Hoppa till huvudinnehåll

Jägarna skeptiska till forskarnas nya vargsiffror

Jägaren och skytten Henrik Gullans står på Eidets skjutbana med ryggen mot kameran. I händerna håller han ett halvautomat gevär och på huvudet har han hörselskydd.
Jägarförbundet och forskarna på Luke har olika syn på svackan i vargbeståndet. Arkivbild. Jägaren och skytten Henrik Gullans står på Eidets skjutbana med ryggen mot kameran. I händerna håller han ett halvautomat gevär och på huvudet har han hörselskydd. Bild: Yle/Sofi Nordmyr gullans

Samarbetet fungerar dåligt mellan olika instanser då det gäller vargen, säger Jägarförbundet. Samarbetsproblemen leder till att viktig information blir borta eftersom vargobservationer inte registreras. Förbundet föreslår nu en extra vargräkning i höst.

Naturresursinstitutet Luke tar i sin färska vargundersökning upp att vargbeståndet har minskat med 25 procent, bland annat på grund av dödligheten. Enligt Lukes beräkningar rör sig mellan sju och nio vargar i Västnyland. En varg har utvandrat från Tenala ända till Kvevlax i Österbotten.

För att få en bättre uppfattning om vargstammen har Naturresursinstitutet använt fler DNA-prover än tidigare i sin uppskattning.

Men Jägarförbundet sväljer inte Lukes siffror med hull och hår.

Registreringen av vargarna har blivit sämre och det behövs mer information, påpekar nu förbundet som är skeptiskt till hur trovärdiga Lukes siffror är.

Uppsagda kontrakt, dåligt samarbete

Alla observationer om rovdjur ska skrivas in i ett register som heter Tassu. Vargobservationerna i Tassuregistret har på ett år minskat med 30 procent, från 13 825 till 8047 stycken.

"Minskningen beror inte på att vargarna har blivit färre utan på samarbetsproblem mellan kontaktpersonerna för storvilt och Naturresursinstitutet Luke", hävdar Jägarförbundet.

Det finns problem i samarbetet också mellan andra aktörer, säger förbundet. Till exempel på de mest rovdjurstäta områdena har en del av jaktvårdsföreningarnas kontaktpersoner, de så kallade SRVA-kontaktpersonerna, sagt upp sina kontrakt.

Rovdjurskontaktpersonerna gör ett mycket viktigt frivilligarbete, framhåller förbundet.

Vargsvackan är obegriplig, anser jägarna

Jägarförbundet anser också att jägarna har en annan uppfattning om den svacka i vargbeståndet som Naturresursinstitutets nya forskning visar på.

Jägarna tycker att svackan är obegriplig och att deras observationer inte är desamma som forskningen visar på. Men också jägarna har sett en del förändringar, medger Järgarförbundet.

Jägarförbundet pekar dessutom på brister som undersökningen enligt dem har. Ungefär hälften av det insamlade DNA-materialet var oanvändbart och man har inte nått ut över alla revir. På de revir där man samlat in material finns också luckor.

Utvecklingsförslag: Räkna vargarna i höst innan beslut

Insamlingen av DNA ska absolut fortsätta och utvidgas, säger förbundet som förslag på vad som borde göras för en så trovärdig statistik som möjligt.

Jägarförbundet förutsätter att resurserna för DNA-undersökningarna säkras för de kommande åren.

Det är också viktigt att få Tassu-registret att fungera och då borde deltagandet och responsen utvecklas. Då vargstammen uppskattas måste också samarbetet mellan olika aktörer löpa hinderfritt.

Förbundet föreslår också en separat räkning under senhösten 2017 som sedan kan länkas samman med all annan information som finns. Förbundet förutsätter att man utreder mer innan några beslut fattas om stamvård.

Naturresursinstitutet Luke är en forsknings- och expertorganisation, som arbetar för att främja en hållbar användning av naturresurser och bioekonomi.

Här hittar du hela Lukes rapport.

Läs också

Västnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Västnyland