Hoppa till huvudinnehåll

Snabba båtar, u-båtsspaning och minhantering - marin stridsövning på slutrakan

Marinen på övning.
Fartyg i Jehu-klassen. Görs i tolv exemplar för försvarsmakten. Det tolfte fartyget finns ännu på varvet. Marinen på övning. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle Finlands marin,finska marinen

Den finska marinen har i en dryg veckas tid hållit en stridsövning kring dels Helsingfors dels Hangö udd. Övningen Lyydia som på torsdagen avslutas har involverat över tvåtusen personer av vilka största delen varit beväringar. Men även i runda tal 700 reservister och 700 ur marinens anställda personal har deltagit.

För många av beväringarna var det här ett sista test innan den kommande hemförlovningen.

Undersergeant Alexander Lilius från Nylands brigad är en av dem. Han har nu 300 dagar bakom och 15 framför.

Marinen övar.
Alexander Lilius. Marinen övar. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle alexander lilius

- Vi har fört ut trupper till öarna samt patrullerat ute på sjön.

Pressen fick på onsdagen följa med ut med ett av Jehu-klassens transportfartyg, en splitterny 19 meter lång farkost med en normal maxfart på drygt 30 knop. Har man riktigt bråttom kan man pressa den upp till nästan 40 knop.

Aluminiumbåten som tål drygt sju millimeters pansarbrytande kulor är byggd i Salo medan dieselmotorernas driftsenheter är tillverkade i Karleby.

Normalt uppgår besättningen till sex personer och det är alltså kusttrupperna som transporteras med dem. Samtliga elva klara båtar i serien finns på Nylands Brigad. Den tolfte är ännu kvar på varvet.

Marinens jehufartyg.
Ombord på Jehu-fartyget. Marinens jehufartyg. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle Jehu
Marinen på övning.
Marcus Rönnblad. Marinen på övning. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle marcus rönnblad

Marcus Rönnblad, premiärlöjtnant på Nylands brigad har under Lyydia-övningen tränat just med det här fartyget. En uppgift gick exempelvis ut på att åka med tio knops hastighet samtidigt som man sköt skarpt med maskingevär mot föremål på land.

Marinen på övning.
Ombord på Jehu. Marinen på övning. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle finska marinen

Vi förflyttar oss till minfartyget Uusimaa som har som huvudsaklig uppgift att hantera minor samt leda olika operationer.

Minfartyget Uusimaa.
Minfartyget Uusimaa. Minfartyget Uusimaa. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle minfartyget uusimaa

I fredstid har fartyget också bra förutsättningar att assistera vid sjöräddningsuppdrag och hörde till exempel till dem som jobbade hårt vid Estoniaolyckan för över tjugo år sen.

Uusimaa byggdes 1992 och förnyades 2007.

Minorna i lastutrymmet är i fredstid tomma men i övrigt autentiska.

Tomma minor ombord på minfartyget Uusimaa.
Riktiga men tomma minor. Tomma minor ombord på minfartyget Uusimaa. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle Mina

Minfartyget Uusimaa spanar också efter u-båtar.

- Då använder vi sonar-teknik, berättar Uusimaas befälhavare Pasi Puoskari.

Marinen på övning.
Befälhavare Pasi Puoskari på minfartyget Uusimaa. Marinen på övning. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle pasi puoskari

Då man för ett par år sen tyckte sig skymta u-båtar i Östersjön, då var Uusimaa helt på riktigt med och spanade.

Minfartyget Uusimaa.
Minfartyget Uusimaa. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle minfartyget uusimaa

Världsläget har de senaste åren varit spändare än tidigare, vilket också påverkat stämningen på Östersjön.

Marinen på övning.
Sauli Rimmanen. Marinen på övning. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle sauli rimmanen

- De senaste tio åren har det varit en ogynnsam utveckling. Men för den vanliga medborgaren finns ingen anledning att känna oro, säger för sin del kommendör Sauli Rimmanen.

En aning av det känns ändå av också under en övning, konstaterar kaptenlöjtnant Mikael Jensén från Nylands brigad.

Marinen på övning.
Mikael Jensén. Marinen på övning. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle mikael jensen

- Det finns intresse att följa med våra övningar och då behöver man till exempel upptäcka försök att samla in information. Gäller att ha sina egna arrangemang i gott skick, säger Jensén.

För marinens del är övningen ett bra tillfälle för att inte bara slipa de enskilda enheternas färdigheter utan också kommunikationen och samarbetet de olika enheterna emellan.

Marinen på övning.
Marinen på övning. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle finska marinen

Även om främmande makter helst inte behöver bli så nogrannt informerade om försvarsmaktens göranden och låtanden, så vill man samtidigt gärna berätta om verksamheten för den finländska allmänheten.

- Det är väldigt viktigt, det är ju skattebetalarna som betalar, konstaterar marinens informationschef Annele Apajakari.

Marinen på övning.
Annele Apajakari. Marinen på övning. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle annele apajakari

Men det är en balansgång och innebär till exempel att allt ombord på fartygen av säkerhetsskäl inte får fotograferas.

- Men den balansgången är vi vana vid, vi är proffs, ler Annele Apajakari.

Lyssna på radiointervjuerna här

Minfartyget Uusimaa.
Panoramavy... Minfartyget Uusimaa. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle minfartyget uusimaa
Östersjön
...från minfartyget Uusimaa... Östersjön Bild: Ulrica Fagerström/ Yle havet
Marinen på övning.
...en bit ifrån Helsingfors centrum. Marinen på övning. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle marin övning

Fakta om Jehu-transportbåtarna