Hoppa till huvudinnehåll

"Lantbrukarna behöver inte mer begränsningar"

Tomas Långgård från ÖSP.
Tomas Långgård från ÖSP. Tomas Långgård från ÖSP. Bild: Yle/Malin Hulkki tomas långgård

Djurskyddsorganisationer och Veterinärförbundet tycker att lagförslaget till ny djurskyddslag är för tillåtande. Men Tomas Långgård som representerar lantbrukarna är rätt nöjd.

Tomas Långgård är ordförande för Österbottens Svenska Producentförbunds förbundsstyrelse. Han tycker att lagförslaget är rätt balanserat.

Animalia hade hoppats på förbud mot båsladugårdar. Långgård och ÖSP gläds å sin sida åt att det verkar som att man får fortsätta med båsladugårdar.

Det blir inte heller något förbud mot pälsfarmning, vilket Långgård ser som ytterligare en seger.

Svårt att nå kompromisser

Beredningen av den nya djurskyddslagen inleddes redan år 2010. Långgård har suttit med i en styrgrupp som jobbat med beredningen.

- Där har väldigt olika intressen varit representerade. Det har varit svårt att nå kompromisser, säger Långgård.

Långgård säger att man vill ha en lag som nog är tydlig, men ändå inte för detaljerad.

- Vi behöver inte fler begränsningar. Djurskyddet i Finland är på toppnivå och dit har vi kommit rätt långt på frivillig väg.

Långgård nämner till exempel ett frivilligt stödsystem för djurens välbefinnande.

Varför kan man inte då lagstifta om det som man uppnått på frivillig väg?

- Då börjar det gälla precis alla och då finns det inte heller möjlighet att ge stöd, till exempel för djurens välbefinnande.

- Sen ska vi också komma ihåg att vi konkurrerar på en global marknad. Höga krav i lagstiftningen betyder kostnader för producenterna och då klarar vi oss sämre i konkurrensen och produktionen flyttar utomlands, säger Långgård.

Producenterna ska också må bra

Man talar inte längre om djurskyddslag, jord- och skogsbruksministeriet väljer i stället "lagen om djurens välfärd".

- Vi ser det som väldigt viktigt att också producenterna mår bra. Mår producenterna dåligt är risken stor för att även djuren mår dåligt, säger Långgård.

Det är viktigt att också producenterna skyddas av den nya lagen, påpekar Långgård. Djurens möjlighet till motion och att röra sig fritt har diskuterats mycket.

- Där finns aspekter som har med arbetarskyddet att göra. Ett förslag är nu ett förbud mot seminbås. Då suggor brunstar är det väldigt farligt att vara ensam och seminera. Så där vill vi att lagen inte ska äventyra producenternas säkerhet.

- Vi kan leva med lagförslaget som det står nu. Men det finns saker som vi inte är helt nöjda med.

Finns det något du saknar i lagförslaget?

- Njää. Men vissa förslag måste ännu ses över. Till exempel att övervakningen ska börja kosta. Det kan vi inte acceptera, säger Långgård.

Förslaget ska på utlåtanderunda i augusti och riksdagen ska behandla lagen i februari nästa år.

Läs också