Hoppa till huvudinnehåll

Pyttis gav flygfältsutlåtande utan styrelsens godkännande

Ur pilotens synvinkel i ett litet flygplan
(arkivbild) Ur pilotens synvinkel i ett litet flygplan Bild: Yle/William Eriksson nyhetsskolan

Pyttis lämnade in ett flygfältsutlåtande i kommunstyrelsens namn innan styrelsen hunnit behandla utlåtandet. Styrelsens vice ordförande tar det med ro, men tycker att saken kunde ha skötts snyggare.

- Det här borde ha skötts så att vi i tid hade hunnit ge utlåtandet. Även om styrelsen i princip är positiv till flygfältsplanerna ser det inte bra ut att kommunen på förhand ger ett utlåtande i vårt namn, säger Kari Huovila (SDP), vice ordförande i kommunstyrelsen i Pyttis.

Det var på torsdagen som Kymen Sanomat kunde berätta att Pyttis tjänstemän lämnat in ett utlåtande på kommunstyrelsens vägnar innan kommunstyrelsen hunnit behandla utlåtandet.

Utlåtandet till Trafiksäkerhetsverket gav tummen upp för att ett bygglov borde beviljas för ett flygfält i kommunen, och hade enligt tidningen lämnats in av kommundirektör Olli Nuuttila och förvaltningsdirektör Matti Rupponen.

"Utlåtandet motsvarar majoritetens åsikt"

Utlåtandet kommer i efterhand till kännedom i kommunstyrelsen på måndag.

Matti Rupponen säger till Kymen Sanomat att man var tvungna att göra saken i den här ordningen, eftersom tidsgränsen för inlämnandet av utlåtandet löpte ut före styrelsemötet.

Kommundirektör Olli Nuuttila säger till Kymen Sanomat att utlåtandet motsvarar majoriteten av de förtroendevaldas åsikt.

Kari Huovila från kommunstyrelsen säger till Yle Östnyland att det stämmer att styrelsen har ställt sig positivt till detta privata projekt och att medlemmarna kände till att saken sköts i den här ordningen.

- Det är förstås ändå inte bra att det går så här, men i det här fallet kände tjänstemännen till styrelsens åsikt. Om man hade vetat att många är emot hade man inte vågat ge utlåtandet på förhand.

Propellerplan över Helsingfors-Malms flygplats.
Propellerplan över Helsingfors-Malms flygplats. Bild: YLE/Marit Lindqvist flygtrafik,flygplan,flygplatser,Helsingfors-Malms flygplats,propellerplan

"Folk har blandat ihop planerna med Malm"

När det gäller fullmäktigeledamöternas åsikt i flygfältsfrågan så tror Huovila att det säkert kan finnas också kritiska röster.

Inom kort blir det dags för nyvalda fullmäktige att ta över, och det återstår att se hur man där ställer sig till projektet.

Från kommuninvånarnas håll har responsen inte varit enbart positiv.

- Jag har hört åsikter om att det absolut inte får komma ett flygfält till kommunen, och så har folk blandat ihop saker och trott att vi ska få ett ersättande flygfält för Malm.

Planerna för Pyttis del handlar om småplan och flygfältet är också avsett för mindre beställningstrafik, till exempel för affärsmän som rör sig mellan städer.

Det är inte bara ett bygglov som behövs för att flygfältet ska bli av, utan också ett miljölov som utreds som bäst.

Planerna kan också betyda annan verksamhet

Invånarnas oro handlar enligt Huovila till exempel om störande flygplatsbuller.

- I planen har man ändå beaktat det här och att verksamheten så lite som möjligt ska störa omgivningen. Den tilltänkta platsen i kyrkbyn har inte så stor bosättning i närheten.

Personligen är Huovila för planerna, som han tror att kan betyda ett positivt tillägg för kommunen.

- De kan medföra annan näringslivsverksamhet i kommunen, till exempel i form av hobbyverksamhet i anslutning till flygfältet. Det skulle också vara välkommet att ordna tillställningar på platsen.

Huovila konstaterar att beslutsfattarna tar ställning till saken på nytt om det visar sig att det behövs.

- Pyttis har inte i det här skedet mer att göra med projektet än på utlåtandenivå, men om det handlar om att investera i kommunalteknik eller annat så måste ju kommunen ta ställning till det senare.

Någon större kalabalik gällande hur processen kring utlåtandet gick till väntar han sig inte på styrelsemötet på måndag, men nog diskussion gällande hur projektet framskrider.

Pyttis kommunbyrå
Kommunbyrån i Pyttis. Pyttis kommunbyrå Bild: Yle/Lone Widestam Pyttis,kommunbyrån i pyttis