Hoppa till huvudinnehåll

Trumps otroliga motiveringar till utträdet ur klimatavtalet - vi listar sju faktafel i presidentens tal

Donald Trump talar om utträdet ur klimatavtalet.
Donald Trump talar om utträdet ur klimatavtalet. Donald Trump talar om utträdet ur klimatavtalet. Bild: EPA/Molly Riley Donald Trump

En person som blint tror på president Donald Trumps tal får en förvriden bild av verkligheten. I Trumps mun är USA det mest miljövänliga landet på jorden och skulle i och med Parisavtalet falla offer för andra länders ekonomiska illvilja.

USA:s president Donald Trump höll ett långt tal i Vita husets rosenträdgård då han på torsdag kväll finsk tid meddelade att USA drar sig ur klimatavtalet i Paris från den 12 december 2015.

- För att uppfylla min högtidliga plikt att försvara Amerika och dess medborgare kommer USA att dra sig ur klimatavtalet från Paris, sade Trump.

Efter det listade Trump en lång rad argument för att USA skulle dra sig ur och målade upp en bild av ett orättvist Parisavtal där USA ser ut att vara ett offer.

President Trumps tal innehåller ändå en hel del faktafel och missvisande bilder. Du kan se hela talet här.

Vi har sammanställt sju exempel med hjälp av faktagranskningar gjorda av universitetsdrivna webbsidan FactCheck.org, nyhetsbyrån AP och tidningen Washington Post.

1) Påstår att helt nytt "rättvist" avtal är möjligt

 • "Vi lösgör oss, men vi kommer att börja förhandla, och vi ska se om vi kan nå ett avtal som är rättvist."
 • "We're getting out, but we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that's fair"

Uttalandet ger sken av att USA har tvingats till ett orättvist avtal av andra länder. Faktum är att de länder som har undertecknat Paris-avtalet själva har lagt upp målsättningarna för att minska sina utsläpp. Det är med andra ord Obamaadministrationen som står bakom USA:s målsättningar i Parisavtalet, inte några andra länder.

Parisavtalet skulle dessutom åtminstone i teorin tillåta att Donald Trump ensidigt ändrar de målsättningar som Obama har bundit USA till.

Andra länder hade dessutom redan tidigare meddelat att de inte tänker förhandla om klimatavtalet med Trump.

2) Falskt: Kina får bygga nya kolkraftverk, men inte USA

Donald Trump pratar om utträdet ur klimatavtalet.
Donald Trump pratar om utträdet ur klimatavtalet. Bild: EPA/Molly Riley Donald Trump
 • "Kina kommer att få bygga hundratals nya kolkraftverk. Så, vi får inte bygga kraftverk, men de får, enligt det här avtalet. Indien kommer att få fördubbla sin kolproduktion fram till 2020."
 • "China will be allowed to build hundreds of additional coal plants. So, we can't build the plats, but they can, according to this agreement. India will be allowed to double its coal production by 2020."

Parisavtalet förpliktar inte de undertecknande länderna att göra någonting och varje land har, som sagt, själv satt upp sina målsättningar.

Avtalet innehåller inga formuleringar som skulle förbjuda USA att bygga nya kolkraftverk eller tillåta Indien eller Kina att göra motsvarande.

På senare tid har däremot marknadsläget tvingat fler kolkraftverk att stänga, till förmån för naturgas.

3) Överdriver de ekonomiska förlusterna för USA

 • Trump säger att avtalet skulle innebära "närmare 3 biljoner dollars förluster i BNP" för USA."Close to 3 trillion dollars lost in GDP".
 • Enligt Trump kunde Parisavtalet "kosta Amerika så mycket som 2,7 miljoner jobb fram till 2025" "Could cost America as much as 2,7 million lost jobs by 2025"
Donald Trump slår ut med händerna när han talar om utträdet ur Parisavtalet i Vita husets rosenträdgård.
Donald Trump slår ut med händerna när han talar om utträdet ur Parisavtalet i Vita husets rosenträdgård. Bild: EPA/Molly Riley Donald Trump,Parisavtalet

Det finns visserligen en uppskattning som säger att USA kunde förlora upp till 3 miljarder i BNP fram till 2040, men uppskattningen härstammar från en rapport som är författad av en businesstödd grupp som har motsatt sig Parisavtalet.

Rapporten ritar upp olika scenarier för Parisavtalets kostnader och innehåller flera lindrigare uppskattningar.

En helt annan analys har talat om "modesta" förluster och betonat att det kunde bli betydligt dyrare att vänta med klimatåtgärderna.

Påståendet om antalet förlorade jobb härstammar från den första och ickeoberoende rapporten. Den lät också helt bli att beakta möjliga positiva effekter av klimatavtalet och nya jobb som kan uppstå inom industrin för ren teknologi och alternativa energikällor.

4) Hävdar att ingen vet vart pengarna i Green Climate Fund går

 • "Den gröna fonden skulle antagligen förplikta USA att bidra med möjligtvis tiotals miljarder dollar, varav USA redan har överlåtit över 1 miljard dollar. Ingen annan kommer i närheten. Största delen av dem har inte betalat någonting"
 • “The green fund would likely obligate the United States to commit potentially tens of billions of dollars of which the United States has already handed over $1 billion. Nobody else is even close. Most of them haven’t even paid anything”

Det stämmer inte att USA skulle ha betalat en miljard dollar till den gröna klimatfonden. USA har hittills bidragit med hälften, en halv miljard dollar, enligt FactCheck.org.

