Hoppa till huvudinnehåll

"Gubbhemmet" utvidgas i Åbo - och Pukkila kan bli bostadsområde

Pukkilas gamla kakelfabrik i Åbo.
Pukkilas gamla kakelfabrik i Åbo. Pukkilas gamla kakelfabrik i Åbo. Bild: Yle/Lotta Sundström pukkila

Planerna på att utvidga seniorboendet vid Barkplan i Åbo behandlas på tisdag. Då diskuterar stadsplanerings- och miljönämnden i Åbo en ändring i detaljplanen, som möjliggör en utvidgning av det tidigare "Gubbhemmet", i dag Barkbackens servicehus.

Barkbackens servicehus byggdes 1907 och anses vara kulturhistoriskt värdefull. Meningen är att skydda byggnaden och gården omkring, samtidigt som man möjliggör en utvidgning av byggnaden.

Enligt planen ska delar av serviceboendet få fler våningar.

Bostäder planernas vid gamla kakelfabriken

Under samma möte kommer stadsplanerings- och miljönämnden att ta del av planerna för den gamla Pukkila-kakelfabriken i Långbacka. På området finns gamla fabriksbyggnader, varav den äldsta är från 1913. Pukkila har fortfarande en del kontors- och produktionsverksamhet i några av de nyare byggnaderna.

Meningen är att omvandla fabriksområdet till ett bostadsområde. Samtidigt planerar man nya gator och parkområden i Pukkila-området.

Åbo stad planerar att inleda planeringsarbetet för en detaljplaneändring, som skulle möjliggöra det här, och de här planerna tar nämnden del av på sitt möte.

Artikeln uppdaterad 2.6.2017 klockan 9.40, Wiléns servicehem och servicehemmet Candolin heter i dag Barkbackens servicehus.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland