Hoppa till huvudinnehåll

SLC: Vi tar bra hand om produktionsdjuren i Finland

Kor betar.
Kor betar. Bild: Yle/Monica Forssell kor

Svenska Landsbygdsproducenternas centralförbund uppger att Finlands djurvälfärd håller högre nivå än vad lagen kräver. Också i internationell jämförelse är nivån hög, uppger SLC.

Djurskyddslagen fastställer enligt SLC miniminivån och sedan är det i praktiken bondens dagliga arbete som tryggar produktionsdjurens välfärd.

SLC tar i ett pressmeddelande ställning till förnyelsen av djurskyddslagen som Jord- och skogsbruksministeriet presenterar på onsdag.

Enligt förbundet får man inte äventyra den inhemska husdjursproduktionens framtid; den nya lagen bör fortsättningsvis möjliggöra det att djurvälfärden kontinuerligt utvecklas utifrån gårdarnas premisser.

SLC vill också att näringens egna frivilliga kvalitetssystem ska utgöra grund för utveckling.

- Vi har ett stort ansvar för att även lagstiftningsvägen trygga att den ansvarsfulla husdjursproduktionen hålls kvar i Finland. Om det misslyckas kommer vi att äta endast importerad mat där vi inte har vare sig insyn eller påverkningsmöjligheter gällande djurskyddet, säger Niclas Sjöskog som är mjölkproducent i Pedersöre och ordförande för SLC:s mjölksamarbetsgrupp.

Förväntningar på en modern djurskyddslag

Niclas Sjöskog är mjölkproducent i Pedersöre. Han hoppas att den nya lagen ska vara så tydlig att man inte kan misstolka den.

– Det är omöjligt att för tillfället veta hurdan lagen kommer att bli, men jag förväntar mig en modern djurskyddslag som är så tydlig att det inte finns utrymme för missförstånd.

Niclas Sjöskog är mjölkproducent i Pedersöre
Niclas Sjöskog har ungefär 70 kor. Niclas Sjöskog är mjölkproducent i Pedersöre Bild: Fredrik Palmén /Yle Pedersöre,mjölkproducent

Sjöskog säger att produktionsdjurens välmående i Finland i det stora hela är bra.

– Jag skulle säga att vi i Finland är bäst i Europa när det kommer till djurskydd. Finland och Sverige har länge varit föregångare men jag tror att vi till och med har gått förbi Sverige nu, konstaterar han.

"Om producenten mår dåligt mår djuren dåligt"

Trots att vi i Finland är bra på att sköta om våra produktionsdjur finns det ändå bristfälliga gårdar.

– Det är tyvärr så att om producenten mår dåligt mår också djuren dåligt. Det kan vara fråga om ekonomiska eller personliga problem, berättar Sjöskog.

Enligt honom är det bästa sättet att arbeta för bättre djurskydd att hitta de producenter som mår dåligt och att framför allt diskutera ämnet.

Artikeln uppdaterades kl. 12.10 med Niclas Sjöskogs kommentarer.