Hoppa till huvudinnehåll

Finska Esboelever får läsa mera svenska

En student gör anteckningar i sitt häfte på två språk.
Arkivbild. En student gör anteckningar i sitt häfte på två språk. Bild: Yle/Linus Hoffman tvåspråkighet,studenter,studier,studerande,HUMAK University of Applied Sciences,Svenskundervisning,yrkeshögskoleutbildning,flerspråkighet

I samband med den nya läroplanen skulle mängden svenskundervisning ha minskat i Esbo. Tack vare föräldern Tuija Heikkiläs invånarinitiativ kommer Esboelevernas svenskundervisning nu inte att minska.

Den nya läroplanen, som träder i kraft i höst, innebär en omfördelning av B1-språkundervisningen så att den börjar redan på årskurs sex. I Esbo minskade samtidigt den sammanlagda mängden undervisning i det här språket, som i de flesta finskspråkiga Esboelevers fall är svenska.

Invånarinitiativ för mera svenska

I hopp om att undvika en minskning i svenskundervisningen lade Esboföräldern Tuija Heikkilä in ett invånarinitiativ till Esbo stad. Där lyfte hon bland annat fram skillnaderna i mängden svenskundervisning mellan Esbo å ena sidan och Helsingfors och Grankulla å andra sidan.

Jag vill att huvudstadsregionens unga ska ha samma utgångsläge efter avslutad grundskola.― Tuija Heikkilä

Den nya läroplanen skulle ha betytt färre timmar svenskundervisning för eleverna i Esbo än i Helsingfors och Grankulla. Det här skulle inte bara innebära försämrade möjligheter för Esboelever när de konkurrerar med Helsingfors- och Grankullaelever om platser på andra stadiets utbildningar, utan även ett svagare utgångsläge för Esboeleverna när de fortsätter studera svenska på andra stadiet.

- Jag vill att huvudstadsregionens unga ska ha samma utgångsläge efter avslutad grundskola, menar Heikkilä.

Godkänt initiativ

Nu har Finska utbildnings- och dagvårdsnämnden i Esbo beslutat godkänna Heikkiläs invånarinitiativ. Därmed minskar inte mängden svenskundervisning i Esbo. I jämförelse med den ursprungliga planen innebär det här i praktiken en ökning i svenskundervisningen på årskurs sju och åtta från en till två timmar i veckan.

Jag känner mig lättad över att staden fortfarande tar invånares initiativ på allvar.― Tuija Heikkilä

Heikkilä gläder sig över beskedet.

- Jag känner mig lättad över att staden fortfarande tar invånares initiativ på allvar, säger hon.

Svenska elever får läsa mera finska

Samtidigt har nämnden Svenska rum i Esbo på torsdag kväll godkänt att de svenskspråkiga eleverna i Esbo ska få läsa mera finska.

Nu ska de få börja läsa finska redan i ettan, när de hittills börjat i tvåan. Ettorna ska ha en timme finska per vecka och tvåorna två timmar per vecka.

Orsaken till utökningen är att Esbo har fått ett statsstöd på över 50 000 euro för ändamålet.

Artikeln uppdaterad klockan 20.25 med uppgiften om beslutet i Svenska rum.

Läs mera:

Förälder vill ha mera svenskundervisning i Esbo

Esbo erbjuder färre timmar undervisning i B1-språket än sina grannkommuner.
- Det här sätter våra barn i ofördelaktig position, säger Esboföräldern Tuija Heikkilä.