Hoppa till huvudinnehåll

Breivik nekas prövning i högsta domstolen - tar fallet till Europadomstolen

Anders Behring Breivik har suttit en del av tiden i Skien.
Anders Behring Breivik har suttit en del av tiden i Skien. Anders Behring Breivik har suttit en del av tiden i Skien. Bild: EPA TOR ERIK SCHROEDER skien

Norges högsta domstol tycker inte att massmördaren Anders Behring Breiviks mänskliga rättigheter kränks i fängelset och tänker därmed inte ta upp fallet.

Anders Behring Breivik anser att han behandlas på ett sätt i fängelset som strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Breivik sitter isolerad och har begränsade möjligheter att kommunicera med omvärlden. Den norska staten anser att det är nödvändigt efter som Breivik betraktas som en farlig fånge.

Breivik stämde den norska staten och i Oslo tingsrätt fick han överrasknade rätt på en av de två punkterna. Både staten och Breivik överklagade domen och fallet togs upp i följande instans, hovrätten.

Hovrätten gick emot tingsrättens dom och friade den norska staten från anklagelserna om att behandlingen av Breivik bryter mot mänskliga rättigheter.

Breivik överklagade därmed till Högsta domstolen, som beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att hovrättens dom vann laga kraft.

Breiviks advokat har meddelat att ärendet kommer att föras vidare till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.

Faktaruta: Anders Behring Breivik

 • Breivik dödade 77 personer på lägerön Utøya och i Oslo den 22 juli år 2011.
 • År 2012 dömdes han till 21 års fängelse med möjlighet till förlängning.
 • Breivik sitter i fängelset i Skien och har tre celler på sammanlagt 30 kvadratmeter till sitt förfogande. Han har också tillgång till bland annat tv, videospel, böcker, tidningar och en dator utan internet.
 • Breiviks kontakt med omvärlden är mycket begränsad och han hålls isolerad från de andra fångarna.
 • I juli 2015 stämde Breivik norska staten för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter på grund av förhållandena i fängelset.
 • I april 2016 fällde tingsrätten staten för brott mot artikel 3, men frikände staten när det gäller artikel 8.
 • Den norska staten dömdes att betala Breiviks rättegångskostnader på drygt 30 000 euro.
 • Båda parterna överklagade domen.
 • I mars 2017 gick hovrätten emot tingsrättens dom och friade den norska staten.
 • Breivik överklagade till Högsta domstolen, som i juni 2017 beslöt att inte bevilja prövotillstånd
 • Breiviks advokat meddelade att saken förs vidare till Europadomstolen