Hoppa till huvudinnehåll

Rökförbud på balkongen en snårskog av problem

Kvinna röker på takterass
Kvinna röker på takterass Bild: Creative Commons Attribution tobaksrökning,balkonger,kvinna

Den nya tobakslagen ger fastighetsbolagen möjlighet att bland annat ansöka om rökförbud på balkonger och övriga utomhusområden. Men att ta beslutet att göra ett bostadskomplex rökfritt är inte nödvändigtvis en smärtfri process.

Ett färskt exempel är ett bostadsbolag i Borgå som nyligen lämnade in sin ansökan.

Marina Furuhjelm som är advokat och expert på fastighetsfrågor, tror att det ännu är en lång väg kvar innan vi ser faktiska resultat av den här lagen.

Marina Furuhjelm, jurist på Disponentförbundet
Marina ser potentiella problem med den nya tobakslagen Marina Furuhjelm, jurist på Disponentförbundet Bild: YLE / Peter Fahllund jurist på disponentförbundet

Första steget är tämligen lätt, menar Furuhjelm.

- Lagen är uppbyggd så att det borde vara lätt att få förbudet om majoriteten i ett bolag vill det. Problemen kommer först i ett senare skede.

Det som rökförbudet går ut på från årsskiftet är att söka förbud. Först hör man med alla i husbolaget, en blankett skickas ut där man samlar in invånarnas åsikter. Juridiskt delas utrymmena upp i två - lägenhetens inre utrymmen och balkong eller en privat gård. Förbuden söks separat för de här två utrymmena.

Bolagsstämman gör sedan ett majoritetsbeslut i frågan om man ska söka eller inte. Den här ansökan går sedan vidare till myndigheterna som tar ställning om huruvida man har lyckats påvisa att tobaksrök flyttar sig från en balkong till en annan så att det berättigar till ett förbud.

Ung man röker
Din rökpaus på balkonen kan vara ett minne blott Ung man röker tobaksrökning,män

Miljöhälsovårdens jobb är sedan att kolla att att berörda har hörts och vid behov kan man följa upp genom att höra dem igen vid behov.

- Tröskeln blir därför naturligtvis låg för ett förbud, säger Furuhjelm. Det säger sig självt att om någon röker på balkongen nedanför dig så kommer röken att stiga upp till din balkong.

Kostar en slant

Att få själva beslutet är alltså lätt, men det kan tillkomma en del kostnader. Först ska husbolaget som nämnts höra alla parter med de administrativa kostnader det kan innebära. Sedan går ansökan vidare till myndigheterna som kan uppbära kostnader.

- Det har varit lite av ett frågetecken, just vad det ska röra sig om. I det fall vi vet om har det handlat om cirka 500 euro, säger Furuhjelm, men det kan förstås variera från en kommun eller stad till en annan.

Behandlingstiderna är cirka ett halvt år till ett år, beroende på hur många som ansöker om det här förbudet men det är svårt att säga exakt eftersom lagen är så ny.

Vem övervakar vem och hur?

Men några smärre omkostnader och en tids vänta till trots så låter det ändå rätt smärtfritt. Men det finns vissa, rätt avsevärda, hinder på vägen. Och de kommer efter att man fått sitt förbud i kraft i bolaget.

Problemet består ofta av ett par enkla punkter: hur övervakar man det här förbudet och vad gör man om någon bryter mot det?

Man tittar genom kikare
"Nu är den där typen i 7b där med sina förbannade Camel Lights igen..." Man tittar genom kikare kikare,män

Med tanke på att balkongrökning är ett så ringa brott blir det nog inte fråga om att polisen eller någon annan myndighet tillbringar sin tid med att spana efter potentiella rökförbrytare.

- Så i praktiken betyder det att vi har grannarna som vänligt övervakar vad de andra grannarna har för sig.

Men om nu grannen ser en som bryter mot förbudet, vad göra? Det spontana svaret är förstås att om man ser någon röka på sin balkong så tar man en bild eller en videosnutt, går till bolaget med beviset som sedan tar det vidare till de berörda invånarna. Men så enkelt är det inte.

Marina Furuhjelm påpekar att det är förbjudet att fotografera eller filma någon på en balkong eftersom balkongen räknas som en del av din hemfrid så den som dokumenterar rökningen gör här sig skyldig till olovlig observation.

hur övervakar man det här förbudet och vad gör man om någon bryter mot det?

Så det blir fråga om att myndigheterna måste ta ställning till om någon har rökt och hur mycket den har rökt på basis av anmälarens trovärdighet.

Mera komplicerat blir det dessutom av det faktum att en bostad som sagt räknas som två separata enheter när det gäller tobakslagen. Du har ett inre utrymme, och sedan har du din balkong. Så om någon röker inne i sin lägenhet är det en annan sak än om hen gör det på sin balkong. Och hur vet man om personen som röker och vars rök någon annan störst av inte kommer från att hen öppnat ett fönster eller dörr från lägenheten ut på balkongen? Gäller ens det förbud som bolaget har skaffat?

Och vad ska straffet bli?

Att bryta mot förbudet är ett brott mot tobakslagen, så i sak är det fråga om att betala böter.

Ett annat alternativ som kan komma på fråga är att husbolaget aktiverar sina tvångsåtgärder.

- Husbolaget kan ta en bostad i bolaget i besittning i max tre år om det kan anses att bostadsinvånaren strider mot ordningsreglerna, vilket tobaksförbudet måste anses vara, säger Furuhjelm. Men då kommer frågan igen att hur bevisar man det? Och hur mycket ska man då röka innan man faktiskt kan vräka en lägenhetsägare eller hyresgäst för att de rökte på balkongen?

Avspärrat område
Ena sekunden tar du en kvällsröka, nästa eftermiddag står dina väskor och möbler ute på gården... Avspärrat område Bild: Creative Commons / Tony Webster Polis

Tobakslagen ställs mot bostadsaktiebolagslagen som säger att bostaden kan tas i besittning om en invånare bryter mot bolagets normer, men det är en domstol som sen tar ställning till det här med hur mycket man har brutit mot normerna.

- Så där har du sen en domare vid första fallet som sitter och funderar att räckte det att hen rökte en gång eller måste hen röka tre gånger eller tio gånger för att ha brutit mot lagen? Och vad händer om han inte fysiskt stod på sin balkong när hen rökte utan i ett rum i lägenheten och blåste ut röken genom fönstret?

Var går gränserna? De här tvisterna kommer att föras till en allmän tingsrätt, tror Furuhjelm, så de här frågorna får vi nog inte svar på i år.

- Som jurist ser jag det här som en jättesvår fråga, säger Furuhjelm. Den här tvångsåtgärden som bostadsbolaget har är menad för att användas när någon bryter mycket allvarligt mot husbolagets regler – det rör sig om man lämnar obetalda vederlag eller lever ett störande liv i lägenheten som andra faktiskt lider skada av.

Och det är inte alls lätt att bara sparka ut någon ur sin bostad, ens för betydligt grövre förseelser än tobaksrök på fel plats.

- Om man ser på andra rättsfall där folk festat hårt eller slagits så har tröskeln varit mycket hög för att vräka.

Det kommer att ta länge ännu innan vi får klarhet hur allt det här fungerar i praktiken – prejudikaten sätts nu.

Om alla följer beslutet så är det bra, men det kanske är utopiskt. Om alla redan följde det skulle vi inte behöva lagstiftningen…