Hoppa till huvudinnehåll

30 år av svensk missbrukarvård i Malax

Tore Lund är enhetschef på 30-års jubilerande Pixnekliniken i Malax.
Tore Lund är enhetschef på 30-års jubilerande Pixnekliniken i Malax. Tore Lund är enhetschef på 30-års jubilerande Pixnekliniken i Malax. Bild: Svenska Yle/ Jessica Morney Malax,missbrukarvård,missbruk,pixnekliniken

Omkring 1 500 personer från olika håll i Svenskfinland har fått vård för sitt missbruk, främst alkoholmissbruk, på Pixnekliniken i Malax.

- Varje klient som varit här har lämnat spår hos personalen. Vi har lärt oss av våra klienter hur vi ska bemöta de människor som kommer hit, säger Pixneklinikens enhetschef Tore Lund. Det är här den största utvecklingen har skett under åren, att personalen blivit mer yrkeskunnig, både teoretiskt och praktiskt.

Vårdprogrammet i sig, som vårt veckoschema, har inte förändrats så mycket. Men diskussionerna är mycket bättre, både djupare och intensivare.

Pixnekliniken i Malax
Pixnekliniken i Malax Bild: Yle/Patrick Stenbacka pixnekliniken

Från kris till framtidshopp

Pixnekliniken, den enda vårdinrättning som ger anstaltsvård på svenska för missbrukare, firar alltså sitt 30-års jubileum.

Det senaste året har kliniken gått från att ha varit nedläggningshotad till att se ljusare på framtiden.

Verksamheten räddas av att Malax kommun kommer in som värdkommun i stället för Kårkulla Samkommun.

Det här är Tore Lund glad över. Anstaltsvården är ett viktigt komplement till den öppna vården.

En chans att pausa och reflektera

- Här på Pixnekliniken får personer med missbrukarproblem en möjlighet att stanna upp, vilket behövs när man tar itu med ett beroende.

Tavla med Sinnesrobönen: "Gud giv mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."
Tavla med Sinnesrobönen: "Gud giv mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden." Bild: Yle/Eva Pursiainen Sinnesrobönen,pixnedokumentär

Att vården sker i grupp hör till anstaltsvårdens fördelar, enligt Tore Lund. Liksom att vården i princip pågår 24 timmar i dygnet under en månads tid.

- Man hinner stanna upp och granska sina egna behov och komma underfund med vilka lösningar som behövs framöver. Man försnabbar sin egen tillfriskningsprocess genom att komma hit.

Stängt under juli

Just nu vårdas sex, sju personer på Pixnekliniken, vilket är bra med tanke på att sommaren gjort sitt intåg.

Den sista juni stänger kliniken som brukligt dörrarna för sommaren.

I samband med det avslutar Kårkulla samkommun sitt engagemang i verksamheten.

Nystart

Från och med augusti träder alltså Malax in som värdkommun för verksamheten.

Efter vårdreformen är det tänkt att missbrukarvården ska skötas av landskapet, säger Tore Lund som är optimist inför nystarten.

- Vi åker in på ett depåstopp under sommaren och servar oss och sedan kommer vi ut på banan igen den första augusti.

Jubileet firades tisdagen den 6 juni med tal av representanter från bland annat Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård USM r.f. och Pixne Kamratförening r.f.

Läs också