Hoppa till huvudinnehåll

Fler har problem med hyran i Helsingfors - FPA orsaken

Nedgången fasad till hyreshus
Klienter har inte alltid vetat om de ska betala hyran själv eller om FPA gör det. Nedgången fasad till hyreshus Bild: Mikael Crawford/Yle kela,folkpensionsanstalten,Hyreshus

Allt fler har svårigheter med att betala sin hyra i Helsingfors, uppger stadens social- och hälsovårdssektor. Antalet obetalda hyror i januari-april har ökat med åtta procent jämfört med samma tid i fjol.

- Den största orsaken till det här är att utkomststöd numera betalas ut av Folkpensionsanstalten och inte av kommunerna, uppger Leena Luhtasela, chef för vuxensocialarbete i väst på Helsingfors stad.

- Besluten om utkomststöd har försenats, vilket har lett till svårigheter att betala hyran. Utkomststödet har betalats direkt till klientens konto och denne har inte förstått att betala hyran själv.

"Elen har plötsligt stängts av"

- FPA har inte i de beslut som fattades i början av året informerat hur mycket klienten ska betala i hyra. Kommunen har tidigare informerat om hyran ska betalas direkt till hyresvärden eller om klienten betalar hyran själv. Klienten har därför kunnat tro att FPA betalar hyran fastän hen borde göra det själv, förklarar Luhtasela.

Luhtasela berättar också att elräkningar har lämnats obetalada.

- Elektriciteten har stängts av då varken klienten eller FPA har betalat elräkningen.

Luhtasela skriver att FPA har strängare villkor för utkomststöd än kommunerna vilket i slutändan leder till att klienter har mindre pengar att röra sig med.

Stödet försenades

Om ens inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna har man rätt till grundläggande utkomststöd. Till de här utgifterna räknas kostnader för boende, mat, hälso- och sjukvård och kläder.

FPA ska meddela beslut om grundläggande utkomststöd senast sju vardagar från att ansökan kommit till FPA.

Från och med årsskiftet betalar FPA ut det grundläggande utkomststödet. Det här sköttes tidigare av kommunerna.

Förändringen ledde under våren till att stödet på grund av den stora mängden ansökningar betalades ut för sent. FPA ska ersätta klienter för försenade stödutbetalningar.

Förutom grundläggande utkomststöd finns också kompletterande och förebyggande utkomststöd. De ansöker man fortsättningsvis från kommunen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen