Hoppa till huvudinnehåll

SDP i Raseborg gjorde misstag - måste byta ut viceordförande

Banken mellan Ramsholmen och Gåsör
Miljö- och byggnadsnämndens viceordförande Seija Kannelsuo måste bytas ut. Hon kan enligt Raseborgs förvaltningsstadga inte vara viceordförande i en nämnd. Banken mellan Ramsholmen och Gåsör Bild: Yle/Sofia Lindahl gåsör,Ekenäs

Socialdemokraterna i Raseborg måste byta ut Seija Kannelsuo som viceordförande för miljö- och byggnadsnämnden. Hon är varken fullmäktigeledamot eller ersättare i fullmäktige och kan därför inte fungera som viceordförande.

Förvaltningsstadgan i Raseborg förnyades av fullmäktige den 18 april i år. Då bestämde fullmäktige att ordförandena och viceordförandena i nämnderna skulle vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Det här gjorde man för att lättare kunna pussla ihop nämnderna.

Enligt den tidigare förvaltningsstadgan skulle minst sex av ledamöterna och minst sex av ersättarna vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

SDP: Vi har gjort ett misstag

SDP har missat på något vis, konstaterar Raseborgs stadsstyrelseordförande Anders Walls (SFP) då Yle Västnyland ringer för att fråga om förvaltningsstadgan från den 18 april fortfarande gäller med tanke på valet av Seija Kannelsuo.

Anders Walls kollar också förvaltningsstadgan och valresultatet för Seija Kannelsuo.

- Hon fick 17 röster och är inte ersättare, så då måste viceordföranden för miljö- och byggnadsnämnden väljas om.

Stadsstyrelsens första viceordförande Mats Lagerstam (SDP) var en av dem som höll i trådarna då socialdemokraterna valde ut vem som skulle få vilken post i styrelse, nämnder och sektioner.

En man som heter Mats Lagerstam.
Mats Lagerstam. En man som heter Mats Lagerstam. Bild: YLE/ Tiina Grönroos samtal om livet

Det är ett stort misstag från vår sida, konstaterar Mats Lagerstam.

- Varken Seija Kannelsuo eller de som lyft fram henne i den här rollen har reagerat på att hon inte kan bli viceordförande. Det är klart att vi ska korrigera det.

Däremot säger Seija Kannelsuo att hon sedan länge vetat att hon inte kan bli ordförande eller vice ordförande.

- Jag visste inte själv att jag skulle väljas till vice ordförande, säger hon.

Hon har också skrivit en kommenterar om saken i den här artikeln.

Lagerstam tror att partiet lyckas hitta en annan person som kan bli viceordförande i miljö- och byggnadsnämnden trots att det inte var lätt att få fram ett namn till fullmäktigemötet i måndags (5.6).

Har ni inte läst förvaltningsstadgan?

- Nå, det är väl klart att alla som haft med det här att göra, även jag, borde ha kollat noggrannare. Det blev litet cirkus på slutmetrarna, men det är en dålig bortförklaring.

Sektionerna berörs inte av samma regler

I sektionerna finns det inga regler om att ordförande och viceordförande ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.

I till exempel personalsektionen är De grönas Sara Avdi-Elshani ordförande. Hon är inte fullmäktigeledamot, men hon är ersättare i fullmäktige.

SDP:s Holger Wickström är viceordförande i personalsektionen trots att han inte är invald i fullmäktige och inte ersättare heller.

Holger Wickström är rätt nöjd med Raseborgs förvaltningsstadga.
Holger Wickström. Holger Wickström är rätt nöjd med Raseborgs förvaltningsstadga. Bild: yle/Petra Thilman förvaltningsstadga

Anders Walls förklarar att personalsektionen underlyder stadsstyrelsen som har åtminstone en representant i sektionen och därför inte har samma regler för ordförandeskapet.

Olika sätt att välja stadsstyrelse

I stadsstyrelsen ska det finnas personer som är fullmäktigeledamöter eller -ersättare, sägs det i förvaltningsstadgan.

SFP:s medlemmar i stadsstyrelsen är ledamöter i fullmäktige. Anders Walls säger att SFP strävar till att medlemmarna ska vara fullmäktigeledamöter.

SDP kan välja en ersättare i fullmäktige till stadsstyrelsen, och det gjorde partiet först. Kukka-Maaria Luukkonen föreslogs bli medlem i stadsstyrelsen, men byttes ut till fullmäktigeledamot Maarit Feldt-Ranta.

Maarit Feldt-Ranta.
Maarit Feldt-Ranta. Maarit Feldt-Ranta. Bild: All Over Press/Petteri Paalasmaa Maarit Feldt-Ranta,politiker,sdp

Nu är alla SDP:s medlemmar i stadsstyrelsen även fullmäktigeledamöter.

De gröna har Kati Sointukangas i stadsstyrelsen, hon är ersättare i fullmäktige.

Kati Sointukangas, orfödande för Fiskars byförening och koordinator för närdemokrati
Kati Sointukangas. Kati Sointukangas, orfödande för Fiskars byförening och koordinator för närdemokrati Bild: Yle/Helena Rosenblad kati sointukangas

De grönas förhandlare Esko Vuorinen förklarar att partiet alltid låter den som fått mest röster först välja vilken post den vill ha.

Det gick inte så enkelt den här gången eftersom Marko Reinikainen som fick mest röster i De gröna vill koncentrera sig på fullmäktige och att vara fullmäktigegruppens ordförande.

- Vi måste då se på könskvoter, kompetens och att den som väljs också har tid med jobbet, säger Vuorinen.

Kati Sointukangas var till sist den som kunde tänka sig att bli De grönas medlem i stadsstyrelsen.

Lamt intresse för bildningsnämnden

Det är inte alltid lätt att hitta personer till i synnerhet ordförandeposterna. Det fick SFP känna på då bildningsnämndens ordförande skulle utses.

SFP valde Maj-Britt Malmén som inte är fullmäktigeledamot, men ersättare i fullmäktige.

Enhetschef för förebyggande hälsovård och rådgivning Maj-Britt Malmén.
Maj-Britt Malmén. Enhetschef för förebyggande hälsovård och rådgivning Maj-Britt Malmén. Bild: Yle/Anna Hellberg Västnyland,Raseborg,Preventivmedel,hälsovård,ungdomar,rådgivare,maj-britt malmén

Anders Walls säger att SFP har ett sådant system att de som är invalda i fullmäktige först få välja de poster de är intresserade av. Sedan går turen till ersättarna och till sist till de övriga som kandiderat i valet.

- Det fanns inte någon i fullmäktigegruppen som kände sig mogen eller ville ta ordförandeposten i bildningsnämnden och då gick frågan vidare till ersättarna.

Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen.
Anders Walls. Anders Walls (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen. Bild: Yle/ Bubi Asplund stadstyrelsens ordförande

Bildningsnämnden behandlar viktiga ärenden som berör många, borde ordföranden vara fullmäktigeledamot?

- Det är en jätteviktig post, men Malmén är andra ersättare i fullmäktige och kommer i praktiken att delta ofta i möten.

Kommer SFP att förändra reglerna så att man undviker det här efter nästa val?

- Det är nya fullmäktigegruppen som väljer hur man gör efter valet. Det viktigaste ur fullmäktigegruppens synvinkel är att folk är intresserade av en post, att de upplever att de klarar av uppdraget och har förtroende hos fullmäktigegruppen.7.6. klockan 9.10: Tillagt kommentar av Seija Kannelsuo.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland