Hoppa till huvudinnehåll

Många använder medicin för att orka prestera på jobbet - unga vuxna i farozonen

Person under hårt tryck.
Person under hårt tryck. Bild: Mostphotos social kontroll,psykisk belastning,mental hälsa,psykiskt välbefinnande,utmattning,utbrändhet,prestation,prestationsförmåga,stress

Ungefär 15 procent av de människor som är ute i arbetslivet använder receptbelagda mediciner för att orka med sitt jobb, visar en enkät.

Receptbelagda läkemedel används mest i åldersgruppen 18-29 år.

Unga vuxna använder sig av både psykmediciner och värkmediciner för att klara av sitt arbete. Ungefär en tredjedel av de som använder sig av receptbelagda mediciner äter dem dagligen.

De som mer än andra upplever att de behöver mediciner är kvinnor, tjänstemän i ledande ställning och specialister av olika slag.

Ungefär hälften anser att kraven i arbetslivet har ökat

Enkäten visar att 45 procent upplever att arbetet har blivit mer krävande under de senaste tolv månaderna medan 79 procent anser att deras jobb är psykiskt åtminstone ganska krävande. Bara 2 procent säger att deras jobb inte alls känns psykiskt krävande.

Vidare säger 29 procent att upplever sitt jobb som fysiskt ganska krävande.

Arbetsgivaren märker inte alltid att arbetet är psykiskt tungt

Arbetsgivarna borde se till att arbetet är välorganiserat sägs det i utredningen.

- Den mentala belastningen noteras inte på alla arbetsplatser och det betyder att man inte heller kan ingripa i tid vid behov, säger Antti Hytti vid EHYT i ett pressmeddelande.

Ungefär en fjärdedel av de tillfrågande i enkäten har i någon mån haft psykiska men av receptbelagda mediciner.

Ungefär lika många bedömde att användningen av mediciner och droger håller på att öka som fenomen.

Unga vuxna i farozonen

I gruppen 18-29-åringar har en femtedel använt receptbelagda psyk- eller smärtmediciner för att förbättra sin arbetsprestation eller för att orka i arbetslivet.

Medicinbruket i den här åldersgruppen är vanligare än i övriga åldersgrupper. Också i tidigare liknande undersökningar har man noterat att speciellt unga vuxna ofta upplever ett hårt tryck i arbetslivet, konstaterar Antti Hytti vid EHYT.

Hytti frågar sig om det finns en tillräckligt stor medvetenhet bland arbetgivare och inom arbetshälsovården om de risker som unga i början av sin arbetskarriär utsätts för.

Droger används inte allmänt för att höja arbetsprestationen. Av de tillfrågade hade bara 2 procent använt droger för det ändamålet. Unga vuxna hade dock upplevt ett större behov av droger än övriga grupper.

Taloustutkimus utförde enkäten för Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT) bland 1 000 finländare i åldern 18-63 år i maj 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes