Hoppa till huvudinnehåll

Bostäderna i Pojo kommunhus kan få sina båtplatser i Gumnäs

Pojo gamla kommunhus
Den som köper bostad i tidigare Pojo kommunhus lovas egen båtplats. Pojo gamla kommunhus Bild: YLE/Veronica Montén Pojo, Raseborg,Västnyland,Raseborg,bostäder,pojo kommunhus

Raseborgs stad planerar reservera plats för en ny småbåtshamn för 40 till 60 båtar vid Gumnäs festplats i Pojo. Av båtplatserna är 30 avsedda för dem som bor i de nya bostäderna i Pojo gamla kommunhus. Det här enligt en överenskommelse som Raseborgs stad redan 2014 gjorde med AS Oy Pohjan Sunpark.

Gumnäs i Pojo
Enligt förslaget till detaljplan ska det finnas en plats för småbåtshamn i närheten av båtbyryggan som redan nu finns i Gumnäs. Gumnäs i Pojo Bild: Yle/Veronica Montén detaljplanering,Raseborg,Västnyland,gumnäs

Småbåtshamnen ingår i den nya detaljplanen som planläggningsnämnden för sin del gav grönt ljus för den 31 maj.

Så här kom Raseborg och bostadsbolaget överens om båtplatserna 2014

När Raseborgs stad sålde Pojo gamla kommunhus fanns en överenskommelse i en bilaga till köpebrevet.

Så här stod det i dokumentet:

Kaupungin tavoitteena on osoittaa As Oy Pohjan Sunpark:ille 30 venepaikkaa, myöhemmin uuden Gumnäsin asemakaavan mukaisesti toteutettavasta pienvenesatamasta.

Ennen kaavan vahvistamista venepaikat järjestetään alueen pienvenekerhoista todellisen tarpeen mukaan.

Fri översättning:

Staden har som mål att anvisa 30 båtplatser till fastighetsbolaget Pohjan Sunpark i den småbåtshamn som senare förverkligas enligt detaljplanen för Gumnäs.

Före detaljplanen är fastställd ordnas båtplatserna via småbåtsklubbarna i området.

Undertecknat av den dåvarande stadsdirektören Mårten Johansson och den teknisk direktören Jan Gröndahl.


Sju småhustomter, två tomter för flervåningshus och en tomt för småhus i bolagsform ingår också i den föreslagna planen.

Den totala byggrätten för bostadsbyggnader på området är 3 190 kvadratmeter. Byggrätten för affärslokaler och allmänna byggnader är 2 290 kvadratmeter.

detaljplan + karta
Småhustomterna finns inritade ungefär mittemot bostadsområdet vid Ringvägen, tomterna för flervåningshus finns vid Gamla Åbovägen och den nya båthamnen finns nedanför Gumnäs festplats. detaljplan + karta Bild: Raseborgs stad detaljplanering,Västnyland,Pojo, Raseborg,gumnäs

Området för småbåtshamnen har en areal på 7320 kvadratmeter och i närheten av hamnen reserveras möjlighet att bygga en servicebyggnad på 150 kvadratmeter.

Eftersom platsen ligger inom Natura 2000-område krävs att det vid småbåtshamnen byggs flytande konstruktioner som inte förhindrar strömningar ända till bottnen. Dessutom tillåts inte muddring.

Båtfolket ska kunna använda en allmän parkeringsplats för runt 115 bilar som planeras intill Gumnäsvägen. Dessutom finns det parkeringsplatser intill Gumnäs festplats och vid hundparken.

parkeringsskylt och idrottsplan
Ett parkeringsområde för 115 bilar finns inritat i närheten av den nuvarande ishockeyrinken vid Gumnäsvägen. parkeringsskylt och idrottsplan Bild: YLE/Veronica Montén parkeringsplatser,Västnyland,detaljplanering,idrottsplaner,Raseborg,Pojo, Raseborg,gumnäs

Arbetet med detaljplaneändringen råkar vara i full gång på samma gång som ni för förhandlingar om Gumnäs festplats med Pojo byaförening.
Finns det någon form av samband mellan detaljplaneändringen, avtalet med bostadsbolaget och de förhandlingar som staden nu för med byaföreningen? Frågan går till Jan Gröndahl, teknisk direktör vid Raseborgs stad.

- Ingen koppling finns mellan detaljplanen-avtalet med bostadsbolaget-byaföreningen, skriver Gröndahl i ett e-postmeddelande till Yle Västnyland.

Nya gator till bostäder och småbåtshamn

Tre nya gator finns också inritade i planförslaget för Gumnäs/Klockarudden-området. En av gatorna ska leda till småbåtshamnen och två till de nya småhustomterna vid Gumnäs gårds områden.

skogsdunge
I ett skogsområde i närheten av Ringvägens båda avtag och Gumnäs gård planeras småhustomter. skogsdunge Bild: YLE/Veronica Montén Ringvägen,Pojo, Raseborg,Västnyland,detaljplanering,gumnäs

Friluftsområdena och -lederna som finns på området ska hållas oförändrade. Hela planområdet är cirka 30 hektar och av den ytan är knappt 18 hektar närrekreationsområden.

Utdragen planering - hundra tomter blev sju

Planeringen av Gumnäs/Klockarudden-området har varit en utdragen process som inleddes redan under Pojo kommuns tid.

Under årens lopp har planområdets storlek minskat och minskat bland annat på grund av landskapsmässiga- och kulturhistoriska skäl.

Planområdets storlek har minskat från ursprungliga 49 hektar till 30 hektar i dag. Antalet tomter i planen har också minskat från 100 vid idéstadiet till sju enligt det förslag som nu är aktuellt.

Nu är det stadsstyrelsens tur att säga sitt om de planerade förändringarna i detaljplanen för Gumnäs/Klockarudden-området.

I slutändan är det stadsfullmäktige som ska godkänna planen.

Gumnäs festplats vid Pojoviken i Pojo och den gamla danspaviljongen.
På samma område finns också en festplats, som nyligen ockuperades av Pojoföreningen Plattform. Gumnäs festplats vid Pojoviken i Pojo och den gamla danspaviljongen. Bild: YLE / Pia Santonen gumnäs udd,Västnyland

Läs också