Hoppa till huvudinnehåll

Snart är post i skärgården fem dagar i veckan sannolikt ett minne blott

Brev i skärgården
Hur ofta kommer breven att delas ut i skärgården i fortsättningen? Brev i skärgården Bild: YLE/Linus Hoffman postutdelning

Den nya postlagen som sannolikt godkänns av riksdagen nästa vecka möjliggör betydande försämringar i postutdelningen framför allt i skärgården och i glesbygden i norra Finland.

Troligtvis innebär den nya lagen att en del hushåll i skärgården får nöja sig med att få posten utdelad en gång per vecka.

Skärgårdsbo vann kampen om posten

För ett drygt år sedan slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att skärgårdsbor har rätt till att få sin post utdelad fem dagar per vecka.

Posten är alltså skyldig att dela ut post som är adresserad till personer som bor på en holme med förbindelsebåtstrafik fem dagar per vecka. Det här upplevde Posten själv som ohemult och i oktober informerade man om att Posten aktivt jobbar för att få en ändring till stånd i en ny reviderad postlag.

Den nya lagen godkänns sannolikt

Den nya postlagen ska behandlas i riksdagen nästa vecka, sannolikt tisdagen den 6 juni. Det är sannolikt att förslaget till ny postlag godkänns av riksdagen. I paragraf 18 beskrivs hur "svårtillgängliga skärgårds- och ödemarksområden" ska skötas i framtiden.

"Skärgården måste behandlas på samma sätt som resten av landet"

Mats Löfström från Svenska folkpartiet är medlem i kommunikationsutskottet och han bekräftar att den nya postlagen kan medföra betydande försämringar i postservicen i skärgårdsområden.

- Allt färre brev skickas och Postens omsättning rasar i snabb takt - så något måste göras, konstaterar Löfström. Så jag är troligen beredd att minska antalet utdelningsdagar något, säger Löfström.

- Men det måste vara så att alla behandlas lika. Servicen kommer att försämras i hela landet, men skärgårdsområdet ska inte få drabbas hårdare än det övriga landet, menar Löfström som har fört fram sin åsikt upprepade gånger i utskottet.

Argumenten som gav domstolsseger stryks

I förslaget till ny postlag framgår det att det i framtiden ska få finnas 1000 hushåll som får sin post utdelad endast en gång per vecka. Man stryker också tidigare formuleringar som ålade posten att dela ut post till holmar med förbindelsebåtstrafik fem dagar per vecka.

Därmed försvinner också de argument som gjorde att Högsta förvaltningsdomstolen våren 2016 beslöt att skärgårdsbor har rätt till post fem dagar per vecka.

Kommunikationsverket avgör hur lagen ska tolkas

Efter att lagen godkänts och trätt i kraft är det Kommunikationsverket som kan bevilja Posten rätt att välja ut de 1000 hushåll som ska få sin post utdelad en gång i veckan.

- Jag hoppas verkligen att det inte går så att posten delas ut bara en gång per vecka i skärgården, säger Mats Löfström. Man måste noga avväga hur detta ska förverkligas i praktiken.

Det är Kommunikationsverket som kan bevilja Posten rätt att dela ut post mer sällan i till exempel skärgården. Kommunikationsverket ska avgöra vilka hushåll som kan beröras. Det är alltså först när lagen börjar tillämpas som man får se vilka konsekvenser den får för postutdelningen i skärgården.

Lagen berör adresserad post, men inte utdelningen av dagstidningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland