Hoppa till huvudinnehåll

Niklas Grönroos: ”Fantastiskt om Kuggom får sin folkhögskoleverksamhet tillbaka”

Axxell Kuggom
Arkivbild från Kuggom. Axxell Kuggom Bild: Yle/Sune Bergström kuggomskolan

Vid Traditionscentrum Kuggom är man glada över planerna på samarbete med Borgå folkakademi för att återuppliva folkhögskoleverksamheten i Kuggom i Lovisa.

- Vi ser mycket positivt på den här idén. Det skulle vara fantastiskt att få tillbaka bildningen till Kuggom, säger Niklas Grönroos, verksamhetsplanerare vid Traditionscentrum Kuggom.

Diskussioner har förts med Borgå folkakademi redan en tid om att återuppliva folkhögskoleverksamheten i Kuggom, säger Grönroos.

Lösningen som har diskuterats innebär att Borgå folkakademi (Akan) är utbildningsanordnare med Traditionscentrum Kuggom som samarbetspartner.

Planerna på en stor folkhögskoleenhet i södra Finland slopades och nu skapas i stället två starka enheter, en i öst och en i väst.

"Akan måste få utbildningsrättigheter"

Olika aktörer kom fram till att Kuggomlösningen skulle vara värd att pröva på, konstaterar Grönroos.

- Det är nog intressant om man lyckas återerövra ett bildningsterritorium huvudsakligen på svenska, säger han.

Meningen är att Kuggom ska erbjuda utbildning också på andra språk i form av kortare och längre kurser.

För att planerna ska kunna förverkligas krävs nu att Akan får utbildningsrättigheter för enheten i Kuggom.

- Som en liten kamratförening har traditionscentret inga möjligheter att bli upprätthållare av bildningsverksamhet, speciellt i dag då kraven på en stabil ekonomi och lokaler är höga, säger Grönroos.

niklas grönroos vid Kuggom skolan
Niklas Grönroos (arkivbild) niklas grönroos vid Kuggom skolan Bild: Yle/Berislav Jurisic niklas grönroos

Traditioner i olika former i kursutbudet

Dessutom gäller det för parterna att fundera på finansieringen, men man anser att det finns en realistisk möjlighet att förverkliga planerna.

Utbildningen skulle delvis bekostas av eleverna och möjligheten finns att få fondstöd, konstaterar Grönroos.

När det gäller kurser som kan bli aktuella i Kuggom nämner Grönroos träbåtskunnande, byggnadsvård, hantverk, ytbehandling och traditioner i olika former.

Dessutom vill man erbjuda lösningar för utstötta i samhället, för ungdomar som söker fotfäste och för nyfinländare.

- Där är den fria bildningen flexibel och kan anpassas enligt behov för att man ska komma på rätt köl eller vidare i sitt liv.

"Det är förstås en utmaning"

Folkhögskolan Axxell, som drev Kuggomskolan medan den ännu var verksam, beslöt att lägga ner den 2014 som en del av sina sparåtgärder.

Hur ser du på era chanser nu att lyckas locka studerande?

- Det är förstås en utmaning som kräver en stor arbetsinsats, men vi finns inte enbart till för den här regionen när det gäller specialhantverk som på träbåtssidan. Det är mycket torftigt med den sortens verksamhet i det här landet, säger Niklas Grönroos.

En utmaning för skolan blir också att lägga internatpusslet om det nya samarbetet innebär att elever behöver internatplats i Lovisa samtidigt som traditionscentret behöver inkvartera sina övriga gäster.

- Under sommar och lov står ju byggnaderna ändå oanvända och vi är beredda på det här.

Axxell Kuggom
Träbåtskunnandet har varit Kuggoms specialområde och kan bli aktuellt som en del av utbildningen i samarbete med Akan (arkivbild) Axxell Kuggom Bild: Yle/Sune Bergström kuggomskolan

Nya arbetsplatser kan bli aktuella

Han hoppas också att planerna innebär flera arbetsplatser i Kuggom i framtiden.

- Jag kan inte kommentera lärarsidan som Akan sköter, men behovet av kringtjänster kommer att öka. Om vi får elever i Kuggom ska de ju äta här och det behövs städning och så vidare.

I dag anlitar traditionscentret ett företag som står för kostservice vid behov.

- Om vi får en kontinuerlig verksamhet måste vi fundera om det lönar sig bättre att anställa en egen köksa.

Svenska folkskolans vänner (SFV), som upprätthållare av Axxell, fick en hel del kritik i offentligheten då Kuggomskolan lades ner.

Niklas Grönroos vill ändå gärna betona det stöd föreningen har gett traditionscentret och de planer man har tillsammans med Akan nu.

- Utan SFV:s välvilja skulle det här alternativet inte ens vara möjligt. Kuggomcentret är ingen guldgruva, men SFV har haft tålamod och förståelse och ställer sig positivt till vår satsning.

Traditionscentrum Kuggom

  • erbjuder lägerinkvartering under veckoslut och lov, till exempel för barn- och skriftskolläger, kör-, dans- och spelmansläger
  • hyr ut lokaler för seminarier, föreläsningar, möten
  • hyr ut verkstadslokaler för båtägare och föreningar som behöver snickerimaskiner
  • har inga egna lärare, utan samarbetar med andra aktörer som till exempel Borgå folkakademi kring kurser
  • hyr byggnaderna i Kuggom av Fastighets Ab Folkfast, som ägs av Svenska folkskolans vänner
  • sköts av föreningen Kamratförbundet för Kuggomskolan rf