Hoppa till huvudinnehåll

Sluten militärö öppnar för allmänheten - se minnesmärket över huvudlös soldat från Krimkriget

Sandstrand på Mjölö i Helsingfors
Sandstrand på Mjölö. Sandstrand på Mjölö i Helsingfors Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,björk

Mullret från båtmotorn på passagerarbåten Kajava som tar besökaren ut till Mjölö, hörs över vågornas brus. Kajava är en av två båtar som från och med den tionde juni kommer att trafikera till och från den gamla militärön i Helsingfors yttre skärgård.

För att komma till ön åker passagerarbåtarna förbi Sveaborg, Sandhamn och Skanslandet för att nå den yttre skärgården. Från och med midsommar kan man också landgöra sin egen båt på ön då en gästhamn grundas.

Båten Kajava förtöjer vid Mjölö brygga
Passagerarbåten Kajava har nått Mjölö brygga. Båten Kajava förtöjer vid Mjölö brygga Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,brygga

Mjölö har tidigare fungerat som ett befästningsområde för den finska försvarsmakten. Den militära verksamheten på ön upphörde år 2012 och under våren 2017 bestämde sig staten för att hyra ut delar av ön till ett privat företag i syfte att skapa ett område för turism och rekreation.

Tomi Ståhlberg, verkställande direktör för Suomen Saaristokuljetus som är det företag som fått hyra in sig på Mjölö, tycker att projektet är spännande.

- Här är väldigt bra faciliteter. Här fanns redan det mesta färdigt och det som vi har hyrt är i gott skick. I synnerhet rent dricksvatten från Sandhamn och ett fungerande avloppsystem gör att man kan bygga allt möjligt här, säger han.

Tomi Ståhlberg på Mjölö
Tomi Ståhlberg. Tomi Ståhlberg på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,tomi ståhlberg

För naturvänner, växtentusiaster och fågelskådare

Väl i land möts besökaren av en lummig natur och många stora träd med grönskande blad. Det är en salig blandning av diverse grönskande träd, klippmiljö, byggen som påminner om Mjölös militärhistoria och gräsmattor som såtts för golfbanan. Men också något mer exklusivt än så erbjuds: den kompletta tystnaden.

Eftersom ön ligger ute i det öppna havet, finns här också gott om fiskemöjligheter och man kan fånga bland annat sik, braxen och gös. Också sälar besöker ofta vattnen runt omkring ön.

Skog på Mjölö
Lummig skog på Mjölö. Skog på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,skog

För växtentusiaster finns det en hel del spännande växter att leta reda på. På Mjölö finns nämligen närmare 20 olika utrotningshotade växtarter.

Natur på Mjölö
Omväxlande natur. Natur på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,blommor

Också ornitologer kan finna ön intressant. Bland andra ejder, havsörn, skärpiplärka har synts till där och kanadagässen både hörs och syns på många ställen.

Fåglar på Mjölö
Kanadagäss framför ett av de gamla radhus där brigadpersonalen bodde tidigare. Fåglar på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski fåglar

Garnison och fångläger

På Mjölö finns tre minnesmärken. Ett av dem är till minne av de fångar som efter det finska inbördeskriget dog i fånglägret på ön och ett till minne av överste Rikama och generallöjtnant Järvinen.

Det tredje märket är en grav där den brittiska överbåtsmannen George Quinnell, som under Krimkriget år 1855 miste sitt huvud till följd av ett kanonskott utanför ön, ligger begravd.

George Quinnells grav på Mjölö.
Den brittiske överbåtsmannen George Quinnells grav. George Quinnells grav på Mjölö. Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,george quinnell

På 1600-talet var ön på grund av sina höga träd ett viktigt sjömärke för sjöfararna. Ön befolkades på 1700-talet av fiskare, eftersom ön visade sig vara en utmärkt fiskeplats. Efter Finska kriget åren 1808-1809 hamnade ön i rysk ägo. Då befästes ön som en del av Sveaborgs utvidgning, och har varit en sluten militärö sedan dess.

Gammal kanon på Mjölö
Kanon på Mjölö. Gammal kanon på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,kanon

För tillfället finns fyra tornkanoner på ön som är i aktivt bruk, vilket betyder att om Finland attackeras bemannas ön på nytt.

Gammal kanon på Mjölö
En av fyra tornkanoner på ön. Gammal kanon på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,kanon

År 1918 fanns det ett ökänt fångläger för röda gardister på ön. I fånglägret fanns 1 500 fångar och 30 fångvaktare. Levnadsförhållandena var svåra och en stor del av fångarna dog på ön.

Många aktiviteter på ön

På Mjölö är det möjligt att övernatta i det nattsvarta mörkret under bar himmel långt från stadens liv och larm. På ön grundas nämligen ett tältområde och för tillfället är det enda alternativet för övernattning på ön. Efter midsommar, då gästhamnen är på plats, blir det också möjligt att använda den för övernattning.

- Vi har fått många frågor om olika övernattningsmöjligheter på ön, men ännu kan vi inte erbjuda annat än övernattning i tält, säger Ståhlberg.

I den byggnad som tidigare fungerade som garnisonens matsal kommer man att grunda en festlokal för bröllop, firmafester och dylikt.

På ön finns också tre bastur och ett flertal sandstränder för den som vill ägna sig åt bastubad eller ligga och lapa sol på stranden.

I den gamla officersklubben på ön har man grundat en restaurang, med utsikt över Helsingfors stad och inre skärgård.

Terrass på Mjölö
Utsikt över Helsingfors från restaurangen. Terrass på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö

På ön finns också en golfbana med par tre och nio hål. Golfbanan kom till då personalen på brigaden ville ägna sig åt pausgymnastik på arbetsplatsen. Den har sedan klassats som en av de mest krävande banorna i Finland.

Golfbanan på Mjölö
En av landets mest krävande golfbanor. Golfbanan på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö,golfbana

På måndagar är ön reserverad för golfare. Övriga dagar kan icke-golfare besöka ön.

Stora planer för framtiden på ön

- Vårt mål är att kunna locka 20 000 besökare till ön, säger Ståhlberg. Men vi tar emot så många besökare som vi har kapacitet till. Vår tanke är ju inte att förstöra ön.

Staten har nu inlett planeringen av ön tillsammans med Helsingfors stad och Mjölö kan komma att vara en viktig punkt för sommarturister i framtiden. I och med uthyrningen av ön testas öns potential som turistattraktion.

- Just nu är det bara människorna som saknas. Det känns ju nog ännu som en spökö, avslutar Ståhlberg.

Pennudden på Mjölö
Stämningsfulla vyer på Mjölö. Pennudden på Mjölö Bild: Yle/Christoffer Kaski Mjölö
Mjölö i Helsingfors yttre skärgård markerad på karta

Läs också