Hoppa till huvudinnehåll

Stordonation till finska Unicef från privatperson - sex miljoner euro

Elever i skola i  Idlib, Syrien.
Elever i skola i Idlib, Syrien. Elever i skola i Idlib, Syrien. Bild: Human Care Syria Syrien,Idlib,skolan (fenomen)

En finländsk privatperson har donerat sex miljoner euro till Unicefs hjälparbete. Det är den största enskilda donationen någonsin från en ny bidragsgivare till Unicef.

Unicef redogör för donationen i en bloggtext.

På frågan varför donatorn - som vill förbli anonym - väljer att skänka en såpass betydande summa svarar hen att nyheterna från världen skapade ångest.

- Ibland var det omöjligt att titta på bilderna. Det var hemskt att se i hur svåra förhållanden många lever, säger donatorn.

Det slutliga beslutet att skänka miljonsumman föddes när bidragsgivaren tittade på tröstlösa bilder från kriget i Syrien och bilder på barn som grävdes fram ur ruinerna i Aleppo.

Barn lekte i stadsdelen Salah al-Din i östra Aleppo 16.12.2017
Barn i Aleppo, Syrien i december 2016. Barn lekte i stadsdelen Salah al-Din i östra Aleppo 16.12.2017 Bild: EPA/STR Aleppo,Syrien

Hjälp till Syriens barn

Av summan på sex miljoner euro går tre miljoner euro till krishjälp och av den riktas största delen till barn i Syrien.

Den andra hälften styrs till att hjälpa barn i Vietnam och Bolivia, barn som utnyttjats och utsatts för våld. Med donationssumman stärks bland annat ländernas barnskyddssystem.

Det långsiktiga barnskyddsarbetet i Vietnam och Bolivia går bland annat ut på att registrera barnen, vilket gör det möjligt för dem att få livsviktig service.

Källa: Unicef

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes