Hoppa till huvudinnehåll

Nya Lovisafullmäktige valde Andersson och Heijnsbroek-Wirén

Otto Andersson och Mia Heijnsbroek-Wirén
Otto Andersson och Mia Heijnsbroek-Wirén Bild: Yle/Fredrika Sundén; Yle/Stefan Härus Otto Andersson,Mia Heijnsbroek-Wirén

Lovisas nya, decimerade stadsfullmäktige möts för första gången på onsdagskvällen. Som väntat valdes SFP:arna Otto Andersson och Mia Heijnsbroek-Wirén till ordförande för stadsfullmäktige respektive stadsstyrelsen.

Lovisas nya stadsfullmäktige består av 35 ledamöter. Med sina 18 platser har SFP enkel majoritet.

Stadsfullmäktige valde presidium och stadsstyrelse utan diskussion. Som väntat valdes Otto Andersson till fullmäktigeordförande medan Mia Heijnsbroek-Wirén fortsätter som ordförande för stadsstyrelsen.

Grafik över mandatfördelningen i Lovisa, kommunalvalet 2017.
Så här såg kommunalvalsresultatet ut i Lovisa. Grafik över mandatfördelningen i Lovisa, kommunalvalet 2017. Bild: Yle Lovisa,Kommunalvalet 2017

– Efter kommunalvalet har många undrat om det är någon nytta att ha stadsfullmäktigemöten eftersom ett parti har majoritet, sa Otto Andersson under sin första taltur som ordförande. Och det är en berättigad fråga.

Andersson valde ännu en gång att betona samarbete över partigränserna. Enligt honom fungerar beslutsfattandet bäst då alla ror åt samma håll och folk inte delas in i olika fack på förhand.

– Man får och ska vara av annan åsikt. De bästa idéerna föds då olika åsikter möts och man väljer någonting där mitt emellan. Saker strider, inte personer.

Utveckla samarbetet mellan partierna

Också Mia Heijnsbroek-Wirén lyfte upp samarbete i sin första taltur som återvald stadsstyrelseordförande. Under den kommande perioden vill hon fokusera på att samarbetet och växelverkan mellan olika politiska grupper.

– Jag är motiverad att fortsätta. Att vara stadsstyrelsens ordförande är en utmaning men en väldigt intressant uppgift.

De nya Lovisapolitikerna får genast bita i stora frågor. Bland annat valet av ny stadsdirektör fanns på fullmäktiges agenda under det första fullmäktigemötet.

Tanken är att rekryteringsprocessen ska sätta i gång redan på torsdag.