Hoppa till huvudinnehåll

Sex kristna skolor fick lov att ordna utbildning

En öppen bok.
En öppen bok. Bild: Mostphotos böcker,papper,läsning,utbildning,kunskap

Bland andra Österbottens Kristliga Uppfostran hör till dem som fått lov att ge grundläggande undervisning.

Statsrådet har beviljat sex kristna friskolor lov att ordna undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning.

I Svenskfinländska trakter var det bara Österbottens Kristliga Uppfostran som fick lov den här gången. Föreningen driver Vaasan kristillinen koulu (Vasa kristliga skola). Lovet för skolan gäller fem år framöver.

De övriga fem som fått lov är Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry, Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry, Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, Lahden kristillisen koulun kannatusyhdistys ry och Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry.

Tillståndet som gick till Rovaniemi är nytt.

Statsrådet behandlade sammanlagt nio ansökningar från registrerade föreningar och stiftelser. Den här gången blev det tre avslag.

Kitinojan koulun kannattajayhdistys ry, Kielo International School of Dialog ry och Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry fick inte lov att ordna undervisning.

Det finns för tillfället 68 privata aktörer som har tillstånd att ordna grundläggande undervisning för elever i läropliktsålder.

Förra hösten inledde 16 651 elever skolåret i en privat grundskola. Siffran motsvarar 2,7 procent av eleverna i grundskolorna i Finland.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes