Hoppa till huvudinnehåll

Nästan tio vargar rör sig i Västnyland

En varg ligger på en gräsplätt.
Det finns vargar i Snappertunareviret, som omfattar även Karis, Ingå och Sjundeå. Det finns också varg i ett revir i Raseborg. En varg ligger på en gräsplätt. Bild: Mostphotos varg,Canis lupus

Det finns omkring nio vargar som rör sig inom två revir i Västnyland. I Snappertunareviret finns två vargar och i Raseborg mellan fem och sju vargar.

Naturresursinstitutet har publicerat en uppskattning på hur många vargar det rör sig på olika håll i Finland.

I Västnyland rör sig en hane och en hona i ett revir som omfattar Snappertuna, Karis, Sjundeå och Ingå. Reviret är omkring 620 kvadratkilometer.

Forskningsprofessor Ilpo Kojola vid Naturresursinstitutet säger att det nu kan finnas flera vargar i Snappertunareviret.

- Vargparet kan ha fått valpar eftersom valpar föds i april i södra Finland.

Vargar får 3-4 valpar, men det kan finnas upp till fem valpar i Snappertuna, säger Ilpo Kojola.

En karta som visar var vargarna rör sig i Snappertuna, Ingå, Sjundeå och Karis.
Här rör sig vargarna på Snappertunareviret. Prickarna visar var det förekommit vargobservationer. En karta som visar var vargarna rör sig i Snappertuna, Ingå, Sjundeå och Karis. Bild: Naturresursinstitutet vargar karta snappertuna

År 2016 anmäldes 27 observationer om två vargar i Snappertuna till datasystemet Tassu. I år har 103 observationer noterats i datasystemet.

Evoluutiobiologian sovelluskeskus (fritt översatt Centret för tillämpning av evolutionsbiologi) vid Åbo universitet har analyserat de sex DNA-prov som lämnats in från Snappertunareviret.

Proverna är tagna mellan den 5 juni 2016 och 14 januari 2017 och visar på två individer, en hona och en hane.

Från Raseborg till Österbotten

I Raseborgs revir, som gränsar till Egentliga Finland, räknar Naturresursinstitutet med att det finns 5-7 vargar. Området de rör sig på är 770 kvadratkilometer.

År 2016 noterades 31 observationer på 3-7 individer i datasystemet Tassu. I år finns det 22 observationer på 3-7 individer.

Åbo universitet har undersökt 26 DNA-prov mellan den 14 och 22 januari 2017 av nio olika vargindivider.

En karta som visar var vargarna rör sig i Raseborg.
Så här rör sig vargarna på reviret i Raseborg. Prickarna visar var det förekommit vargobservationer. En karta som visar var vargarna rör sig i Raseborg. Bild: Naturresursinstitutet vargar karta raseborg

Det finns alltså DNA-prov av nio individer, men ändå beräknas det bara finnas mellan fem och sju vargar i området.

Ilpo Kojola säger att det finns ett par förklaringar till varför det är så.

En varg sköts i februari efter att Finlands viltcentral beviljade dispens för jakt på varg. Det var en alfahona som sköts, vilket inte rekommenderades i tillståndet.

Dessutom har en varg vandrat i väg till Kvevlax.

- I mars hittade man DNA-spår i Kvevlax från en varg som funnits i Raseborg. Unga individer ger sig av då de blir självständiga.

En varg dog också i en trafikolycka i september 2016.

Vargflocken i Raseborg kan ha splittrats

Det är oklart hur många vargar som rör sig i reviret i Raseborg eftersom det finns observationer på ett vargpar i Kimitoön.

Det kan hända att vargparet har hört till flocken i Raseborg.

- Vargparet sågs i Kimitoön efter att alfahonan fälldes i Raseborg. Det kan vara ett par som hör till Kimitoön, men det kan också hända att flocken splittrades då alfahonan dog och ett vargpar tog sig till Kimitoön.

Vargkull på fyra ungar i Raseborg.
En vargkull fastnade på kamera i Raseborg i juli 2015. Vargkull på fyra ungar i Raseborg. Bild: Finlands Jägarförbund vargungar,Raseborg

I Somero har man också observerat två vargar. De är noterade i Tassu, men det finns inte DNA-bevis.

Ilpo Kojola säger att de två vargarna kan röra sig även i Nyland.

DNA, Tassu och gps håller koll på vargen

Vargens DNA fås genom avföring och urin eller från individer som dött.

Vem som helst kan meddela i datasystemet Tassu om den sett vargar och jaktvårdsföreningarna har ansvarspersoner som kontrollerar observationerna.

Kojola säger att observationerna och DNA-proven visat sig stämma väl överens i Västnyland.

I Tassu registrerades 8 047 vargonbserbationer mellan den 1 augusti 2016 och den 15 mars i år.

Tretton vargar har också ett gps-halsband och producerade positionsdata från sex revir.

Vargspår i snö
Vargspår i Snappertuna. Två vargar dödade en lapphund i Snappertuna i mars, berättade husse Tobias Ekman. Vargspår i snö Bild: Jörgen Lindholm varg,Snappertuna,Västnyland,vargspår

DNA visar att det inte har förekommit hybrider, alltså en korsning mellan hund och varg, i den senaste undersökningen, säger Ilpo Kojola.

- Hybrider hittades på två orter senast 2010 med hjälp av DNA.

Minskning med 25 procent i hela landet

Antalet vargar har sjunkit i Finland.

I början av mars fanns det 150-180 vargar enligt den senaste uppskattningen.

Vargbeståndet är cirka 25 procent lägre än i mars 2016. Då uppskattades antalet vargar till 200-235.

I januari 2015, före den stamvårdande jakten, uppskattade Naturresursinstitutet vargbeståndets storlek till 220-245 djur.

Orsaken till att vargbeståndet minskat med 25 procent kan bero på en hög dödlighet bland vuxna vargar vintern 2015-2016 och det ledde till färre valpar.

En annan orsak kan vara att man med hjälp av genetisk identifiering har kunnat förena flockar som tidigare tolkats som separata gränsflockar.

Naturresursinstitutet ska forska i orsakerna till att vargbeståndet minskar.

Liten ökning av varg i södra Finland

Trots att antalet vargar minskar i Finland ökar antalet en aning i södra Finland, säger Ilpo Kojola.

Vargarna i Snappertuna är ett nytt vargpar som föddes 2016. Före det har man inga observationer av vargar i området.

Kojola tycker att det ska bli intressant att se hur vargarna förökar sig i Raseborgsreviret efter att alfahonan dog.

- Kommer det att finnas valpar i år eller inte? Finns det en annan hona som kan föda? Vi kan ännu inte säga hur det blir, men det är möjligt att det inte föds valpar då alfahonan fälldes.

Försiktiga svar

Ilpo Kojola svarar mycket försiktigt då han får en fråga om nio vargar är många eller inte.

- Nå, det beror på vad man jämför med. Tidigare fanns det bara enstaka vargar som vandrade genom området. Det är väl ett bra antal.

Ska vi låta de västnyländska vargarna vara i fred eller borde de fällas?

- Det är en jaktpolitisk fråga som Natrurresursinstitutet inte tar ställning till. Det är Jord- och skogsbruksministeriet som ska ta ställning till den saken.

Kojola vill inte heller säga vad han har för åsikt om vargar i Finland.

Han konstaterar bara att vargen väcker känslor, men att den hör till vår natur och att vi måste leva med den.