora mängder information som analyseras och diskuteras och skrivs ihop.

-Det här är fantastiskt.

Det betyder alltså att man som studerande genast får en aktiv roll i att lära andra och sig själv. Det håller studenten Kaisa Korpinen absolut med om.

- Man kan inte gömma sig längt bak i klassen...

Kaisa Korpinen började studera engelska för att hon alltid har varit språkintresserad.

- Och jag ville bli språklärare och studerar både engelska och franska.

Lärare, kritiker, översättare, forskare eller affärsman

Men ämnet engelska utbildar inte bara blivande lärare utan också i exempelvis engelska och ekonomi. Med specialisering inom fackspråk och andra kunskaper som behövs i affärsvärlden.

En stor del av studenterna placerar sig också i framtiden inom olika organisationer och företag. En femtedel blir översättare. 9-10 procent blir forskare eller anställda vid universitet. Litet över hälften blir lärare.

Grammatiken lätt, allt det andra svårare

Många av oss förknippar språkstudier med pluggandet av grammatiska regler. Men det är inte det som betonas när det gäller ämnet engelska vid Åbo Akademi.

-Den engelska grammatiken är lätt. Alla språk har något slag av benstomme, struktur. Men engelskans svårighet ligger däremot i olika uttryck, stilar och vokabulär, menar Tuija Virtanen-Ulfhielm.

- Och det är det man får hos oss. Genom att studera saker om det engelska språket och om samhällen och litteratur.

Allt på engelska

I ämnet engelska går alla möten, och allt annat umgänge och givetvis all undervisning på engelska. Många i personalen härstammar också från engelskspråkiga länder.

- Ibland säger förstaåringarna när de kommer hit: "Oh, it´s real!"

Kaisa Korpinen tycker att man väl hinner bli beläst i den engelskspråkiga litteraturer under studietiden. Det blir en hel del litteratur att plöja igenom. Inte bara Beowulf eller Shakespeare utan också en hel del nutida litteratur.

Tsunami av doktorander!

Inom ämnet engelska håller just nu 18 personer på med sina doktorsavhandlingar. Enligt professor Tuija Virtanen-Ulfhielm kommer doktorander som vågrörelser i grupper.

-Nån börjar och andra i samma årskurs blir pigga på det.

Sedan kan det blir många mellanår utan doktorander.

- Just nu upplever vi en tsunami av doktorander!

Och det, tycker professorn, är mycket givande för hela ämnet då det finns många doktorander.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland