Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstemännens bindningar oklara i Västnyland - trots ny bestämmelse

Fem kommunvapen på en hög pengar.
Kommunerna ska meddela tjänstemännens bindningar i juni. Fem kommunvapen på en hög pengar. Bild: Yle kommunvapen,Västnyland,Hangö,Raseborg,Lojo,Ingå

Förtroendevalda och vissa tjänstemän ska från och med juni offentligt redogöra för sina bindningar. Inte en enda västnyländsk kommun har ändå hunnit samla in uppgifter om tjänstemännen.

Kommunallagens nya bestämmelse gäller från och med första juni.

Thomas Flemmich, tf stadsdirektör i Raseborg, tycker att bestämmelsen trädde i kraft vid en dålig tidpunkt.

- Det är fånigt att uppgifterna ska finnas tillgängliga redan nu. Den nya revisionsnämnden har ännu inte valts och hållit möte, säger han.

Flemmich menar att flytten av kommunalvalet från oktober till april gjorde arbetet svårare.

I Lojo väljs också en ny revisionnämnd innan insamlingen av bindningar kan påbörjas.

Uppgifterna ska finnas på nätet

Kommunförbundets jurist Ida Sulin förstår att kommunerna har mycket på agendan för tillfället.

Hon anser ändå att bindningarna borde vara insamlade.

- Vi har tolkat bestämmelsen som att den börjar gälla från och med den 1.6. Tjänstemännens uppgifter borde finnas på kommunernas hemsidor, säger hon.

Ingen övergångsperiod

Tjänstemän och förtroendevalda ska meddela sina bindningar inom två månader efter att de har blivit valda till sitt uppdrag.

- Kommunerna kan ha tolkat bestämmelsen som att den började första juni, då det inte fanns någon övergångsperiod, säger Sulin.

Kommunerna har ändå känt till förändringen en längre tid, säger Sulin.

På Kommunförbundet sida har det i över ett år funnits anvisningar om hur man ska redogöra för och registerera bindningar.

Vad är en bindning?

Bindningar hänvisar till olika uppgifter eller uppdrag som tjänstemän eller förtroendevalda kan ha utöver förtroende- eller tjänsteuppdraget.

Det innefattar roller i olika företag och andra sammanslutningar som arbetar med näringsverksamhet.

Bindningar innefattar också betydande förmögenhet och annat som kan påverka det kommunala arbetet.

Källa: Finlex

- Kommunens gamla revisionsnämnd borde ha behandlat saken så att uppgifterna nu skulle finnas tillgängliga, säger Sulin.

Ingå och Hangö har påbörjat arbetet

I Ingå har den tidigare revisionsnämnden påbörjat arbetet.

Den 30 maj fick tjänstemännen veta att de ska meddela sina bindningar.

I revisionsnämndens protokoll framkommer det att det ska ske så snart som möjligt.

I Hangö är man inte heller ännu i mål med arbetet, säger stadsdirektör Denis Strandell.

Systemet där uppgifterna ska fyllas i har ännu inte kommit.

- Den nya revisionsnämnden kommer att ta hand om saken på sitt möte.

Strandell säger att staden har haft mycket på agendan.

Alla uppgifter på samma gång

I Sjundeå påbörjar man processen på fullmäktigemötet första juni.

Niko Kannisto som är förvaltningsdirektör i Sjundeå säger att man kommer att dela ut en blanketter där bindningarna ska fyllas i.

- Vi beslutade att samla in alla uppgifter på samma gång. Vi ska försöka få ut tjänstemännens uppgifter ganska snart, säger han.

Vem ska meddela bindningar?

Ledamöter i kommunstyrelsen och i de organ sköter uppgifter som berör markanvändnings- och bygglagen.

Fullmäktige och nämnders ordföranden och vice ordföranden.

Kommundirektören, borgmästaren och vice borgmästare.

Föredragande i kommunstyrelsen och nämnder.

Källa: Finlex