Hoppa till huvudinnehåll

Politiker: Inga bollhallsbeslut i Pedersöre förrän till hösten

Nickby bollhall
Arkivbild: Övertryckshall för fotboll Nickby bollhall Bild: Yle/ Alexandra Karlsson bollhall

Det kommer uppenbarligen inte att hända nånting i bollhallsfrågan i Pedersöre förrän till hösten. Kommunstyrelsen remitterade den 22 maj efter omröstning de tre ärenden som berörde bollhallsprojektet för ny beredning.
Greger Forsblom (SFP), som är på förslag till att bli ny kommunstyrelseordförande, räknar med att det inte händer något i den här frågan under sommaren.

Företagaren och sfp-politikern Leif Käldman i Pedersöre har personligen lovat ge 300 000 euro till projektet om byggstarten kommer igång under sommaren.

Besked måste ges före sista juni

Företagaren Leif Käldman säger i en kommentar på onsdag att det som sagts fortfarande gäller, det vill säga ett besked måste komma före den sista juni, i annat fall anser han att han inte längre är bunden av sitt löfte om ett bidrag på 300 000 euro till bollhallen.

- Finns det nån kommun som har fått ett bättre anbud, de får skylla sig själva om de inte tar emot det, säger Leif Käldman.

- För mig som företagare räcker det med en gentlemanna överenskommelse i det här skedet att kommunen går in för projektet.

- Det går inte att få in bollhallen i kommunens byggnadsprogram, den måste byggas i ett bolags regi liksom ishallen som står bredvid, hockeyn och fotbollen måste få samma villkor av kommunen.

Inga beslut förrän hösten enligt politiker

Det blir en ny styrelse och ett nytt fullmäktige i Pedersöre som får ta itu med bollhallsfrågan i augusti-september. Det säger å sin sida Greger Forsblom (SFP) som väntas bli ny styrelseordförande när fullmäktige samlas den 12 juni.

- Realiteten är den att vi inte kan fatta beslut förrän hösten, Leif Käldman är medveten om situationen och det är upp honom hur han agerar, säger Greger Forsblom.

- Det är en konstig situation vi befinner oss i och det finns för tillfället inget annat ställe att bygga på än kastplanen invid ishallen.

Guy Käcko i bollhallsgruppen är besviken

Bollhallsgruppen i Pedersöre leds av Stefan Olli. Guy Käcko, avgående politiker, är också medlem i gruppen och han är besviken på styrelsens agerande.

- Det här är inget bra betyg åt den sittande juntan i Pedersöre och det smakade inte alls bra att gå till det gamla fullmäktiges sista möte, säger Guy Käcko (SFP).

- Det finns 75 000 euro kommunala medel i aktiekapital i budgeten 2017 för bollhallsprojektet och området hade redan hyrts ut åt bollhallsbolaget på 30 år åt bolaget.

Enligt Guy Käcko är pengarna från privatföretagaren Leif Käldman helt avgörande om bollhallen skall bli av.

- Jag är inte med och driver någonting längre i kommunen efter det här, säger Guy Käcko.

- Det här är sista chansen att få en bollhall, det finns ingen annan plats än den planerade.

Bollhallsbolaget ville förutom den kommunala aktieteckningen i bolaget få ett kapitallån av kommunen och en borgensförbindelse av kommunen på sammanlagt 1,25 miljoner euro. Kastplanen för friidrottarna måste byggas upp på ett annat ställe och den beräknas kosta 159 000 euro.