Hoppa till huvudinnehåll

Mångsidigt samarbete

Uutisluokan oppilaat harjoittelevat videokuvausta.
Yle Uutisluokka Uutisluokan oppilaat harjoittelevat videokuvausta. Bild: Anne Hämäläinen / Yle Yle Nyhetsskolan,barn (familjemedlemmar),videokameror

Partnerskap och samarbete med övrig media

Yle utvecklar sin verksamhet genom mångsidigt samarbete inom såväl innehållsutveckling som distribution och teknik. Yle ingår partnerskap främst för underleverantörs- och leverantörssamarbete, gemensamma projekt och inom olika nätverk. Yle har ett nära samarbete med läroanstalter, högskolor och organisationer. Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

Målet med samarbetet är att stärka den kreativa sektorns livskraft under digitaliseringen, utveckla kompetens och ge internationella framgångar ett lyft genom nya innehållsprojekt.

Mediapolis samarbetar med Tammerfors stad och högskolor för att stärka den digitala branschen i Birkaland, skapa nya arbetstillfällen och bidra till utvecklingen i regionen. Mediapolis rymmer över 30 organisationer och nästan 2 000 personer arbetar där, inklusive 600 studerande inom mediebranschen.

I Vasa har Yle i mindre skala byggt upp campus- och partnerprojektet Vasa Creative Connections i samarbete med ortens yrkeshögskola, universitet och spelföretag.

Från kultur till läroanstalter

Yle samarbetar också inom kultur- och teknikbranschen. Bland annat detta gjorde Yle 2017:

 • Jubileumsevenemang med anledning av Finland 100 runtom i landet och en festgala i Uleåborg
 • samarbetsavtal med Nationaloperan
 • projektet tillsammans med Finlands filmstiftelse och AVEK kring utvecklingen av korta dokumentärfilmer som kan delas över nätet
 • Pikku Kakkonens barnkonsert i Rovaniemi och Uleåborg
 • BUU-dagen ordnades i samarbete med Arcada yrkeshögskola
 • Innovations- och finansieringsverksamheten Yle Beta, med vilken ett nätverk för fram nya teknologiska applikationer till mediebranschen
 • försök med trådlösa tekniker i produktionen av medieinnehåll inom ramen för samprojektet Wireless for Verticals mellan företag, forskningsinstitut och högskolor
 • metoder för användning av artificiell intelligens i mediebranschen inom ramen för forskningsprojektet MeMAD, ett projekt på EU-nivå

Samarbete med kommersiella medier 2017

Yle inledde år 2016 i enlighet med den parlamentariska arbetsgruppens förslag en utredning om samarbete med de kommersiella medierna. Förhandlingarna fortsatte under 2017, och Yle startade flera samarbetsexperiment tillsammans med kommersiella mediebolag:

Exempel på samarbetsmodeller år 2017:

 • diskussionstillfällen samt diskussioner på tumanhand kring samarbetsmöjligheter med kommersiella tidningar
 • länkningar på Yles webbplatser till innehåll kring samma ämnen inom andra medier
 • delandet av visningsrättigheter för sport, som till exempel licenseringen av visningsrättigheterna för vintersport till MTV
 • valkompass vid kommunalvalet tillsammans med några kommersiella medieaktörer samt gemensamma valdebatter och resultatkvällar på olika orter
 • utvecklingen av mätmetoder för medieanvändning tillsammans med Media Metrics Finland och Finnish Audience Measurement
 • öppnandet av roboten Voitto som öppen källkod
 • utvecklingen av webbtjänsten Radiot.fi för att stärka audions ställning i hemlandet .

Yles ansvar 2017

 • Yles ansvar

  Digital rapport över Yles samhällsansvar.

  Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

 • Hur bär Yle sitt ansvar?

  Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

  Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

 • Medierevolutionens utmaningar

  Yle anpassar sig efter medievärldens förändringar.

  Vi följer ständigt med omvärlden så att vi kan reagera på förändringar och på samma gång betjäna alla.

 • Så använder Yle sina medel

  De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

  Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

 • Yles verksamhetsprinciper

  Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

  Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

 • Vi följer etiska regler

  Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

  I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

 • Intressenter – öppen interaktion

  Yle för en öppen dialog med sin publik.

  All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

 • Mångsidigt samarbete

  Yle samarbetade med flera olika aktörer.

  Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

 • Yle som arbetsgivare

  Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

  Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

 • Lönerna och premieringen på Yle

  Lönen bestäms utifrån uppgift och individuell prestation.

  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.

 • Vi tar hand om miljön

  Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

  Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.