Hittills har 43 regeringar utlovat pengar till fonden, bland dem nio utvecklingsländer, enligt Washington Post.

Den gröna klimatfonden är ett program inom FN som finns till för att finansiera åtgärder som minskar klimatförändringen i utvecklingsländer.

Fonden listar på sin webbsida vilka projekt som har fått finansiering.

5) Påstår att Kina och Indien är större förorenare än USA

 • Trump kallar Kina och Indien för "the worlds leading polluters", "världens ledande förorenare".
 • "Kina kommer att kunna öka de här utsläppen under en förbluffande mängd år, 13. De kan göra vad de vill under 13 år."
 • “China will be able to increase these emissions by a staggering number of years, 13. They can do whatever they want for 13 years."
Donald Trump pekar med pekfingret i Vita husets rosenträdgård.
Donald Trump pekar med pekfingret i Vita husets rosenträdgård. Bild: EPA/SHAWN THEW Donald Trump,Parisavtalet

Det stämmer inte helt att Kina och Indien skulle vara världens största förorenare. Mätt i kiloton var Kina den största och USA näst största förorenaren år 2015, enligt Europeiska kommissionens utsläppsdatabas. Räknat per invånare släppte USA ändå ut dubbelt mer växthusgaser än Kina och åtta gånger mer än Indien år 2015.

Kina investerar som bäst kraftigt i förnybar energi och lovar i Parisavtalet att fram till år 2030 minska energiintensiteten (energianvändning i relation till bruttonationalprodukten) med 60-65 procent från nivån år 2005.

Också Indien har lovat att minska med 33-35 procent. Landet har ansökt om bistånd utomlandsifrån för att nå målet.

Indien gör stora investeringar i solenergi och vill att förnybara energikällor ska stå för 40 procent av landets energibas år 2030. Landet är på god väg att bli världens tredje största land på solenergi efter Kina och USA.

6) Säger att Parisavtalet hade medfört massivt juridiskt ansvar för USA

 • "Tro mig vi har ett massivt juridiskt ansvar om vi stannar i avtalet. Som president har jag en skyldighet och den skyldigheten är gentemot det amerikanska folket"
 • “Believe me, we have massive legal liability if we stay in. As president, I have one obligation, and that obligation is to the American people.”

Experter på internationell miljörätt säger till FactCheck.com att Trumps påstående inte stämmer. Det finns ingen mekanism i klimatavtalet som dikterar ett rättsligt ansvar.

Det står däremot på USA:s initiativ inskrivet i avtalet att de undertecknande länderna inte är kompensationsskyldiga för miljöskador som deras utsläpp orsakar. Det här var en stor fråga under förhandlingarna innan Parisavtalet och flera fattiga länder önskade kompensation för förluster orsakade av klimatförändringen.

USA meddelade att landet inte tänker förbinda sig till ett sådant avtal.

7) Trump talar om sig själv som en miljövän

 • "Det här avtalet utsätter inte bara våra medborgare för hårda ekonomiska begränsningar, det misslyckas med att leva upp till våra miljöideal. Som någon som bryr sig djupt om miljön, vilket jag gör, kan jag inte med gott samvete stöda ett avtal som straffar USA, vilket det här avtalet gör."
 • “Not only does this deal subject our citizens to harsh economic restrictions, it fails to live up to our environmental ideals. As someone who cares deeply about the environment, which I do, I cannot in good conscious support a deal that punishes the United States, which is what it does.”
Donald Trump formar en smal springa mellan tummen och pekfingret för att visa hur liten effekten av Parisavtalet skulle vara för miljön.
Donald Trump formar en smal springa mellan tummen och pekfingret för att visa hur liten effekten av Parisavtalet skulle vara för miljön. Bild: EPA/SHAWN THEW Donald Trump

Bevisen för att Trump skulle vara en miljövän med höga miljöideal är rätt skrala. Trumps projekt har väckt skarp kritik bland miljökännare, till exempel har han velat bygga en golfbana på miljöskyddade sanddyner och skövlat ner hundratals träd för att renovera en annan golfbana.

I egenskap av businessman har Trump på sätt och vis ändå vunnit två miljöpriser. Hans golfbana i Bedminster fick en utmärkelse för god miljöförvaltning 2007 men prickades några år senare för en rad miljöbrott.

Trump vann också 2007 "Green Space Award" efter att ha donerat 435 tunnland land till staden New York. Trump hade skaffat landområdet för att bygga en golfplan men kom på andra tankar efter lokalt motstånd och miljöbegränsningar.

Trump avslutar sitt tal med att säga att USA fortsättningsvis kommer att vara "det renaste och mest miljövänliga landet på jorden". Det är rätt stora ord för ett land som ligger i topp för all utsläppsstatistik.

Källor: FactCheck.org, nyhetsbyrån AP och tidningen Washington Post.