Hoppa till huvudinnehåll

Privat kapital ska ge 2 500 invandrare jobb

Biltillverkning vid Valmet Automotive
Bilfabriken i Nystad deltar i projektet. Biltillverkning vid Valmet Automotive Bild: Valmet Automotive Valmet Automotive,biltillverkare

Finland blir först i Europa med att försöka snabbsysselsätta invandrare med privat kapital. Målet är att 2 500 invandrare ska få jobb under det tre år långa projektet.

Europeiska investeringsfonden har satsat 10 miljoner euro i försöket där det är meningen att invandrare ska utbildas på arbetsplatserna efter företagens behov. Sammanlagt har projektet fått ihop över 13 miljoner euro.

Idén är att investerarna bär den ekonomiska risken.

- Den offentliga sektorn betalar endast för verifierade resultat, det vill säga när en invandrare får sysselsättning, säger Jari Gustafsson, kanslichef vid Arbets- och näringsministeriet.

Finlands jubileumsfond Sitra och Arbets- och näringsministeriet började planera satsningen i slutet av år 2015 när rekordmånga asylsökande hade kommit till Finland.

Hög arbetslöshet

Arbetslösheten bland invandrare är ungefär två och en halv gång större än bland den infödda befolkningen.

– Sysselsättningen av invandrare stärker livskraften i kommunerna och den ekonomiska tillväxten i Finland, säger Gustafsson.

- I och med att invandringen ökat är det allt viktigare att påskynda invandrares inträde på arbetsmarknaden.

I försöket deltar företag från industrin, byggbranschen, handeln och servicebranschen. Bland företagen finns Valmet Automotive som behöver många nya arbetstagare till bilfabriken i Nystad.

I höst inleds motsvarande projekt för att sysselsätta unga och långtidsarbetslösa.

(Källor, Arbets- och näringsministeriet, FNB)

Läs också