Hoppa till huvudinnehåll

Nu kan Raseborg ta beslut om rivning av hamnmagasinet

En vägg med fyra långa, smala fönster.
Det finns nya planer för hamnmagasinet. En vägg med fyra långa, smala fönster. Bild: Yle/Malin Valtonen Västnyland,Ekenäs,ettan

Det gamla hamnmagasinet i Ekenäs är ett steg närmare en möjlig rivning. Det blev klart när planläggningsnämnden i går (31.5) godkände ett undantagstillstånd för att riva byggnaden utan att man genast ersätter den med en nybyggnad.

För att magasinet ska få rivas krävs nu ett rivningslov som miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna.

Föråldrad skyddsbeteckning

Hamnmagasinet är enligt detaljplanen en skyddad byggnad och har skyddsbeteckningen SH. Det betyder att byggnaden i första hand ska bevaras, men kan av funktionella orsaker ersättas med en nybyggnad som förbättrar stadsbilden.

Skyddsbeteckningen är föråldrad menar planläggningsnämnden i sitt beslut om undantag.

Det gamla magasinet har förändrats radikalt genom tiderna och har därför tappat sitt skyddsvärde, menar planläggningsnämnden.

Nämnden menar också att undantaget förenklar hela områdets helhetsplanering i framtiden och att tillräckliga utredningar har gjorts för att bedöma byggnadens skick.

En fasad i dåligt skick.
Byggnaden är i dåligt skick. En fasad i dåligt skick. Bild: Yle/Alicia Äbb nattklubben ettan,Norra hamnen,Ekenäs,nattklubb,Raseborg,sanering,renovering

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har i sitt utlåtande till staden meddelat att den inte ser några hinder för att ett undantagstillstånd för rivning kunde beviljas.

Västra Nylands landskapsmuseum anser däremot att byggnaden borde bevaras och repareras.

Färdiga planer för magasinet

Företaget Opportunito vann stadens anbudstävlingen för tomten där det hamnmagasinet står i dag.

Nylund vill bygga en restaurang- och cafébyggnad på tomten.

En ritning av ett hus uppifrån.
Så här ser Opportunitos planer ut ritat uppifrån. En ritning av ett hus uppifrån. Bild: Janina Skult/JS Bygg & Design Raseborg,Ekenäs,opportunito

Förslag om remiss

Ira Donner (Gröna) föreslog att planläggningsnämnden remitterar ärendet för att få mer information. Nämnden röstade ner Donners förslag med siffrorna 6 - 2.

Nämnden tog slutligen enhälligt beslutet att godkänna undantagstillståndet. Donner lämnade in avvikande åsikt.

Undantagstillståndet är giltigt två år.

Artikeln korrigerades den 1 juni klockan 13.55. Meningen "På samma gång godkände nämnden att magasinet inte behöver ersättas med en sådan byggnad som skyddsbeteckningen kräver" var inte korrekt och togs bort.

Läs mera:

Hamnmagasinet i Ekenäs föreslås få rivas

Det är Raseborgs stad som ansöker om undantagslov av planläggningsnämnden för att få riva det skyddade hamnmagasinet i Ekenäs. Stadsplaneringsarkitekt Simon Store är föredragande i ärendet och förordar ett undantagslov.

Läs också