Hoppa till huvudinnehåll

VNF:s ägarkommuner får tillbaka sina pengar

Västra Nylands folkhögskola i Karis.
Västra Nylands folkhögskola. Västra Nylands folkhögskola i Karis. Bild: YLE / Robin Lindberg fri bildning

Västra Nylands folkhögskola (VNF) klarade sig ekonomiskt bättre än väntat år 2016. Bland annat högre statsandelar och nya arbetsavtal ledde till att skolan trots allt inte behövde pengar från sina ägarkommuner för att klara av budgeten.

I stora drag består VNF:s budget till 60 procent av statsandelar och till 40 procent av andra inkomstkällor såsom avgifter från studerande, externa fondmedel och ägarkommunernas andelar.

Loppiskläder på Västra Nylands folkhögskola
Man kan bland annat studera mode vid VNF. Loppiskläder på Västra Nylands folkhögskola Bild: Yle/ Tove Virta gamla kläder

Eftersom antalet studerande har minskat och skolan inte kan kräva skyhöga avgifter av studerandena har VNF under de senaste åren bett om bidrag av sin åtta ägarkommuner.

Det betyder att Esbo, Hangö, Kyrkslätt, Sjundeå, Grankulla, Ingå, Raseborg och Vanda årligen tillsammans har betalat mellan 80 000 och 100 000 euro i förskott för att ekonomin skulle vara i balans.

År 2016 var summan 80 000 euro.

Betalar enligt antalet elever

Kommunerna betalar olika mycket, men inte enligt sin storlek. Andelen räknas ut enligt hur många elever från en viss kommun det per kalenderår går i skolan.

Det har lett till att Raseborg, där skolan fysiskt är belägen, har betalat den största andelen.

Därför får Raseborg nu också den största summan tillbaka.

  • Esbo 13 700
  • Grankulla 3 000
  • Hangö 3 000
  • Ingå 6 900
  • Kyrkslätt 6 900
  • Raseborg 38 100
  • Sjundeå 2 300
  • Vanda 6 100

Konkurrenskraftsavtalet gynnade VNF

Orsaken till att VNF kan betala tillbaka pengarna till kommunerna är dels att skolan fick betydligt mer statsandelar än man hade räknat med.

Dessutom genomförde skolan samarbetsförhandlingar med personalen. Skolan ville spara på lönekostnader genom att skära ner på anställningsprocenten för åtminstone en del anställda.

Det ledde till att tre personer sade upp sig eftersom de inte ville ha sämre villkor.

Möte
VNF förde samarbetsförhandlingar för att skära ner på kostnaderna. Möte Bild: Creative Commons / Sculpt, LLC mitt första sommarjobb

Under sommaren var de här tjänsterna obesatta och till hösten anställdes nya personer med lägre anställningsprocenter.

Det innebar till exempel att en tidigare befattning på 100 procent nu bara är en anställning på 65 procent. En annan befattning minskades från 60 procent till 33 procent.

Utöver det här hör VNF till dem som gynnades av det omstridda avtalet regeringen genomförde med arbetsmarknadsparterna, det så kallade konkurrenskraftsavtalet.

Avtalet som bland annat skär ner på semesterersättningarna inom den offentliga sektorn gynnade alltså VNF.

Överskott

Också efter att kommunerna har fått tillbaka sina pengar gör VNF för ifjol ett överskott på 10 400 euro.

De pengarna läggs till det samlade överskott skolan har på 780 000 euro.

En stor del av överskottet går till avskrivningar för den utvidgning av skolan som blev klar år 2010. Avskrivningarna görs i 20 år.

Läs också