Hoppa till huvudinnehåll

Timo Rothovius: Förvaltarregister gynnar inte aktiespararna

Spotlight: Stora Ensos stora hemlighet
Timo Rothovius är ordförande för Aktiespararnas Centralförbund Spotlight: Stora Ensos stora hemlighet Bild: Yle 6559 3822 000

Placeraren gynnas och sparar pengar i form av minskade avgifter. Ja, så lyder ett av argumenten för införandet av förvaltarregister.
- Det stämmer inte i praktiken, säger Timo Rothovius, ordförande för Aktiespararnas Centralförbund.

Det så kallade förvaltarregistret godkändes nyligen i riksdagen efter viss dramatik. Sannfinländarna som hade motsatt sig förvaltarregistreringen bland annat för att det bidrar till att ägandet kan göras anonymt, vek sig till slut.

Förvaltarregistrets förespråkare har sagt att det är bra för konsumenten om förvaltarregistreringen görs möjlig. Den ökade konkurrensen skulle bidra till att avgifterna för placerarna blir mindre.

Nordisk jämförelse

Timo Rothovius som till vardags är professor i redovisning och finansiering på Vasa universitet slår hål på det argumentet.

- Om det skulle vara sant borde kostnaderna för konsumenten vara betydligt mindre i de länder som tillåter förvaltarregister, konstaterar Rothovius. Och det är inte fallet i en nordisk jämförelse.

Av de nordiska länderna är förvaltarregister tillåtna i Danmark och Sverige, medan det i Norge och Finland är förbjudet. I Finland och Norge är det så kallat direkt ägande som gäller. Det betyder att ägandet är registrerat så att vem som helst kan se vem som äger vad i ett företag.

Rothovius har jämfört prisnivåerna på Nordeas och Nordnets tjänster för aktiespararna. Båda förmedlar värdepapper.

Norge billigast

Priserna i länder som tillåter förvaltarregister – alltså Danmark och Sverige – borde följaktligen vara lägre för kunderna än i Norge och Finland.

- Nej, så är inte fallet, slår Timo Rothovius fast. Man kan snarare säga att Finland och Norge är litet billigare vad avgifterna beträffar.

Det rör sig om små skillnader.

- Men länderna med direkt ägande är definitivt inte dyrare.

Nordeas avgifter i de fyra länderna rör sig enligt Rothovius koll på mellan 0,05 procent och 0,20 procent av köpesumman. De norska priserna är lägst.

Nordnets avgifter rör sig mellan 0,029 procent och 0,25 procent; också här de norska priserna lägst.

Rothovius slutsats är klar: en privat placerare har ingenting att vinna på att förvaltarregister tillåts.

Någon vinner, men inte aktiespararen.

Bankerna vinner

I Finland är det Euroclear Finland som fungerar som värdepapperscentral. I praktiken har bolaget haft monopol på den verksamheten. Särskilt från Finansmarknadens Centralförbund (sedan 18.5 Finans Finland) har man kritiserat Euroclears de facto monopolställning och hävdat att ökad konkurrens främjar kunderna i form av lägre avgifter.

Rothovius undersökning visar alltså att så inte är fallet. Frågan är då vem – om någon – vinner på införandet av förvaltarregister.

- Någon vinner, men inte aktiespararen säger Rothovius. I praktiken är det förmodligen de som förmedlar värdepappren som vinner.

De avgifter som tidigare har gått till Euroclear Finland stannar hos banken, menar alltså Aktiespararnas Rothovius.

Insideraffärer

En sak är att avgifterna inte blir billigare med förvaltarregister. En annan är att öppenheten lider.

- Den gråa ekonomin underlättas. Och penningtvätt blir lättare när man inte längre känner till de verkliga ägarna, tror Rothovius.

Dessutom blir det lättare att göra olagliga insideraffärer.

- Ur placerarens synvinkel för det här med sig mycket negativt, menar Rothovius. Om insideraffärer blir vanligare i framtiden är det bort från de övriga aktiespararna.

Centralkriminapolisens chef för penningtvätt Pekka Vasara framförde liknande farhågår nyligen i en intervju för Svenska Yle.